Vergadering Commissie Strategische Opgaven 21 oktober 2022

Datum: 21 oktober 2022
Starttijd: 14:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief GS van 5 oktober 2022 met Zeeuws woonbod richting minister VRO - 213413
  1. Brief GS van 12 juli 2022 over Zeeuws bod aan het Rijk inzake woningbouw - 178138
   1. Brief GS van 12 juli 2022 over Zeeuws bod aan het Rijk inzake woningbouw - 178138
   2. Brief GS (bijlage - Gemandateerde brief aan BZK) van 12 juli 2022 over Zeeuws bod aan het Rijk inzake woningbouw - 178138
   3. Brief GS (bijlage - Bijlage bij gemandateerde brief aan BZK) van 12 juli 2022 over Zeeuws bod aan het Rijk inzake woningbouw - 178138
   4. Brief GS (bijlage - Brief Ministerie van BZK aan GS over provinciaal bod voor de woningbouw) van 12 juli 2022 over Zeeuws bod aan het Rijk inzake woningbouw - 178138
  1. Brief GS van 5 oktober 2022 met Zeeuws woonbod richting minister VRO -213413
  2. Brief GS aan minister VRO van 5 oktober 2022 met definitief randvoorwaardelijk bod woningbouw - 213413
  3. Brief GS (bijlage) aan minister VRO van 5 oktober 2022 over Definitief bod woningbouw aan het Rijk van Provincie Zeeland - 213413
  4. Vragen en antwoorden GL over Brief GS van 5 oktober 2022 met Zeeuws woonbod richting minister VRO - 213413
  5. Vragen en antwoorden PvdD over Brief GS van 5 oktober 2022 met Zeeuws woonbod richting minister VRO - 213413
  6. Vragen en antwoorden D66 over Brief GS van 5 oktober 2022 met Zeeuws woonbod richting minister VRO - 213413
 5. Toezeggingenlijst
  1. Toezeggingenlijst SO (na verg. 23 september), behandelen 21 oktober 2022
 6. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 23 september 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 23 september 2022
 7. Volgende vergadering: 2 december 2022, aanvang 13.30 uur
 8. Sluiting
 9. Stukken ter kennisneming
 10. E-mail burger van 10 oktober 2022 over 'Hoe verder met het rapport van Remkes op 10-10-2022' - 169889
  1. E-mail burger van 10 oktober 2022 over 'Hoe verder met het rapport van Remkes op 10-10-2022' - 169889 AVG AP
  2. E-mail burger (bijlage) van 10 oktober 2022 over 'Hoe verder met het rapport van Remkes op 10-10-2022' - 169889 AVG AP
  1. E-mail burger van 18 oktober 2022 over geplande - gedroomde woningbouw - 220541
   1. E-mail burger van 18 oktober 2022 over geplande - gedroomde woningbouw - 220541
   2. Bijlage - Haalbare woningbouw - 220541
   3. Bijlage - Woningbouw tot en met 2030 - 220541
   4. Bijlage - Noord Nederland structureel sterker maken - 220541

Laatste wijziging 04-11-2022 23:36:03