Vergadering Commissie Strategische Opgaven 24 september 2021

24 september 2021
13:30
Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Ingekomen stukken
  1. Brief GS van 31 augustus 2021 over ontwerp Omgevingsverordening - 91511
   1. Brief GS van 31 augustus 2021 over ontwerp omgevingsverordening - 91511
   2. Brief GS (bijlage - Ontwerp Omgevingsverordening Zeeland 2021) van 31 augustus 2021 over ontwerp omgevingsverordening - 91511
   3. Brief GS (bijlage - overzicht wijzigingen) van 31 augustus 2021 over ontwerp omgevingsverordening - 91511
   4. Brief GS (bijlage - kennisgeving ontwerp Omgevingsverordening) van 31 augustus 2021 over ontwerp omgevingsverordening - 91511
  2. Brief GS van 27 juli 2021 over Omgevingswet en Omgevingsverordening - 81116
  3. Brief GS van 6 juli 2021 reactie Wensen en bedenkingen Omgevingsvisie - 53498
  4. Brief GS van 29 juni 2021 over Beleidsregels Salderen - 74120
 5. Statenvoorstel Klimaatadaptatiestrategie Zeeland - 79369
  1. Statenvoorstel Klimaatadaptatiestrategie Zeeland - 79369
  2. Statenvoorstel (bijlage 1) van 20 juli 2021 - Klimaatadaptatiestrategie Zeeland 2021-2026 - 79369
  3. Statenvoorstel (bijlage 2) van 20 juli 2021 Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Zeeland - 79369
  4. Statenvoorstel (bijlage 3) van 20 juli 2021 Klimaatadaptatiestrategie Zeeland - Infographic - 79369
  5. Statenvoorstel (bijlage 4) van 20 juli 2021 Klimaatadaptatiestrategie Zeeland Antwoordnotitie reacties Klimaatadaptatie Zeeland - 79369
  6. Statenvoorstel (bijlage 5) van 20 juli 2021 - Aanbiedingsbrief algemene besturen - 79369
  7. Brief GS van 20 juli 2021 Opgavenvoorstel - Klimaatadaptatiestrategie Zeeland - 79369
 6. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 29 juni 2021 over Toezeggingen commissie SO 8 april 2020 opkoopregeling - 71778
  1. Toezeggingenlijst Cie SO, 24 september 2021.pdf
 7. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 9 juli 2021
 8. Volgende vergadering: vrijdag 22 oktober 2021, 13:30 uur
 9. Sluiting
 10. Stukken ter kennisneming

Laatste wijziging 19-09-2021 12:23:12