Vergadering Commissie Ruimte 23 september 2022

Datum: 23 september 2022
Starttijd: 08:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Nota Grondbeleid 2022 - 183317
  1. Statenvoorstel Nota Grondbeleid 2022 - 183317
  2. Nota Grondbeleid Provincie Zeeland 2022 - 183317
  3. Brief GS van 19 juli 2022 over Nota Grondbeleid 2022 - 183317
  4. Vragen en antwoorden D66 over Statenvoorstel Nota Grondbeleid 2022 - 183317
  5. Vragen en antwoorden PvdA over Statenvoorstel Nota Grondbeleid 2022 - 183317
  6. Vragen en antwoorden SGP over Statenvoorstel Nota Grondbeleid 2022 - 183317
  7. Vragen en antwoorden GL over Statenvoorstel Nota Grondbeleid 2022 - 183317
 6. Brief GS van 30 augustus 2022 over voortgangsrapportages grote projecten en risicoparagraaf (mei, juni, juli 2022) - 198365
  1. Brief GS van 14 juli 2022 over Hedwigepolder Natuurpakket Westerschelde - 179324
   1. Brief GS van 14 juli 2022 over Hedwigepolder Natuurpakket Westerschelde - 179324
   2. Brief GS (bijlage - Brief van Ministerie LNV) van 14 juli 2022 over Hedwigepolder Natuurpakket Westerschelde - 179324
  2. Brief GS van 19 juli 2022 met Afdoening toezeggingen Commissie Ruimte m.b.t. Programma NPW - 181706
  1. Brief GS van 30 augustus 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
  2. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Waterdunen) van 30 augustus 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
  3. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage NPW) van 30 augustus 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
  4. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Traverse Kapellebrug) van 30 augustus 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
  5. Brief GS (bijlage - Voortgangsrapportage Zanddijk) van 30 augustus 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
  6. Brief GS (bijlage - Risicoparagraaf) van 30 augustus 2022 over Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
  7. Vragen en antwoorden D66 - Voortgangsrapportages grote projecten - 198365
 7. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 8 juli 2022
  1. Besluitenlijst (gewijzigd) Commissie Ruimte 8 juli 2022
 8. Toezeggingenlijst
  1. Toezeggingenlijst cie Ruimte (na 8-7), behandelen 23-9-2022
 9. Volgende vergadering: 21 oktober 2022, aanvang 09:00 uur
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming
 12. Brief CU Reimerswaal van 2 mei 2022 met aangenomen Motie Vreemd - Financiële compensatie ten gevolge van de concentratie PFAS in de Westerschelde - 160549
  1. Brief CU Reimerswaal van 2 mei 2022 met aangenomen Motie Vreemd - Financiële compensatie ten gevolge van de concentratie PFAS in de Westerschelde - 160549
  2. Brief (bijlage - mail Gemeente Reimerswaal) CU Reimerswaal van 2 mei 2022 met aangenomen Motie Vreemd - Financiële compensatie ten gevolge van de concentratie PFAS in de Westerschelde - 160549
 13. Brief GS van 21 juni 2022 over Jaarrapportage 2021; Monitoring luchtkwaliteit Sluiskil - 168204
  1. Brief GS van 21 juni 2022 over Jaarrapportage 2021; Monitoring luchtkwaliteit Sluiskil - 168204
  2. Brief GS (bijlage - Jaarrapportage 2021) van 21 juni 2022 over Jaarrapportage 2021; Monitoring luchtkwaliteit Sluiskil - 168204
 14. Brief GS van 7 juli 2022 over Natuurbeheerplan Zeeland planwijziging 2022 - 175232
  1. Brief GS van 7 juli 2022 over Natuurbeheerplan Zeeland planwijziging 2022 - 175232
  2. Brief GS (bijlage - Natuurbeheerplan Zeeland 2016) van 7 juli 2022 over Natuurbeheerplan Zeeland planwijziging 2022 - 175232
  3. Brief GS (bijlage - 9e Wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018) van 7 juli 2022 over Natuurbeheerplan Zeeland planwijziging 2022 - 175232
  4. Brief GS (bijlage - Kennisgeving Provinciaal Blad) van 7 juli 2022 over Natuurbeheerplan Zeeland planwijziging 2022 - 175232
 15. Brief GS van 7 juli 2022 over Kennisgeving Baanrotatie vliegveld Midden Zeeland - 175300
  1. Brief GS van 7 juli 2022 over Kennisgeving start informele ruimtelijke procedure voorontwerp inpassingsplan “Baanrotatie vliegveld Midden Zeeland” - 175300
 16. Brief GS van 12 juli 2022 over Zeeuws bod aan het Rijk inzake woningbouw - 178138
  1. Brief GS van 12 juli 2022 over Zeeuws bod aan het Rijk inzake woningbouw - 178138
  2. Brief GS (bijlage - Gemandateerde brief aan BZK) van 12 juli 2022 over Zeeuws bod aan het Rijk inzake woningbouw - 178138
  3. Brief GS (bijlage - Bijlage bij gemandateerde brief aan BZK) van 12 juli 2022 over Zeeuws bod aan het Rijk inzake woningbouw - 178138
  4. Brief GS (bijlage - Brief Ministerie van BZK aan GS over provinciaal bod voor de woningbouw) van 12 juli 2022 over Zeeuws bod aan het Rijk inzake woningbouw - 178138
 17. Brief GS van 12 juli 2022 over Beroep tegen wijziging verordening luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 178148
  1. Brief GS van 12 juli 2022 over Beroep tegen wijziging verordening luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 178148
  2. Brief GS (bijlage - Brief Raad van State) van 12 juli 2022 over Beroep tegen wijziging verordening luchthavenbesluit Midden-Zeeland - 178148
 18. E-mail RDA van 14 juli 2022 met Zienswijze Dilemma's in de wildopvang - 179390
  1. E-mail RDA van 14 juli 2022 met Zienswijze Dilemma's in de wildopvang - 179390
  2. E-mail RDA (bijlage - Zienswijze Dilemma's in de wildopvang) van 14 juli 2022 met Zienswijze Dilemma's in de wildopvang - 179390
  3. E-mail RDA (bijlage - Publiekssamenvatting Dilemma's in de wildopvang) van 14 juli 2022 met Zienswijze Dilemma's in de wildopvang - 179390
 19. Brief GS van 19 juli 2022 over Resultaten Brzo-inspecties - 181736
  1. Brief GS van 19 juli 2022 over Resultaten Brzo-inspecties - 181736
 20. Brief GS van 19 juli 2022 over Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) 2022 - 181866
  1. Brief GS van 19 juli 2022 over Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) 2022 - 181866
  2. Brief GS (bijlage - Lijst versnellingsafspraken landsdelen) van 19 juli 2022 over Uitkomsten Bestuurlijk Overleg Leefomgeving (BOL) 2022 - 181866
 21. E-mail RUD Zeeland van 22 juli 2022 over Vastgestelde begroting 2023 en Jaarrekening 2021 RUD Zeeland - 183619
  1. E-mail RUD Zeeland van 22 juli 2022 over Vastgestelde begroting 2023 en Jaarrekening 2021 RUD Zeeland - 183619
  2. E-mail RUD Zeeland (bijlage - Begroting) van 22 juli 2022 over Vastgestelde begroting 2023 en Jaarrekening 2021 RUD Zeeland - 183619
  3. E-mail RUD Zeeland (bijlage - Jaarstukken) van 22 juli 2022 over Vastgestelde begroting 2023 en Jaarrekening 2021 RUD Zeeland - 183619
 22. Brief GS (afschrift) van 27 juli 2022 over Natuurpakket Westerschelde - Hedwigepolder - 199488
  1. Brief GS (afschrift) van 27 juli 2022 over Natuurpakket Westerschelde - Hedwigepolder - 199488
  2. Brief GS (bijlage - Motie 13) van 27 juli 2022 over Natuurpakket Westerschelde - Hedwigepolder - 199488
 23. E-mail burger van 29 juli 2022 over Bevolking Zeeland woningbouw 1e halfjaar 2022 - 187245
  1. E-mail burger van 29 juli 2022 over Bevolking Zeeland woningbouw 1e halfjaar 2022 - 187245
 24. Brief burger van 12 augustus 2022 over Bezwaarschrift verbieden snijden van lamsoren en zeekralen - 192458
  1. Brief burger van 12 augustus 2022 over Bezwaarschrift verbieden snijden van lamsoren en zeekralen - 192458
 25. Brief VZG van 5 september 2022 over Nieuwe afspraken en VZG-richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen - 199858
  1. Brief VZG van 5 september 2022 over Nieuwe afspraken en VZG-richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen - 199858
  2. Brief VZG (bijlage - Rapport) van 5 september 2022 over Nieuwe afspraken en VZG-richtlijnen voor gemeenschappelijke regelingen - 199858

Laatste wijziging 07-10-2022 23:45:14