Vergadering Commissie Ruimte 17 februari 2023

Datum: 17 februari 2023
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief HISWA-RECRON van 17 februari 2023 over inspreken Commissie Ruimte 17 februari 2023 - 283505
 5. Statenvoorstel 10e wijziging over Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 268624
  1. Brief ZMf van 24 november 2022 over reactie op amendement omgevingsverordening Zeeland – uitbreiding kleinschalig kamperen - 239286
   1. Brief ZMf van 24 november 2022 over reactie op amendement omgevingsverordening Zeeland - uitbreiding kleinschalig kamperen - 239286
   2. Vragen PvdA en beantwoording (agendapunt 11.1) - nav brief ZMf reactie amendement Omgevingsverordening -kleinschalig kamperen - 239286
  2. Brief GS van 17 januari 2023 met afschrift van brief aan ZMf over minicampings - 265751
   1. Brief GS van 17 januari 2023 met afschrift van brief aan ZMf over minicampings - 265751
   2. Brief GS (bijlage) - antwoord GS op brief ZMf over amendement minicampings - 265751
  1. Statenvoorstel 10e wijziging over omgevingsverordening Zeeland 2018 - 268624
  2. Statenvoorstel (bijlage 1) over Besluit van Provinciale Staten van Zeeland houdende wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 268624
  3. Statenvoorstel (bijlage 2) over Nota van Antwoord van tiende wijziging omgevingsverordening Zeeland 2018 - 268624
  4. Statenvoorstel (bijlage 3) over Zienswijze ZMF 10e wijziging omgevingsverordening Zeeland 2018 - 268624
  5. Statenvoorstel (bijlage 4) over Zienswijze Vereniging Bescherm de Delta 10e wijziging omgevingsverordening Zeeland 2018 - 268624
  6. Statenvoorstel (bijlage 5) over Zienswijze Gemeente Borsele 10e wijzging omgevingsverordening Zeeland 2018 - 268624
  7. Statenvoorstel (bijlage 6) over Zienswijze HISWA Recron 10e wijziging omgevingsverordening Zeeland 2018 - 268624
  8. Statenvoorstel (bijlage 7) over Zienswijze Van Leeuwen Advies 10e wijziging omgevingsverordening Zeeland 2018 - 268624
  9. Brief GS van 24 januari 2023 over Statenvoorstel 10e wijziging omgevingsverordening Zeeland 2018 - 268624
  10. Vragen GL en beantwoording (agendapunt 5) n.a.v. SV 10e wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 268624
  11. Vragen D66 en beantwoording (agendapunt 5) Statenvoorstel 10e wijziging over Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 268624
 6. Brief GS van 10 januari 2023 over rapport robuuste milieutaken in Zeeland - 261494
  1. Brief GS van 10 januari 2023 over rapport robuuste milieutaken in Zeeland - 261494
  2. Brief GS (bijlage) van 10 januari 2023 over rapport robuuste milieutaken Zeeland - 261494
  3. Vragen D66 en beantwoording (agendapunt 6) Brief GS van 10 januari 2023 over rapport robuuste milieutaken in Zeeland - 261494
 7. Brief GS van 10 januari 2023 over aanbieden Natuurrapportage Zeeland 2022 - 260387
  1. Brief GS van 10 januari 2023 over Aanbieden Natuurrapportage Zeeland 2022 - 260387
  2. Brief GS (bijlage) over Natuurrapportage Zeeland 2022 - 260387
  3. Vragen D66 en beantwoording (agendapunt 7) Brief GS van 10 januari 2023 over aanbieden Natuurrapportage Zeeland 2022 - 260387
  4. Vragen PvdD en beantwoording (agendapunt 7) Brief GS van 10 januari 2023 over aanbieden Natuurrapportage Zeeland 2022 - 260387
 8. Brief GS van 20 december 2022 over Realisatiestrategie Natuurnetwerk Zeeland - 252023
  1. Brief GS van 20 december 2022 over Realisatiestrategie Natuurnetwerk Zeeland - 252023
  2. Brief GS (bijlage) over Realisatiestrategie Natuurnetwerk Zeeland 2023-2027 - 252023
  3. Vragen VVD en beantwoording (agendapunt 106, tkn) - brief GS over realisatiestrategie NNZ - 252023 - AP
  4. Vragen PvdA en beantwoording (agendapunt 8) n.a.v. brief GS van 20 december 2022 over Realisatiestrategie Natuurnetwerk Zeeland - 252023
  5. Vragen SGP en beantwoording (agendapunt 8) n.a.v. brief GS van 20 december 2022 over Realisatiestrategie Natuurnetwerk Zeeland - 252023
  6. Vragen D66 en beantwoording (agendapunt 8) Brief GS van 20 december 2022 over Realisatiestrategie Natuurnetwerk Zeeland - 252023
 9. Brief GS van 20 december 2022 over natuurdoelanalyses drie Natura 2000- gebieden - 253013
  1. Brief GS van 17 januari 2023 over natuurdoelanalyse Vogelkreek - 264899
   1. Brief GS van 17 januari 2023 over Natuurdoelanalyse Vogelkreek - 264899
   2. Brief GS (bijlage) over Natuurdoelanalyse Vogelkreek 2.0 - 264899
   3. Vragen SP en beantwoording (agendapunt 9.1) Brief GS van 17 januari 2023 over natuurdoelanalyse Vogelkreek - 264899
  1. Brief GS van 20 december 2022 over natuurdoelanalyses drie Natura 2000- gebieden - 253013
  2. Brief GS (bijlage 1) Natuurdoelanalyse Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer - 253013
  3. Brief GS (bijlage 2) Natuurdoelanalyse 2022 Canisvliet - 253013
  4. Brief GS (bijlage 3) Natuurdoelanalyse 2022 Groote Gat - 253013
  5. Vragen PvdA en beantwoording (agendapunt 9) nav brief GS van 20 december 2022 over natuurdoelanalyses drie Natura 2000 gebieden – 253013
  6. Vragen SP en beantwoording (agendapunt 9) over Brief GS van 20 december 2022 over natuurdoelanalyses drie Natura 2000- gebieden – 253013
  7. Vragen SGP en beantwoording (agendapunt 9) nav brief GS van 20 december 2022 over natuurdoelanalyses drie Natura 2000 gebieden – 253013
 10. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 20 januari 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 20 januari 2023
  2. Bijlage 1 Memo Plastic korrels
 11. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 24 januari 2023 over voortgang uitvoering Zeeuwse Bosvisie - 272219
  2. Brief GS van 17 januari 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 265421
   1. Brief GS van 17 januari 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 265421
   2. Brief GS (bijlage 1) over Provinciale Staten moties en toezeggingen - 265421
   3. Brief GS (bijlage 2) over Commissie Ruimte moties en toezeggingen - 265421
  1. Toezeggingenlijst behandelen commissie ruimte 17-02-2023
 12. Volgende vergadering: 2 juni 2023, aanvang 09.00 uur
 13. Sluiting
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Brief GS van 17 januari 2023 over Programma NOVEX - Ruimtelijke Arrangementen - 264893
  1. Brief GS van 17 januari 2023 over Programma NOVEX - Ruimtelijke Arrangementen - 264893
 16. Brief GS van 17 januari 2023 over Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 - 264896
  1. Brief GS van 17 januari 2023 over Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 - 264896
 17. Brief GS van 24 januari 2023 over Voortgangsrapportage IBP VP ZWD - 268557
  1. Brief GS van 24 januari 2023 over Voortgangsrapportage IBP VP ZWD - 268557
  2. Brief GS (bijlage) over Uitvoeringsgebiedsplan Interbestuurlijk Programma VP ZWD najaar 2022 - 268557
 18. Brief GS van 24 januari 2023 over beëindiging frictiekostenkosten overgang Brzo-taken - 268560
  1. Brief GS van 24 januari 2023 over beëindiging frictiekostenkosten Brzo overgang taken - 268560
 19. Brief Gemeente Borsele van 10 november 2022 over toezenden motie PFAS vervuiling Westerschelde omgevingsvergunning Lantis - 231302
  1. Brief Gemeente Borsele van 10 november 2022 over toezenden motie PFAS vervuiling Westerschelde omgevingsvergunning Lantis - 231302

Laatste wijziging 03-03-2023 23:10:42