Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
14:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie uitwisseling
  1. Mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 17 september 2019 over Statenvoorstel Klimaatakkoord - 19424729
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Instemming Klimaatakkoord - 19425627
  2. Brief GS van 17 september 2019 over Statenvoorstel Klimaatakkoord - 19424729
  3. Statenvoorstel Instemmen Klimaatakkoord - 19425255
  4. Statenvoorstel (bijlage 1) - IPO Afspraken en maatregelen uit Klimaatakkoord die de bevoegdheden provincie raken - 19425256
  5. Statenvoorstel (bijlage 2) - Brief (afschrift) IPO aan college GS over Appreciatie voorstel voor een Klimaatakkoord - 19425257
  6. Brief GS van 9 juli 2019 over Klimaatakkoord en concept-RES - 19018649
  7. Brief GS van 9 juli 2019 (bijlage) - Concept-RES 28 juni 2019 - 19019766
  8. Brief GS van 9 juli 2019 (bijlage) - Klimaatakkoord 28 juni 2019 - 19019767
  9. Brief (eerste concept) aan GS met wensen en bedenkingen Statenvoorstel instemming Klimaatakkoord - 19427238
 6. Toezeggingenlijst
  1. Toezeggingenlijst Commissie Strategische Opgaven 11 oktober 2019 - 19426907
 7. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 27 september 2019
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 27 september 2019 - 19426745
 8. Volgende vergadering: 1 november 2019, 09.00 uur
 9. Sluiting
 10. Stukken ter kennisneming

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:08