Vergadering Commissie Strategische Opgaven 24 september 2021

Datum: 24 september 2021
Starttijd: 13:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Ingekomen stukken
  1. Brief GS van 31 augustus 2021 over ontwerp Omgevingsverordening - 91511
   1. Brief GS van 31 augustus 2021 over ontwerp omgevingsverordening - 91511
   2. Brief GS (bijlage - Ontwerp Omgevingsverordening Zeeland 2021) van 31 augustus 2021 over ontwerp omgevingsverordening - 91511
   3. Brief GS (bijlage - overzicht wijzigingen) van 31 augustus 2021 over ontwerp omgevingsverordening - 91511
   4. Brief GS (bijlage - kennisgeving ontwerp Omgevingsverordening) van 31 augustus 2021 over ontwerp omgevingsverordening - 91511
   5. Brief GS van 12 oktober 2021 over beantwoording vragen cie SO 24-9-21 - 99468
  2. Brief GS van 27 juli 2021 over Omgevingswet en Omgevingsverordening - 81116
  3. Brief GS van 6 juli 2021 reactie Wensen en bedenkingen Omgevingsvisie - 53498
   1. Brief GS van 6 juli 2021 Wensen en bedenkingen Omgevingsvisie - 53498.pdf
   2. Bijlage 3a Deel A Ontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 versie voor GS met wijzigingen zichtbaar.pdf
   3. Bijlage 3b Deel B Ontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 versie voor GS met wijzigingen zichtbaar.pdf
  4. Brief GS van 29 juni 2021 over Beleidsregels Salderen - 74120
   1. Brief GS van 29 juni 2021 Beleidsregels salderen - 74120
   2. Brief GS (bijlage 1) van 29 juni 2021 Informatie stikstofbank - 74120.pdf
   3. Vragen en antwoorden PvdA fractie over 4.1 brief GS Beleid Salderen
 5. Statenvoorstel Klimaatadaptatiestrategie Zeeland - 79369
  1. Statenvoorstel Klimaatadaptatiestrategie Zeeland - 79369
  2. Statenvoorstel (bijlage 1) van 20 juli 2021 - Klimaatadaptatiestrategie Zeeland 2021-2026 - 79369
  3. Statenvoorstel (bijlage 2) van 20 juli 2021 Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie Zeeland - 79369
  4. Statenvoorstel (bijlage 3) van 20 juli 2021 Klimaatadaptatiestrategie Zeeland - Infographic - 79369
  5. Statenvoorstel (bijlage 4) van 20 juli 2021 Klimaatadaptatiestrategie Zeeland Antwoordnotitie reacties Klimaatadaptatie Zeeland - 79369
  6. Statenvoorstel (bijlage 5) van 20 juli 2021 - Aanbiedingsbrief algemene besturen - 79369
  7. Brief GS van 20 juli 2021 Opgavenvoorstel - Klimaatadaptatiestrategie Zeeland - 79369
  8. Vragen en antwoorden PvdA fractie over Statenvoorstel Klimaatadaptatiestrategie Zeeland KasZ
  9. Vragen en antwoorden VVD fractie over Statenvoorstel Klimaatadaptatiestrategie Zeeland KasZ
  10. Vragen en antwoorden GL fractie over Statenvoorstel Klimaatadaptatiestrategie Zeeland
  11. Vragen en antwoorden Partij voor de Dieren fractie over Statenvoorstel Klimaatadaptatie Zeeland
 6. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 29 juni 2021 over Toezeggingen commissie SO 8 april 2020 opkoopregeling - 71778
  1. Toezeggingenlijst Cie SO, 24 september 2021.pdf
 7. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 9 juli 2021
 8. Volgende vergadering: vrijdag 22 oktober 2021, 13:30 uur
 9. Sluiting
 10. Stukken ter kennisneming

Laatste wijziging 17-02-2022 17:28:34