Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
13:30 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Ruimte 5 oktober 2018

Agenda

 1. E-mail met brief voorzitter Partij voor de Dieren aan commissie Ruimte over afschot van (verwilderde) katten - 18923297
  1. Brief (oplegnotitie) Voorzitter Partij voor de Dieren Zeeland (18923297) - 18924306
  2. Brief voorzitter Partij voor de Dieren Zeeland over zwerfkatten - 18923297
 2. Brief gemeenteraad Reimerswaal van 6 september 2018 over biovergister Rilland - 18922269
  1. E-mail Engie van 20 september 2018 m.b.t. Groen gas installatie Rilland, met bijlagen - 18923594
  2. E-mail namens Interjensen BV van 1 oktober 2018 over mest-(co)-vergister in Rilland, met bijlage - 18924450
  3. Brief (afschrift) aan GS namens bezorgde bewoners Rilland van 1 oktober 2018 over biovergister en onevenredige belasting Rilland en omgeving - 18924455
  1. Brief (afschrift PS) (oplegnotitie) Reimerswaal van 6 september 2018 over biovergister Rilland (18922596) - 18922269
  2. E-mail met brief gemeenteraad Reimerswaal van 6 september 2018 over biovergister Rilland, met bijlage - 18922269
 3. Brief GS van 21 augustus 2018 n.a.v. PS-toezegging 29 juni over SV besluit niet opstellen MER voorgenomen activiteiten Zeeland Airport BV - 18020865
  1. Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen van milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18015309
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie met resultaat ná commissie) vaststelling besluit niet opstellen van een MER voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18015641
   2. Brief GS van 29 mei 2018 over Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18014776
   3. Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen van milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18015309
   4. Brief Zeeland Airport b.v. van 15 mei 2018 m.b.t. aanvraag procedure vliegveld midden Zeeland b.v. - 18017490
   5. Publicatie - Beoordelingsnotitie MER Zeeland Airport - 18017232
   6. Publicatie - Bijlage bij Beoordelingsnotitie MER Zeeland Airport - Beschrijving modellering - 18017233
  2. Brief GS van 26 juni 2018 over besluit tot niet opstellen van een m.e.r. voor de voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v., toezenden gegevens n.a.v. commissiebehandeling - 18015995
   1. Brief GS van 26 juni 2018 over besluit tot niet opstellen van een m.e.r. voor de voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v., toezenden gegevens n.a.v. commissiebehandeling - 18015995
   2. Brief GS van 26 juni 2018 (bijlage 1) - Brief Zeeland Airport b.v. van 25 juni 2018 m.b.t. besluit tot niet opstellen van een m.e.r. - 18017475
   3. Brief GS van 26 juni 2018 (bijlage 2) - Veerse Meer - Natura2000 Deltawateren - Beheerplan 2016-2022 - 18017476
  1. Brief (oplegnotitie) GS over besluit tot het niet-opstellen van een mer voor activiteiten zld Airport (18020865) - 18022313
  2. Brief GS over besluit tot niet-opstellen MER voorgenomen activiteiten Zeeland Airport - 18020865
  3. Brief GS over besluit tot niet-opstellen MER voorgenomen activiteiten Zeeland Airport, bijlage 1 brief Zeeland Airport - 18022006
  4. Brief GS over besluit tot niet-opstellen MER voorgenomen activiteiten Zeeland Airport, bijlage 2, brief GS aan Zeeland Airport - 18022007
 4. Statenvoorstel ontwerp-Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022 - 18921479
  1. Brief GS van 11 september 2018 over Statenvoorstel voor het Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 - 2022 - 18921479
  2. Statenvoorstel (bijlage 1) - Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 -2022 - Nota van Antwoord - 18922623
  3. Statenvoorstel (bijlage 2) - Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 -2022 - Zienswijze gemeente Tholen - 18922624
  4. Statenvoorstel (bijlage 3) - Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 -2022 - Zienswijze Zeeuws Platform Stralingsrisico - 18922625
  5. Statenvoorstel (bijlage 4) - Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 -2022 - Zienswijze Netbeheerders - 18922626
  6. Statenvoorstel (bijlage 5) - Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 -2022 - Zienswijze Netbeheerders, bijlage - 18922627
  1. Brief GS van 25 september 2018 met Statenvoorstel notities netwerksturing, met bijlagen - 18923987
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) notities netwerksturing (18924143) - 18924656
   2. Brief GS van 25 september 2018 met Statenvoorstel notities netwerksturing, met bijlagen - 18923987
 5. Brief GS van 4 september 2018 over Uitvoering Brzo-taken - 18921455
  1. Brief (oplegnotitie) GS over uitvoering Brzo-taken (18921455) - 18923286
  2. Brief GS van 4 september 2018 over Uitvoering Brzo-taken - 18921455
 6. Brief GS van 10 juli 2018 met voortgangsrapportages grote projecten tweede kwartaal 2018, met bijlagen - 18017595
  1. Brief GS (oplegnotitie) voortgang grote projecten 2e kwartaal 2018 (18017595) - 18021920
  2. Brief GS van 10 juli 2018 over voortgangsrapportages grote projecten 2e kwartaal 2018, projecten MKZ, Thermphos, Waterdunen en NPW, met bijlagen - 18017595
 7. Besluitenlijsten (concept)
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte 15 juni 2018 - 18016370
  2. Besluitenlijst (concept) extra commissie Ruimte 22 juni 2018 - 18017295
  3. Besluitenlijst gezamenlijke comissievergadering Ruimte en Economie 31 augustus 2018
 8. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) - 18924321
  1. Brief GS van 28 augustus 2018 over visie Waterbeheer 2050 - afdoening toezegging- 18921540
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 28 augustus 2018 over visie Waterbeheer (18921540) - 18923286
   2. Brief GS van 28 augustus 2018 over visie Waterbeheer 2050 - afdoening toezegging - 18921540
  1. Toezeggingenlijst (bijgewerkt), behandelen 5-10-2018 - 18924321
 9. Volgende vergadering: 16 november 2018, aanvang 9:00 uur
 10. Sluiting
 11. Ingekomen stukken ter kennisneming
 12. Brief burgers van 24 juni 2018 over tegengaan plastic zwerfafval - 18017116
  1. Brief (oplegnotitie) van burgers van 24 juni 2018 over tegengaan plastic zwerfafval (18017116) - 18019075
  2. Brief burgers van 24 juni 2018 over plastic zwerfafval - 18017116
 13. Brief GS van 3 juli 2018 over veranderende wetgeving geluid provinciale wegen en gezoneerde industrieterreinen in de Omgevingswet - 18017518
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 3 juli 2018 over Aanvullingwet Geluid en Omgevingswet (18017518) - 18020272
  2. Brief GS van 3 juli 2018 over veranderende wetgeving geluid provinciale wegen en gezoneerde industrieterreinen in de Omgevingswet - 18017518
 14. Brief GS van 17 juli 2018 over instelling begeleidingscommissie RUD Zeeland - 18019140
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 17 juli 2018 over instelling begeleidingscommissie RUD Zeeland (18019140) - 18020271
  2. Brief GS van 17 juli 2018 over instelling begeleidingscommissie RUD Zeeland - 18019140
 15. Brief GS van 28 augustus 2018 over en met Jaarverslagen vuurwerk Zeeland 2016 en 2017 - 18921541
  1. Brief (oplegnotitie) GS van 28 augustus 2018 over en met Jaarverslag vuurwerk Zeeland 2016 en 2017 (18921541) - 18924309
  2. Brief GS van 28 augustus 2018 over en met Jaarverslagen vuurwerk Zeeland 2016 en 2017 - 18921541
  3. Brief GS - Bijlage 1 - Jaarverslag vuurwerk Zeeland 2016 - 18921543
  4. Brief GS - Bijlage 2 - Jaarverslag vuurwerk Zeeland 2017 - 18921546
 16. Brief GS van 11 september 2018 met jaarstukken Grevelingenschap 2017 en jaarstukken en liquidatieplan NR-schap ZWD - 18921481
  1. Brief GS van 11 september 2018 met jaarstukken NR-schap ZWD 2017 en jaarstukken en liquidatieplan NR-schap Zuidwestelijke Delta - 18921481
  2. Publicatie - Vastgestelde jaarstukken 2017 NR-schap Zuidwestelijke Delta - 18922602
  3. Publicatie - Jaarstukken 2017 NR-schap De Grevelingen - 18922603
  4. Publicatie - Vastgestelde Liquidatieplan NR-schap ZWD (Deltaschap) - 18922604
 17. E-mail Dierennoodhulp Flevoland van 15 september 2018 over afschieten (verwilderde) katten - 18923066
  1. E-mail( (oplegnotitie) Dierennoodhulp Flevoland van 15 september 2018 over afschieten (verwilderde) katten (18923066) - 18923150
  2. E-mail Dierennoodhulp Flevoland van 15 september 2018 over afschieten (verwilderde) katten - 18923066
 18. E-mail burger van 22 september 2018 over sterilisatie katten - 18923710
  1. E-mail (oplegnotitie) burger van 22 september 2018 over sterilisatie zwerfkatten (18923710) - 18924303
  2. E-mail burger van 22 september 2018 over sterilisatie katten - 18923710

Laatste wijziging 18-04-2020 10:30:52