Vergadering Commissie Strategische Opgaven 23 september 2022

Datum: 23 september 2022
Starttijd: 11:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
   1. Brief inspreker (origineel) van 21 september 2022 aan Zeeuwse Statenleden - 207309
 4. Statenvoorstel Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  1. Statenvoorstel Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  2. Statenvoorstel (bijlage - Concept Delegatiebesluit) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  3. Statenvoorstel (bijlage - Nota van Antwoord) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  4. Statenvoorstel (bijlage - Appendix werkingsgebieden) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  5. Statenvoorstel (bijlage - Transponeringstabel OV 2018 naar 2022) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  6. Brief GS van 19 juli 2022 over Statenvoorstel Omgevingsverordening - 182294
  7. Vragen en antwoorden D66 - SV Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  8. Vragen en antwoorden PvdA - SV Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  9. Vragen en antwoorden SGP - SV Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  10. Vragen en antwoorden GL - SV Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  11. Vragen en antwoorden PvdD - SV Omgevingsverordening Zeeland - 182294
 5. Avondpauze
 6. Statenvoorstel richtingennotitie Landelijk Gebied en Stikstof - 201698
  1. Brief GS van 25 juli 2022 over aanbieden Startdocument Gebiedsproces Natuur en Stikstof - 184275
   1. Brief GS van 25 juli 2022 over aanbieden Startdocument Gebiedsproces Natuur en Stikstof - 184275
   2. Brief GS (bijlage - Startdocument) van 25 juli 2022 over aanbieden Startdocument Gebiedsproces Natuur en Stikstof - 184275.pdf
   3. Brief GS (bijlage - Brief GS aan Minister Van der Wal) van 25 juli 2022 over aanbieden Startdocument Gebiedsproces Natuur en Stikstof - 184275
   4. Vragen en antwoorden D66 - brief GS aanbieden Startdocument Gebiedsproces Natuur en Stikstof - 184275
   5. Vragen en antwoorden PvdA - brief GS 25 juli over Startdocument Gebiedsproces Natuur en Stikstof - 184275
   6. Vragen en antwoorden PvdA (Statenlid Flameling) - brief GS 25 juli over Startdocument Gebiedsproces Natuur en Stikstof - 184275
   7. Vragen en antwoorden VVD - brief GS 25 juli over Startdocument Gebiedsproces Natuur en Stikstof - 184275
  2. Brief GS van 7 juli 2022 over Ecologische evaluatie Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren - 175265
   1. Brief GS van 7 juli 2022 over Ecologische evaluatie Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren - 175265
   2. Brief GS (bijlage - Evaluatie Manteling van Walcheren) van 7 juli 2022 over Ecologische evaluatie Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren - 175265
   3. Vragen en antwoorden PvdA - brief GS 7 juli Ecologische evalutatie N2000-gebied Manteling Walcheren - 175265
  1. Brief GS van 8 september 2022 over Actualisatie Strategische Aanpak Stikstof - 201698
  2. Vragen en antwoorden D66 - SV richtingennotitie Landelijk Gebied en Stikstof - 201698
  3. Vragen en antwoorden PvdA - SV richtingennotitie Landelijk Gebied en Stikstof - 201698
  4. Vragen en antwoorden SGP - SV richtingennotitie Landelijk Gebied en Stikstof - 201698
  5. Vragen en antwoorden GL - SV richtingennotitie Landelijk Gebied en Stikstof - 201698
 7. Toezeggingenlijst
  1. Toezeggingenlijst Cie SO (na 8-7), behandelen 23-9-2022
 8. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 8 juli 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 8 juli 2022 - AP
 9. Volgende vergadering: 21 oktober 2022, aanvang 13.30 uur
 10. Sluiting
 11. Stukken ter kennisneming
 12. E-mail burger van 12 juli 2022 over medeburgers en politici - 169889
  1. E-mail burger van 12 juli 2022 over Medeburgers en politici - 169889
  2. E-mail burger (bijlage - Brief) van 12 juli 2022 over Medeburgers en politici - 169889
 13. E-mail Nederlandse Vissersbond van 20 juli 2022 over stikstofproblematiek en garnalenvisserij - 182162
  1. E-mail Nederlandse Vissersbond van 20 juli 2022 over Stikstofproblematiek en garnalenvisserij - 182162
  2. E-mail Nederlandse Vissersbond (bijlage - Nieuws artikel) van 20 juli 2022 over Stikstofproblematiek en garnalenvisserij - 182162
  3. E-mail Nederlandse Vissersbond (bijlage - Notitie) van 20 juli 2022 over Stikstofproblematiek en garnalenvisserij - 182162
  4. E-mail Nederlandse Vissersbond (bijlage - Voortoets) van 20 juli 2022 over Stikstofproblematiek en garnalenvisserij - 182162
 14. E-mail gemeente Etten-Leur van 22 juli 2022 over motie zorgvuldig stikstofbeleid - 183253
  1. E-mail Gemeente Etten-Leur van 22 juli 2022 over Motie zorgvuldig stikstofbeleid - 183253
  2. E-mail Gemeente Etten-Leur (bijlage - Motie) van 22 juli 2022 over Motie zorgvuldig stikstofbeleid - 183253
 15. E-mail waterschap Scheldestromen van 28 juli 2022 over aangenomen motie Stikstofaanpak NPLG - 186485
  1. E-mail Waterschap Scheldestromen van 28 juli 2022 over Aangenomen motie Stikstofaanpak NPLG - 186485
  2. E-mail Waterschap Scheldestromen (bijlage - Motie vreemd aan de agenda) van 28 juli 2022 over Aangenomen motie Stikstofaanpak NPLG - 186485
 16. E-mail burger van 28 juli 2022 over Stikstof tunnel visie - 169889
  1. E-mail burger van 28 juli 2022 over Stikstof tunnel visie - 169889.pdf
  2. E-mail burger (bijlage - Brief) van 28 juli 2022 over Stikstof tunnel visie - 169889.pdf
 17. E-mail burger van 1 augustus 2022 over stikstof of herindeling van Nederland - 169889
  1. E-mail burger (bijlage - Brief) van 1 augustus 2022 over Stikstof of herindeling van Nederland - 169889.pdf
  2. E-mail burger van 1 augustus 2022 over Stikstof of herindeling van Nederland - 169889.pdf
 18. E-mail burger van 2 augustus 2022 over mogelijke oplossing voor stikstof vraagstuk - 189258
  1. E-mail burger van 2 augustus 2022 over mogelijke oplossing voor stikstof vraagstuk - 189258
  2. E-mail burger (bijlage - brief) van 2 augustus 2022 over mogelijke oplossing voor stikstof vraagstuk - 189258
 19. E-mail burger van 9 augustus 2022 over Aerius onbruikbaar verklaard - 191006
  1. E-mail burger van 9 augustus 2022 over Aerius onbruikbaar verklaard - 191006
  1. E-mail burger van 12 september 2022 over Stikstofprobleem - 202821
   1. E-mail burger van 12 september 2022 over Stikstofprobleem - 202821
   2. E-mail burger (bijlage - Brief) van 12 september 2022 over Stikstofprobleem - 202821
  1. Brief GS van 19 september 2022 over Ambtelijke verkenning bronmaatregelen m.b.t. stikstofreductie - 205362
   1. Brief GS van 19 september 2022 over Ambtelijke verkenning bronmaatregelen m.b.t. stikstofreductie - 205362
   2. Brief GS (bijlage - Inventarisatie mogelijke bronmaatregelen) van 19 september 2022 over Ambtelijke verkenning bronmaatregelen m.b.t. stikstofreductie - 205362

Laatste wijziging 07-10-2022 23:47:51