Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
14:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter
 2. Beëdigen van burger-commissieleden
 3. Vaststellen agenda
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Informatie-uitwisseling
  1. Mededelingen van gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag (actuele zaken)
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 6. Brief GS van 26 maart 2019 over doorrekening ontwerp Klimaatakkoord - 19009839
  1. Brief GS (oplegnotitie) 26 maart 2019 doorrekening Klimaatakkoord - 19009839
  2. Brief GS over Doorrekening Klimaatakkoord - 19009839
  3. Brief GS (bijlage) - PBL effecten ontwerp Klimaatakkoord - 19010113
  4. Brief GS (bijlage) - Eerste IPO-duiding PBL en CPB - 19010111
  5. Brief GS (bijlage) - CPB doorrekening ontwerp Klimaatakkoord - 19010112
  6. Publicatie - Presentatie ZoB Klimaatakkoord 1 februari 2019
  7. Ontwerp Klimaatakkoord
 7. Besluitenlijst (concept) gezamenlijke commissie Ruimte en Economie van 8 februari 2019 - 19005281
  1. Besluitenlijst (concept) Gezamenlijk Ruimte en Economie 8 februari 2019
 8. Sluiting
 9. Ingekomen stukken ter kennisneming
 10. Publicatie Rapport van Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, "de som der delen, verkenning samenvallende opgaven in de regio" - 19010002
  1. Publicatie - RLi Verkenning van de som der delen, maart 2019
  2. Publicatie - Zicht op de Delta 2050, infographic Rii
  3. Publicatie - Presentatie verkenning de som der delen, 26 maart 2019
 11. E-mail Planbureau Leefomgeving van 21 maart 2019 over studie Nederlandse landschap 19008911
  1. E-mail PBL over Aanbieding beleidsbrief Landschap, met bijlage - 19009193
 12. E-mail over regionale informatiebijeenkomsten over Regionale Energiestrategieën, doorwerking klimaatakkoord in de regio - 19009193
  1. E-mail over bijeenkomsten Regionale energiestrategieen RES - 19010007
 13. Brief GS van 18 januari 2019 over het Ontwerp-Klimaatakkoord - 19001330 (ter vergadering geagendeerd 8 februari 2019)
  1. Brief GS oplegnotitie ontwerp Klimaatakkoord - 19002457
  2. Brief GS van 18 januari 2019 over ontwerp Klimaatakkoord - 19001330
 14. Ontwerp-Klimaatakkoord
  1. Ontwerp Klimaatakkoord
 15. Advies veranderende werkwijzen PS (vastgesteld in PS van 28 maart 2019)
  1. Advies Veranderende Werkwijzen Provinciale Staten Zeeland - 19007674

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:28