Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
09:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen van milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport B.V. - 18015309
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) vaststelling besluit niet opstellen van een MER voorgenomen activiteiten Zeeland Airport B.V - 18015641
  2. Brief GS van 29 mei 2018 over Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport B.V. - 18014776
  3. Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen van milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport B.V. - 18015309
  4. Statenvoorstel MER Zeeland Airport, beantwoording technische vragen D66.pdf
  1. Brief Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) van 7 mei 2018 met reactie op notitie RUD - 18012956
   1. Brief Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) van 8 april 2018 over problematiek van groene BOA (buitengewoon opsporingsambtenaren) - 18009910
    1. Brief (oplegnotitie) Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) van 8 april 2018 over problematiek van groene BOA (buitengewoon opsporingsambtenaren) (18009910) - 18010777
    2. Brief Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN) van 8 april 2018 over problematiek van groene BOA (buitengewoon opsporingsambtenaren) - 18009910
  2. Brief GS van 5 juni 2018 over correspondentie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN), met bijlage - 18014777
   1. Brief GS van 20 maart 2018 met notitie over inzet RUD, handhaving Groene Wetten - 18006960
    1. Brief (oplegnotitie) GS van 20 maart 2018 met notitie over inzet RUD, handhaving Groene Wetten (18006960) - 18011174
    2. Brief GS van 20 maart 2018 met notitie over inzet RUD, handhaving Groene Wetten - 18006960
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 5 juni 2018 over correspondentie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN), met bijlage (18014777) - 18015777
   2. Brief GS van 5 juni 2018 over correspondentie Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht (KNVvN), met bijlage - 18014777
 6. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 18 mei 2018 - 18014322
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 18 mei 2018 - 18014332
 7. Toezeggingenlijst, bijgewerkt - 18015195
  1. Toezeggingenlijst, bijgewerkt, behandelen 15 juni 2018 - 18015195
 8. Volgende vergadering: 31 augustus 2018, aanvang 9:00 uur
 9. Sluiting
 10. Ingekomen stukken ter kennisneming
 11. Nieuwsbrief mei 2018 van Poldernatuur Zeeland - 18013708
  1. Publicatie - Poldernatuur Zeeland - Nieuwsbrief 4 - Mei 2018 - 18013708
 12. Publicatie - Nieuwsbrief RUD Zeeland mei 2018 - 18013837
  1. Publicatie - Nieuwsbrief RUD Zeeland mei 2018 - 18013837
 13. Brief GS van 5 juni 2018 over onderzoek Thermisch Gereinigde Grond (TGG) Perkpolder, met bijlagen -18014799
  1. Brief GS van 5 juni 2018 over onderzoek TGG Perkpolder, met bijlagen -18014799

Laatste wijziging 06-07-2018 18:23:14