Vergadering Commissie Strategische Opgaven 10 juni 2022

Datum: 10 juni 2022
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Toezeggingenlijst
 5. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven [datum]
 6. Volgende vergadering: [datum]
 7. Sluiting
 8. Stukken ter kennisneming
 9. Brief GS van 5 april 2022 met uitnodiging evaluatie proces Zeeuwse Omgevingsvisie - 138701
  1. Brief GS van 5 april 2022 met uitnodiging evaluatie proces Zeeuwse Omgevingsvisie - 138701

Laatste wijziging 17-05-2022 03:07:06