Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie uitwisseling
  1. Mededelingen gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 28 januari 2020 over Statenvoorstel Notitie netwerksturing Opgave Slimme Mobiliteit - 20002125
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 28 januari 2020 over Statenvoorstel Notitie netwerksturing Opgave Slimme Mobiliteit (20002125) - 20004497
  2. Brief GS van 28 januari 2020 over Statenvoorstel Notitie netwerksturing Opgave Slimme Mobiliteit - 20002125
  3. Statenvoorstel Notitie Netwerksturing Slimme Mobiliteit - 20003421
  4. Statenvoorstel (bijlage 1) - Notitie netwerksturing opgave Slimme Mobiliteit - 20003442
 6. Pauze
 7. Brief GS van 28 januari 2020 over Statenvoorstel Richtingen notitie Klimaatadaptatie - Zeeuwse risico's in beeld - 20003248
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 28 januari 2020 over Statenvoorstel Richtingen notitie Klimaatadaptatie - Zeeuwse risico's in beeld (20003248) - 20004695
  2. Brief GS van 28 januari 2020 over Statenvoorstel Richtingen notitie Klimaatadaptatie - Zeeuwse risico's in beeld - 20003248
  3. Statenvoorstel Richtingen notitie Klimaatadaptatie Zeeuwse risico's in beeld - 20003443
  4. Statenvoorstel (bijlage 1) - Oplegvel - Notitie Zeeuwse risico's in beeld - 20003444
  5. Statenvoorstel (bijlage 2) - Notitie Klimaatverandering Zeeuwse risico's in beeld - 20003445
  6. Statenvoorstel (bijlage 3) - Notitie positie algemene besturen in context van een aantal Zeeuwse en regionale ontwikkelingen - 20003446
 8. Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven 14 februari 2020 - 20004190
  1. Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven 14 februari 2020 - 20004190
 9. Besluitenlijst (concept) commissie Strategische opgaven 17 januari 2020 - 20002293
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Strategische opgaven 17 januari 2020 - 20002293
 10. Volgende vergadering: 20 maart 2020
 11. Sluiting
 12. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief GS van 12 februari 2020 (met bijlage) naar aanleiding van Kamerbrief van 7 februari 2020 over voortgang stikstofproblematiek - 20004978

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:41