Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
20:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie uitwisseling
  1. Mededelingen gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief GS van 11 februari 2020 over Statenvoorstel Richtingen notitie Zichtbaar Zeeland - Zeeland op de (inter)nationale kaart - 20005013
   1. brief GS oplegnotitie SV richtingennotitie Zichtbaar Zeeland - 20008268
   2. Brief GS van 11 februari 2020 over Statenvoorstel Richtingen notitie Zichtbaar Zeeland - Zeeland op de (inter)nationale kaart - 20005013
   3. Statenvoorstel Richtingen notitie Zichtbaar Zeeland - Zeeland op de (inter)nationale kaart - 20005605
   4. Statenvoorstel (Bijlage) - Presentatie Opgave Zichtbaar Zeeland - 20005606
   5. Statenvoorstel Notities netwerksturing, met bijlagen - 18924143
  2. Brief GS van 11 februari 2020 over stand van zaken VVV Zeeland - 20004037
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 11 februari 2020 over stand van zaken VVV Zeeland - 20007538
   2. Brief GS van 11 februari 2020 over stand van zaken VVV Zeeland - 20004037
 5. Brief GS van 3 maart 2020 met Statenvoorstel RES (Regionale Energie Strategie) 1.0 - 20007573
  1. Brief GS van 10 maart 2020 met Adviezen SER-Zeeland - 20007635
   1. Brief GS van 10 maart 2020 met Adviezen SER-Zeeland - 20007635
   2. Brief SER aan GS (afschrift) over advies inzake de concept-nota Regionale Energie Strategie Zeeland - 20008496
   3. Brief SER aan GS (afschrift) over vervolgadvies inzake kansen robotisering - 20008497
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 3 maart 2020 met Statenvoorstel RES (Regionale Energie Strategie) 1.0 - 20009403
  2. Brief GS over statenvoorstel inzake het vaststellen van de RES 1.0 - 20007573
  3. Statenvoorstel RES 1.0 - 20007796
  4. Brief GS (bijlage 1) - RES 1.0 Regionale Energiestrategie Zeeland - 20007797
  5. Brief GS (bijlage 1.1) - Bijlage Rapportage vragen en opmerkingen op concept-RES - 20007798
  6. Brief GS (bijlage 1.2) - Bijlage Aanpassingen tov concept-RES - 20007799
  7. Brief GS (bijlage 1.3) - Samenvatting RES 1.0 - 20007800
 6. Schorsing vergadering tot 26 juni 2020, 13.30 uur

Laatste wijziging 02-07-2020 17:32:37