Locatie: 
Digitaal: via TEAMS
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Statenvoorstel concept Opgavenvoorstel: concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KaSZ) - 14886
  1. Brief GS van 2 maart 2021 over beantwoording vragen KasZ - 14886
   1. Brief GS van 2 maart 2021 over beantwoording vragen KasZ - 14886
   2. Brief GS van 2 maart 2021 (bijlage) over ZTC Memo Quick wins klimaatadaptatie - 14886
   3. Brief GS van 2 maart 2021 (bijlage) ZTC Memo kosten schade klimaatverandering wanneer geen actie wordt genomen - 14886
  1. Statenvoorstel Opgavenvoorstel Concept KaSZ - 14886
  2. Brief GS van 26 januari 2021 over concept Opgavenvoorstel KASZ- 14886
  3. Statenvoorstel (bijlage) Concept Uitvoeringsplan KaSZ - 14886
  4. Statenvoorstel (bijlage) Concept KASZ 14886
  5. Statenvoorstel (bijlage) Aanbiedingsbrief OZO aan algemene besturen over KaSZ - 14886
  6. Vragen en antwoorden (GL) agendapunt 7 statenvoorstel concept KasZ vragen naar feitelijke informatie
  7. Vragen en antwoorden (CU) agendapunt 7 statenvoorstel concept KasZ vragen naar feitelijke informatie
  8. Vragen en antwoorden (PvdA) agendapunt 7 statenvoorstel concept KasZ vragen naar feitelijke informatie
  9. Vraag en antwoorden (D66) agendapunt 7 statenvoorstel concept KasZ vragen naar feitelijke informatie
 4. Statenvoorstel achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en MER - 17330
  1. Brief GS van 16 maart 2021 met beantwoording vragen commissie SO m.b.t. Zeeuwse Omgevingsvisie en -verordening - 42077
   1. Brief GS van 16 maart 2021 over schriftelijke beantwoording vragen Commissie SO over Zeeuwse omgevingsvisie en verordening en bijlagen - 42077
   2. Antwoorden vragen commissie SO van 5-3-21 over Omgevingsvisie en verordening - 42077
  1. Statenvoorstel achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie - 17330
  2. Brief GS van 2 februari 2021 Achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie - 17330
  3. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) - Zeeland nu en in de toekomst, een inwoneronderzoek in het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie - 17330
  4. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Voorontwerp Omgevingsverordening Zeeland - versie 5 januari 2021 - 17330
  5. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Deel A voorontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 met illustraties - 17330
  6. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Deel B voorontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 17330
  7. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Delegatiebesluit Zeeland (Omgevingsvisie) - 17330
  8. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) MER bij de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 (1) - 17330
  9. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over factsheets bij MER bij de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 17330
  10. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) nota-omgevingsvisie in vogelvlucht-2020 - 17330
  11. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) nota-omgevingsvisie in vogelvlucht-2020-millieueffectrapportage - 17330
  12. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Passende Beoordeling Omgevingsvisie definitief - 17330
  13. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Verordening nautisch beheer (Omgevingsvisie) - 17330
  14. Vragen en antwoorden (GL) agendapunt 5 statenvoorstel achterbanraadpleging Omgevingsvisie vragen naar feitelijke informatie
  15. Vragen en antwoorden (D66) agendapunt 5 statenvoorstel achterbanraadpleging Omgevingsvisie vragen naar feitelijke informatie
  16. Vragen en antwoorden (CU) agendapunt 5 statenvoorstel achterbanraadpleging Omgevingsvisie vragen naar feitelijke informatie
 5. Volgende vergadering: 9 april 2021
 6. Sluiting

Laatste wijziging 02-04-2021 22:11:10