Vergadering Commissie Ruimte 23 september 2022

Datum: 23 september 2022
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van "datum"
 6. Toezeggingenlijst (bijgewerkt)
 7. Volgende vergadering: "datum", aanvang 09:00 uur
 8. Sluiting
 9. Ingekomen stukken ter kennisneming
 10. Brief GS van 21 juni 2022 over Jaarrapportage 2021; Monitoring luchtkwaliteit Sluiskil - 168204
  1. Brief GS van 21 juni 2022 over Jaarrapportage 2021; Monitoring luchtkwaliteit Sluiskil - 168204
  2. Brief GS (bijlage - Jaarrapportage 2021) van 21 juni 2022 over Jaarrapportage 2021; Monitoring luchtkwaliteit Sluiskil - 168204

Laatste wijziging 06-07-2022 22:14:31