Locatie: 
Louise de Colignyzaal
Aanvang: 
13:00 uur
Online uitzending: 
Vergadering Commissie Ruimte 8 mei 2020

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Beëdigen burger-commissielid
 3. Vaststellen agenda
 4. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen van commissieleden over het nieuws van de dag
  3. Andere vragen van commissieleden over onderwerpen die niet op de agenda
 5. Gelegenheid om in te spreken
 6. Brief GS van 3 maart 2020 over ontwerp-begroting 2021 RUD Zeeland - 20007595
  1. Brief GS (oplegnotitie) Brief GS van 3 maart 2020 over ontwerp begroting 2021 RUD Zeeland (20007595) - 20009450
  2. Brief GS over ontwerp begroting 2021 RUD Zeeland - 20007595
  3. Brief GS (bijlage) - ontwerp begroting 2021 RUD Zeeland en daarop betrekking hebbende stukken - 20008016
  4. E-mail RUD met verlengen van Zienswijzeprocedure verlengen tot 31 juli 2020 - 20011997
  5. Brief GS van 3 maart 2020 over ontwerp-begroting 2021 RUD Zeeland - Technische Vragen Agendapunt 6 Ontwerp begroting 2021 RUD Zeeland
  6. Brief GS Ontwerp begroting 2021 RUD Zeeland agendapunt 6 vragen met antwoorden - 20014862
 7. Brief GS 14 april 2020 (met bijlagen) tot vaststelling besluit tot het niet opstellen van een milieueffectrapportage voor de voorgenomen activiteiten van Zeeland Aiport B.V - 20013083
  1. Brief GS 14 april 2020 (met bijlagen) tot vaststelling besluit tot het niet opstellen van een milieueffectrapportage voor de voorgenomen activiteiten van Zeeland Aiport B.V - 20013083
  2. Brief GS (oplegnotitie) 14 april 2020 tot vaststelling besluit tot het niet opstellen van een milieueffectrapportage voor de voorgenomen activiteiten van Zeeland Aiport B.V - 20014443 (20013083)
  3. Statenvoorstel geen milieueffectrapportage opstellen tbv baanrotatie Zeeland Airport B.V. - 20013076
  4. Brief GS (bijlage) Aanvraag besluit op mer beoordelingsnotitie Zeeland Airport B.V. - 20013074
  5. Brief GS (bijlage) Rapportage Adecs AirInfra inzake mer besluit vliegveld Midden Zeeland voor activiteit baanrotatie - 20013078
  6. Brief GS (bijlage) Addendum m.e.r.-beoordeling baanrotatie vliegveld Midden-Zeeland - 20013081
  7. Brief GS (bijlage) Aerius bijlage - 20013080
  8. Brief GS (bijlage) Rapportage Flora en Fauna wetgeving - 20013079
  9. Brief GS niet opstellen MER Zeeland Airport Agendapunt 7 Vragen en Antwoorden - 20014878
 8. Brief GS van 7 april 2020 Aanbieden Statenvoorstel Startnotitie Deltaplan Zoet Water - 20011412
  1. Brief GS van 7 april 2020 Aanbieden Statenvoorstel Startnotitie Deltaplan Zoet Water - 20011412
  2. Brief GS (oplegnotitie) van 7 april 2020 Aanbieden Statenvoorstel Startnotitie Deltaplan Zoet Water - 20014444 (20011412)
  3. Statenvoorstel Startnotitie Deltaplan Zoet Water - 20012497
  4. Brief GS 7 april 2020 (Bijlage) Startnotitie Deltaplan Zoet Water - 20012498
  5. Statenvoorstel Startnotitie Deltaplan Zoet Water Vragen en antwoorden behorende bij Agendapunt 8 - 20014885
 9. Brief GS van 3 maart 2020 met voortgangsrapportages vierde kwartaal 2019 grote projecten en risicoparagraaf - 20007570
  1. Brief GS van 7 april 2020 Stand van zaken onderzoek Getijdenduiker Waterdunen - 20011413
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 7 april 2020 Stand van zaken onderzoek Getijdenduiker Waterdunen - 20014435 (20011413)
   2. Brief GS van 7 april 2020 Stand van zaken onderzoek Getijdenduiker Waterdunen - 20011413
  1. Brief GS (oplegnotitie) met voortgangsrapportages 4e kwartaal 2019 grote projecten en risicoparagraaf (20005064) - 20009448
  2. Brief GS van 3 maart 2020 met voortgangsrapportages vierde kwartaal 2019 grote projecten en risicoparagraaf - 20007570
  3. Brief GS - bijlage - 2019 Q4 - rapportage PS NPW met bijlage - 20007780
  4. Brief GS - bijlage - 2019 Q4 - Risicoparagraaf vierde kwartaal 2019 - 20007778
  5. Brief GS - bijlage - 2019 Q4 - rapportage PS Waterdunen - 20007782
  6. Brief GS over voortgangsrapportages grote projecten Waterdunen en NPW Agendapunt 9 en 9.1 vragen fracties en antwoorden - 20014867
 10. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte van 14 februari 2020 - 20006429
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Ruimte van 14 februari 2020 - 20006429
 11. Volgende vergadering: 19 juni 2020, aanvang 09.00 uur
  1. Volgende vergadering - Agendapunt 11 - ingekomen stukken t.k.n. (behandelen 19 juni) - 20014845
 12. Sluiting
 13. Ingekomen stukken ter kennisneming
 14. Toezeggingenlijst commissie Ruimte - 20014305
  1. Brief GS van 7 januari 2020 inzake stand van zaken inzake toezegging beleidsnota natuurwetgeving zwerfkatten - 20000075
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 7 januari 2020 inzake stand van zaken inzake toezegging beleidsnota natuurwetgeving zwerfkatten over stavaza zwerfkatten - 20005079
   2. Brief GS van 7 januari 2020 inzake stand van zaken inzake toezegging beleidsnota natuurwetgeving zwerfkatten - 20000075
  2. Brief GS van 11 februari 2020 inzake plastic korrels in Zeeuws milieu - 20004038
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 11 februari 2020 inzake plastic korrels in Zeeuws milieu - 20008908 (20004038)
   2. Brief GS van 11 februari 2020 met Afdoening toezegging nr. 20, Commissie Ruimte 17-01-2020, inzake plastic korrels in Zeeuws milieu - 20004038
  3. Brief GS van 18 februari 2020 over vergister Bathpolderweg te Rilland - Uitkomsten second opinion Sweco over stikstofaspect - 20005065
   1. Brief GS (oplegnotitie) vergister Bathpolderweg Rilland (20005065) - 20008963
   2. Brief GS over vergister Bathpolderweg te Rilland - Uitkomsten second opinion Sweco over stikstofaspect - 20005065
  4. Brief GS van 17 maart 2020 met afdoening toezegging 17 BRZO commissie Ruimte - 20008541
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 17 maart 2020 met afdoening toezegging 17 commissie Ruimte - 20010239 (20008541)
   2. Brief GS van 17 maart 2020 met afdoening toezegging 17 commissie Ruimte - 20008541
  5. Brief GS van 10 maart 2020 (met bijlage) Onderzoek naar nut en noodzaak van een provinciaal luchtmeetnetwerk - 20007634 (20008493)
   1. Brief (oplegnotitie) van 10 maart 2020 Onderzoek naar nut en noodzaak van een provinciaal luchtmeetnetwerk - 20011361
   2. Brief GS van 10 maart 2020 (met bijlage) Onderzoek naar nut en noodzaak van een provinciaal luchtmeetnetwerk - 20007634 (20008493)
  6. Brief GS 31 maart 2020 (met bijlagen) met afdoening toezegging 23 Cie Ruimte 14-02-2020 Varend ontgassen - 20009762
  1. Toezeggingenlijst commissie Ruimte 8 mei 2020 - 20014305
 15. E-mail namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming van 28 februari 2020 met persbericht: Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming niet gelukkig met nieuwe Bossenstrategie - 20007378
  1. E-mail namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming van 28 februari 2020 met persbericht: Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming niet gelukkig met nieuwe Bossenstrategie - 20007378
 16. Brief GS van 3 april 2020 (met bijlagen) met Gezamenlijke Bossenstrategie Rijk en provincies - 20011605
  1. Brief GS van 3 april 2020 (met bijlagen) met Gezamenlijke Bossenstrategie Rijk en provincies - 20011605
 17. Brief GS van 3 maart 2020 over ontwerp aanvulling planwijziging 2019 Natuurbeheerplan 2016 (met bijlagen) - 20007590
  1. Brief GS van 3 maart 2020 over ontwerp aanvulling planwijziging 2019 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 (met bijlagen) - 20007590
  2. Brief GS - Bijlage Ontwerp-aanvulling planwijziging 2019 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 - 20007872
  3. Brief GS - Bijlage Ontwerp-wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 20007873
 18. Brief GS van 21 april 2020 Aanvulling Planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland - 20011460
  1. Brief GS van 21 april 2020 Aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland - 20011460
  2. Brief GS (bijlage) Aanvulling planwijziging 2019 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 - 20013679
  3. Brief GS (bijlage) Antwoordnota - Aanvulling planwijziging 2019 Natuurbeheerplan Zeeland 2016 - 20013680
 19. Brief GS van 3 maart 2020 over integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2018 (met bijlagen) - 20007591
  1. Brief (oplegnotitie) van 3 maart 2020 over integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2018 - 20010270 (20007591)
  2. Brief GS van 3 maart 2020 over integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2018 (met bijlagen) - 20007591
  3. Brief GS van 18 februari 2020 (bijlage) aan Waterschap Scheldestromen; Voortgang regionaal waterbeheer Zeeland - 20007903
  4. Brief GS - Bijlage Integrale voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland 2018 - 20007904
  5. Brief GS - Bijlage Voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland - 20007905
  6. Brief GS van 25 maart 2019 (bijlage) aan Waterschap Scheldestromen; voortgangsrapportage regionaal waterbeheer Zeeland - 20007906
 20. Brief GS (afschrift PS) van 5 maart 2020 aan burgers inzake landgoed Kattendijke - 20007592
  1. Brief GS van 5 maart 2020 aan burgers inzake landgoed Kattendijke - 20007592
 21. Brief GS van 31 maart 2020 (met bijlage) Jaarrapportage 2019 van DCMR over de uitvoering van de VTH taken bij de BRZO en RIE4 bedrijven - 20009761
  1. Brief GS van 31 maart 2020 (met bijlage) Jaarrapportage 2019 van DCMR over de uitvoering van de VTH taken bij de BRZO en RIE4 bedrijven - 20009761
 22. Brief GS van 7 april 2020 inzake Afrekening frictiekosten overgang Brzo werkzaamheden - 20011987
  1. Brief GS van 7 april 2020 inzake Afrekening frictiekosten overgang Brzo werkzaamheden - 20011987
 23. Brief GS van 18 februari 2020 over openstelling Negende ronde Provinciale Impuls Wonen 2020 - 20005063
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 februari 2020 over openstelling Negende ronde Provinciale Impuls Wonen 2020 - 20010246
  2. Brief GS van 18 februari 2020 over Openstelling Negende ronde Provinciale Impuls Wonen 2020 - 20005063

Laatste wijziging 22-05-2020 18:17:19