Vergadering Commissie Ruimte 8 juli 2022

Datum: 8 juli 2022
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen Petit Comité samenwerking milieutaakveld
  2. Mededelingen van gedeputeerden
  3. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  4. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. PFAS -volgt-
 6. Brief GS van 7 juni 2022 over rapport Hedwigepolder door WMR en Deltares - 162923
  1. Brief GS van 22 juni 2022 over Hedwigepolder (Natuurpakket Westerschelde, NPW) - 168567
   1. Brief GS van 22 juni 2022 over Hedwigepolder (Natuurpakket Westerschelde, NPW) - 168567
   2. Brief GS (bijlage - Brief van ministerie LNV van 7 juni 2022 aan Tweede Kamer) van 22 juni 2022 over Hedwigepolder (Natuurpakket Westerschelde, NPW) - 168567
   3. Brief GS (bijlage - Brief van ministerie LNV van 20 juni 2022 aan Tweede Kamer) van 22 juni 2022 over Hedwigepolder (Natuurpakket Westerschelde, NPW) - 168567
   4. Brief GS (bijlage - Brief van ministerie LNV van 20 juni 2022 aan GS) van 22 juni 2022 over Hedwigepolder (Natuurpakket Westerschelde, NPW) - 168567
  1. Brief GS van 7 juni 2022 over rapport Hedwigepolder door WMR en Deltares - 162923
  2. Brief GS (bijlage - Rapport PFAS Westerschelde door WMR en Deltares) van 7 juni 2022 over rapport Hedwigepolder door WMR en Deltares - 162923
  3. Brief GS (bijlage - Brief van Ministerie LNV van 26 april 2022) van 7 juni 2022 over rapport Hedwigepolder door WMR en Deltares - 162923
  4. Brief GS (bijlage - Brief van Ministerie LNV van 7 juni 2022) van 7 juni 2022 over rapport Hedwigepolder door WMR en Deltares - 162923
 7. Brief GS van 21 juni 2022 over Vaststellen cijfers Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 2022 - 166524
  1. Brief GS van 19 april 2022 over evaluatie Provinciale Impuls Wonen - 144146
   1. Bref GS van 19 april 2022 over evaluatie Provinciale Impuls Wonen - 144146
   2. Bref GS (bijlage - Evaluatie PIW) van 19 april 2022 over evaluatie Provinciale Impuls Wonen - 144146
  1. Brief GS van 21 juni 2022 over Vaststellen cijfers Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 2022 - 166524
 8. Besluitenlijst (concept) van commissie Ruimte van 10 juni 2022
  1. Besluitenlijst Commissie Ruimte 10 juni 2022
 9. Toezeggingenlijst (bijgewerkt) - volgt -
 10. Volgende vergadering: 23 september 2022, aanvang 09:00 uur
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming
 13. Brief GS van 14 juni 2022 over Onderzoek Europese Commissie Perkpolder project - 165671
  1. Brief GS van 14 juni 2022 over Onderzoek Europese Commissie Perkpolder project - 165671
  2. Brief GS (bijlage - Bestuurlijke memo Perkpolder Pwc) van 14 juni 2022 over Onderzoek Europese Commissie Perkpolder project - 165671
 14. E-mail RLI van 16 juni 2022 over Publicatie Onderdak bieden; sturen op prestaties van woningcorporaties - 166619
  1. E-mail RLI van 16 juni 2022 over Publicatie Onderdak bieden; sturen op prestaties van woningcorporaties - 166619
 15. Brief GS van 21 juni 2022 inzake Actieplan behoud bijzondere dier- en plantensoorten in Zeeland - 168203
  1. Brief GS van 21 juni 2022 inzake Actieplan behoud bijzondere dier- en plantensoorten in Zeeland - 168203
  2. Brief GS (bijlage - Actieplan) van 21 juni 2022 inzake Actieplan behoud bijzondere dier- en plantensoorten in Zeeland - 168203
  3. Brief GS (bijlage - Actieplan soortenlijst) van 21 juni 2022 inzake Actieplan behoud bijzondere dier- en plantensoorten in Zeeland - 168203

Laatste wijziging 26-06-2022 04:03:01