Vergadering Commissie Ruimte 18 maart 2022

Datum: 18 maart 2022
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen Petit Comité samenwerking milieutaakveld
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  1. Brief GS van 2 februari 2022 over Hedwigeproject (Natuurpakket Westerschelde, NPW) - 115904
   1. Brief GS van 2 februari 2022 over Hedwigeproject (Natuurpakket Westerschelde, NPW) - 115904
   2. Vragen lid Versluijs(D66) en antwoorden agendapunt 5.1 - brief GS over Hedwigeproject - 115904
  1. Brief GS van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  2. Brief GS (bijlage - memo beoordeling) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  3. Brief GS (bijlage - risicoparagraaf) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  4. Brief GS (bijlage - Waterdunen) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  5. Brief GS (bijlage - Traverse Kapellebrug) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  6. Brief GS (bijlage - NPW) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  7. Brief GS (bijlage - Zanddijk) van 15 februari 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf over november, december en januari 2021-2022 - 120981
  8. Vragen lid Lippens(PvdA) en antwoorden over voortgang grote projecten
  9. Vragen lid Brunke(Pro)en antwoorden over voortgang grote projecten
 6. Brief GS van 1 februari 2022 over voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2020 - 115809
  1. Brief GS van 1 februari 2022 over voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2020 - 115809
  2. Brief GS (Bijlage - voortgangsrapportage ) van 1 februari 2022 over voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland - 115809
  3. Vragen lid Flameling(PvdA) en antwoorden over agendapunt 6- Brief GS van 1 februari 2022 over voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2020 - 115809
  4. Vragen lid Körver(PvdD) en antwoorden over agendapunt 6- Brief GS van 1 februari 2022 over voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2020 - 115809
 7. Brief GS van 8 februari 2022 over beheerplan Deltawateren Natura 2000 - 117647
  1. Brief GS van 8 februari 2022 over beheerplan Deltawateren Natura 2000 - 117647
  2. Vragen lid Flameling(PvdA) en antwoorden over beheerplan Deltawateren Natura 2000
 8. E-mail burger van 21 december 2021 over Visie op Natuurakker recept - 110460
  1. E-mail burger van 21 december 2021 Visie op Natuurakker recept - 110460
 9. Brief Stichting Euregiotuinen voor ons van 19 januari 2022 Plantschema Euregiotuinen en huidige waarde - 114493
  1. Brief Stichting Euregiotuinen voor ons van 19 januari 2022 Plantschema Euregiotuinen en huidige waarde - 114493
  2. Vragen en antwoorden - SP teruggevraagde brief St. Euregiotuinen voor ons over plantschema - 114493
  3. Vragen en antwoorden PvZ teruggevraagde brief St. Euregiotuinen voor ons over plantschema - 114493
  4. vragen lid Janssens (PvdD) over Brief Stichting Euregiotuinen voor ons van 19 januari 2022 Plantschema Euregiotuinen en huidige waarde - 114493
 10. Brief GS van 23 november 2021 Evaluatie convenant reductie ammoniak transporten Westerschelde - 109760
  1. Brief GS van 23 november 2021 Evaluatie convenant reductie ammoniak transporten Westerschelde - 109760
  2. Brief GS (bijlage) Rapportage Evaluatie Convenant Ammoniak Yara Sluiskil - 109760
  3. Vragen en antwoorden - GL teruggevraagd cie Ruimte 28-1-2022 agendapunt 104 ammoniak transporten - 109760 - AP.pdf
  4. Vragen lid Lernout(50Plus) en antwoorden over agendapunt 10 - brief GS over Evaluatie convenant reductie ammoniak transporten Westerschelde - 109760
 11. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 28 januari 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Ruimte 28 januari 2022
 12. Toezeggingenlijst commissie Ruimte d.d. 18 maart 2022
  1. Brief GS van 11 februari 2022 Recreatief zeegroenten snijden Oosterschelde inzake afdoening toezegging commissie Ruimte nrs. 54, 68 en PS nr. 166 - 118608
   1. Brief GS van 11 februari 2022 Recreatief zeegroenten snijden Oosterschelde inzake afdoening toezegging commissie Ruimte nrs. 54, 68 en PS nr. 166 - 118608.
   2. Brief GS (origineel) van 11 februari 2022 Recreatief zeegroenten snijden Oosterschelde inzake afdoening toezegging commissie Ruimte nrs. 54, 68 en PS nr. 166 - 118608
  2. Brief GS van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   1. Brief GS van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   2. Brief GS (bijlage - startnotitie) van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   3. Brief GS (bijlage - Cie. Ruimte) van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693
   4. Brief GS (bijlage - Provinciale Staten) van 15 februari 2022 over afdoening en voortgang toezeggingen en moties - 119693.pdf
  1. Toezeggingenlijst commissie Ruimte d.d. 18 maart 2022
 13. Volgende vergadering: 22 april 2022, aanvang 09:00 uur
 14. Sluiting
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Brief GS van 21 januari 2022 Uitgangspuntennotitie Milieuprogramma 2022-2026 - 114672
  1. Brief GS van 21 januari 2022 Uitgangspuntennotitie Milieuprogramma 2022-2026 - 114672
  2. Brief GS (bijlage) van 21 januari 2022 Uitgangspuntennotitie Milieuprogramma 2022-2026 - 114672
 17. Brief GS van 25 januari 2022 over rapportage meetpunt Sluiskil - 115040
  1. Brief GS van 25 januari 2022 over rapportage meetpunt Sluiskil - 115040
  2. Brief GS (bijlage - 3e kwartaalrapportage) van 25 januari 2022 over rapportage meetpunt Sluiskil - 115040
 18. Brief GS van 25 januari 2022 over Natuurvergunning Gebiedsontwikkeling Perkpolder - 115172
  1. Brief GS van 25 januari 2022 over Natuurvergunning Gebiedsontwikkeling Perkpolder - 115172
 19. Brief GS van 8 februari 2022 Grondbeleid Provincie Zeeland 2022 (aangepaste planning) - 118736
  1. Brief GS van 8 februari 2022 Grondbeleid Provincie Zeeland 2022 (aangepaste planning) - 118736
 20. E-mail burger van 11 februari 2022 Notitie Van wie is onze kuststreek - 118703
  1. E-mail burger van 11 februari 2022 Notitie Van wie is onze kuststreek - 118703
 21. Brief GS van 22 februari 2022 over reflectie handelen DCMR bij incidentenonderzoek Dow mei 2021 - 122069
  1. Brief GS van 22 februari 2022 over reflectie handelen DCMR bij incidentenonderzoek Dow mei 2021 - 122069
  2. Brief GS (bijlage - bevindingen) van 22 februari 2022 over reflectie handelen DCMR bij incidentenonderzoek Dow mei 2021 - 122069
  3. Brief GS (bijlage - brief DCMR) van 22 februari 2022 over reflectie handelen DCMR bij incidentenonderzoek Dow mei 2021 - 122069
 22. Brief GS van 15 februari 2022 over inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland - 119694
  1. Brief GS van 15 februari 2022 over inpassingsplan Vliegveld Midden-Zeeland - 119694

Laatste wijziging 01-04-2022 23:10:14