Vergadering Commissie Strategische Opgaven 20 januari 2023

Datum: 20 januari 2023
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief GS van 15 december 2022 over besluit tot stil leggen vergunningverlening stikstof - 249812
  1. Brief GS van 15 december 2022 over besluit tot stil leggen vergunningverlening stikstof - 249812
  2. Vragen en beantwoording D66 (agendapunt 4) brief GS besluit stil leggen vergunningverlening stikstof - 249812
  3. Vragen en beantwoording VVD (agendapunt 4) brief GS besluit stil leggen vergunningverlening stikstof - 249812
 5. Toezeggingenlijst - 246281
  1. Toezeggingenlijst SO, behandelen 20-1-2023 - 246281
 6. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 2 december 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 2 december 2022
 7. Volgende vergadering: 17 februari 2023, aanvang 13.30 uur
 8. Sluiting
 9. Stukken ter kennisneming
 10. Brief GS van 1 december 2022 over Kamerbrieven stikstof en Nationaal Programma Landelijk Gebied - 242354
  1. Brief GS van 1 december 2022 over kamerbrieven stikstof en Nationaal Programma Landelijk Gebied - 242354
  2. Brief GS (bijlage 1) van 25 november 2022 over toekomst bevorderen innovatie van emissiearme stalsystemen - 242354
  3. Brief GS (bijlage 2) van 25 november over toekomst Landbouw - 242354
  4. Brief GS (bijlage 3) van 25 november 2022 over voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos - 242354
  5. Brief GS (bijlage 4) van 25 november 2022 over voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied - 242354
  6. Brief GS (bijlage 5) van 25 november 2022 over water en bodem sturend - 242354
  7. Vragen en beantwoording VVD (agendapunt 101) brief GS Kamerbrieven stikstof en NPLG - 242354

Laatste wijziging 03-02-2023 23:06:27