Vergadering Commissie Ruimte 24 september 2021

Datum: 24 september 2021
Starttijd: 11:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. PFAS
  1. Brief GS van 13 juli 2021 over dossier PFAS - 69038
   1. Brief GS van 13 juli 2021 over dossier PFAS - 69038
   2. Brief GS (bijlage - antwoorden art. 44 GL) van 13 juli 2021 over PFAS - 69038
   3. Brief GS (bijlage - antwoorden art. 44 50PLUS) van 13 juli 2021 over PFAS - 69038
  2. Brief GS van 23 juni 2021 over PFAS - 69038
  3. Brief GS van 31 augustus 2021 over PFAS met afschriften aan ministers Demir en Visser - 93029
   1. Brief GS van 31 augustus 2021 over PFAS met afschriften aan ministers Demir en Visser - 93029
   2. Brief GS van 31 augustus 2021 Afschrift van brief aan minister Demir inzake PFAS - 93029
   3. Brief GS van 31 augustus 2021 Afschrift van brief aan minister Visser inzake PFAS - 93029
  4. Brief Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 23 september 2021 aan GS over PFAS Zeeland - 93029
  1. Vragen en antwoorden (agendapunt 4) CDA, D66, GL, PRO, PvdA, PvdD, SGP, SP, 50PLUS over PFAS - 97398.pdf
  2. Vragen SP (agendapunt 4 bijlage bij vragen) over PFAS, commissie Ruimte 24 september 2021 - 97398.pdf
  3. Antwoorden Statenvragen - PvdA - PFAS en PFOS 3M - 91280 - 220
  4. Antwoorden Statenvragen - GL - juridische stappen vervuiling Westerschelde - 93095 - 221
 5. Volgende vergadering: 15 oktober 2021, aanvang 09:00 uur
 6. Sluiting

Laatste wijziging 17-02-2022 17:28:20