Locatie: 
Oude Dormter (Filmzaal)
Aanvang: 
19:30 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Ruimte 19 april 2017

Algemene documenten

Agenda

  1. Opening en mededelingen van de voorzitter
  2. Brief GS van 18 april 2017 met verzoek tot informeren PS en Gemeenteraad Hulst in besloten commissievergadering -17007832
    1. Besluit commissie tot besloten vergadering
    1. Brief GS van 18 april 2017 met verzoek tot informeren PS en Gemeenteraad Hulst in besloten commissievergadering - 17007832
  3. Heropening vergadering in beslotenheid en besluit tot oplegging geheimhouding gedeelde informatie o.g.v. art. 91 Provinciewet
  4. Informatie-uitwisseling over stand van zaken Perkpolder
  5. Volgende vergadering: 12 mei 2017, om 9:00 uur
  6. Sluiting

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:50