Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
15:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling, d.w.z.:
  1. Mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brieven GS over het stikstofdossier
  1. Brief GS van 8 oktober 2019 over Beleidsregels en aanvullende informatie stikstof - 19426231
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 8 oktober 2019 over Beleidsregels en aanvullende informatie stikstof (19426231) - 19427999
   2. Brief GS van 8 oktober 2019 Beleidsregels en aanvullende informatie stikstof - 19426231
   3. Brief GS (Bijlage 1) - Natura2000 gevoelige gebieden - 19426232
   4. Brief GS (Bijlage 2) - Herkomst Stikstof in Nederland - 19426233
   5. Brief GS (Bijlage 3) - Kamer brief (afschrift) over Aanpak Stikstofproblematiek - 19426234
   6. Brief GS (Bijlage 4) - Besluit beleidsregels intern en extern salderen - 19426235
  2. Brief GS van 22 oktober 2019 met stand van zaken in het stikstofdossier - 19427714
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 22 oktober 2019 met stand van zaken in het stikstofdossier (19427714) - 19429380
   2. Brief GS van 22 oktober 2019 met stand van zaken in het stikstofdossier - 19427714
   3. Antwoorden (bijlage) op technische vragen uit Commissie Strategische Opgaven van 1 november 2019 - 19431637
   4. Beantwoording technische vragen van het Statenlid A.J. Geluk (CDA) - 19432050
   5. Antwoorden op technische vragen van fractie Partij voor de Dieren (PvdD) mest tekort voor de agrarische sector -19432231
   6. Antwoorden op technische vragen van fractie Partij voor de Dieren (PvdD) - 19432265
   1. Brief GS van 19 november 2019 Informeren over stand van zaken en voorgenomen acties inzake PFAS - 19431076
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 19 november 2019 Informeren over stand van zaken en voorgenomen acties inzake PFAS (19431076) - 19432065
    2. Brief GS van 19 november 2019 Informeren over stand van zaken en voorgenomen acties inzake PFAS - 19431076
    3. Brief GS (bijlage) van 19 november 2019 Flyer Tijdelijk handelingskader PFAS -19432067
 6. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 1 november 2019 - 19430525
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 1 november 2019 - 19430525
 7. Toezeggingenlijst commissie Strategisch Opgaven, ná vergadering 1 november 2019 - 19430503
  1. Toezeggingenlijst commissie Strategisch Opgaven, ná vergadering 1 november 2019 - 19430503
 8. Volgende vergadering: 17 januari 2020, aanvang 13.30 uur.
 9. Sluiting
 10. Ingekomen stukken ter kennisneming
 11. Brief GS van 22 oktober 2019 over Roadmap laadinfrastructuur voor elektrische auto’s (EV) - 19427706
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 22 oktober 2019 met roadmap laadinfra (19427706) - 19429195
  2. Brief GS van 22 oktober 2019 over Roadmap laadinfrastructuur voor elektrische auto’s (EV) - 19427706
  3. Brief GS (bijlage 1) - Roadmap Laadinfra Zeeland Elektrisch - 19428939
  4. Brief GS (bijlage 2) - Factsheet Prognose Electrisch Vervoer - 19428940
 12. Nieuwsbrief Het Zeeuws Energieakkoord, oktober 2019 - 19429508
  1. Nieuwsbrief Het Zeeuws Energieakkoord, oktober 2019 - 19429508
 13. E-mail van burger met analyse van de ontwikkelingen over stikstof, de wensen van Zeeland en CO2 - 19431396
  1. E-mail van burger met analyse van de ontwikkelingen over stikstof, de wensen van Zeeland en CO2 - 19431396
  1. E-mail (met bijlagen) Actieprogramma Vitale Varkenshouderij over stikstofmaatregelen - 19430400
   1. E-mail Actieprogramma Vitale Varkenshouderij over stikstofmaatregelen - 19430400
   2. Brief Actieprogramma ViVa aan Provincie Zeeland over stikstofmaatregelen- 19430401
   3. Brief Actieprogramma ViVa (bijlage) - Programma Vitale Varkenshouderij (ViVa) - 19430402

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:19