Vergadering Commissie Strategische Opgaven 17 februari 2023

Datum: 17 februari 2023
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief GS van 31 januari 2023 over Gebiedsprogramma versie 0.5 - 272583
  1. Brief GS van 1 december 2022 over Kamerbrieven stikstof en Nationaal Programma Landelijk Gebied - 242354
   1. Brief GS van 1 december 2022 over kamerbrieven stikstof en Nationaal Programma Landelijk Gebied - 242354
   2. Brief GS (bijlage 1) van 25 november 2022 over toekomst bevorderen innovatie van emissiearme stalsystemen - 242354
   3. Brief GS (bijlage 2) van 25 november over toekomst Landbouw - 242354
   4. Brief GS (bijlage 3) van 25 november 2022 over voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos - 242354
   5. Brief GS (bijlage 4) van 25 november 2022 over voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied - 242354
   6. Brief GS (bijlage 5) van 25 november 2022 over water en bodem sturend - 242354
   7. Vragen en beantwoording VVD (agendapunt 101) brief GS Kamerbrieven stikstof en NPLG - 242354
  1. Brief GS van 31 januari 2023 over gebiedsprogramma 0.5 - 272583
  2. Brief GS (bijlage) over gebiedsprogramma 0.5 - 272583
 5. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 17 januari 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 265421
   1. Brief GS van 17 januari 2023 over afdoening en voortgang moties en toezeggingen - 265421
   2. Brief GS (bijlage 1) over Provinciale Staten moties en toezeggingen - 265421
   3. Brief GS (bijlage 2) over Commissie Strategische Opgaven moties en toezeggingen - 265421
  1. Toezeggingenlijst te behandelen Commissie SO 17-02-2023
 6. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 20 januari 2023
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 20 januari 2023
 7. Volgende vergadering: 2 juni 2023, aanvang 13.30 uur
 8. Sluiting
 9. Stukken ter kennisneming

Laatste wijziging 09-02-2023 13:33:41