Vergadering Commissie Strategische Opgaven 23 september 2022

Datum: 23 september 2022
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. 0152147 Besluitvorming Omgevingsverordening Zeeland
 5. Statenvoorstel Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  1. Statenvoorstel Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  2. Statenvoorstel (bijlage - Concept Omgevingsverordening Zeeland) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  3. Statenvoorstel (bijlage - Concept Verordening nautisch beheer Zeeland) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  4. Statenvoorstel (bijlage - Concept Delegatiebesluit) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  5. Statenvoorstel (bijlage - Nota van Antwoord) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  6. Statenvoorstel (bijlage - Appendix werkingsgebieden) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  7. Statenvoorstel (bijlage - Transponeringstabel OV 2018 naar 2022) Omgevingsverordening Zeeland - 182294
  8. Brief GS van 19 juli 2022 over Statenvoorstel Omgevingsverordening - 182294
 6. Brief GS van 7 juli 2022 over Ecologische evaluatie Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren - 175265
  1. Brief GS van 7 juli 2022 over Ecologische evaluatie Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren - 175265
  2. Brief GS (bijlage - Evaluatie Manteling van Walcheren) van 7 juli 2022 over Ecologische evaluatie Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren - 175265
 7. Brief GS van 25 juli 2022 over aanbieden Startdocument Gebiedsproces Natuur en Stikstof - 184275
  1. Brief GS van 25 juli 2022 over aanbieden Startdocument Gebiedsproces Natuur en Stikstof - 184275
  2. Brief GS (bijlage - Startdocument) van 25 juli 2022 over aanbieden Startdocument Gebiedsproces Natuur en Stikstof - 184275.pdf
  3. Brief GS (bijlage - Brief GS aan Minister Van der Wal) van 25 juli 2022 over aanbieden Startdocument Gebiedsproces Natuur en Stikstof - 184275
 8. Toezeggingenlijst
 9. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven [datum]
 10. Volgende vergadering: 21 oktober 2022, aanvang 13.30 uur
 11. Sluiting
 12. Stukken ter kennisneming
 13. E-mail Nederlandse Vissersbond van 20 juli 2022 over Stikstofproblematiek en garnalenvisserij - 182162
  1. E-mail Nederlandse Vissersbond van 20 juli 2022 over Stikstofproblematiek en garnalenvisserij - 182162
  2. E-mail Nederlandse Vissersbond (bijlage - Nieuws artikel) van 20 juli 2022 over Stikstofproblematiek en garnalenvisserij - 182162
  3. E-mail Nederlandse Vissersbond (bijlage - Notitie) van 20 juli 2022 over Stikstofproblematiek en garnalenvisserij - 182162
  4. E-mail Nederlandse Vissersbond (bijlage - Voortoets) van 20 juli 2022 over Stikstofproblematiek en garnalenvisserij - 182162
 14. E-mail Gemeente Etten-Leur van 22 juli 2022 over Motie zorgvuldig stikstofbeleid - 183253
  1. E-mail Gemeente Etten-Leur van 22 juli 2022 over Motie zorgvuldig stikstofbeleid - 183253
  2. E-mail Gemeente Etten-Leur (bijlage - Motie) van 22 juli 2022 over Motie zorgvuldig stikstofbeleid - 183253
 15. E-mail Waterschap Scheldestromen van 28 juli 2022 over Aangenomen motie Stikstofaanpak NPLG - 186485
  1. E-mail Waterschap Scheldestromen van 28 juli 2022 over Aangenomen motie Stikstofaanpak NPLG - 186485
  2. E-mail Waterschap Scheldestromen (bijlage - Motie vreemd aan de agenda) van 28 juli 2022 over Aangenomen motie Stikstofaanpak NPLG - 186485

Laatste wijziging 13-08-2022 22:11:21