Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
13:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Heropening vergadering, 26 juni 2020, 13.30 uur
  1. Richtlijnen fysieke vergadering Commissies
 2. Informatie uitwisseling - vervolg -
  1. Mededelingen gedeputeerden - vervolg -
 3. Gelegenheid om in te spreken - vervolg -
 4. Brief GS van 10 maart 2020 met statenvoorstel Strategische aanpak stikstof - 20007625
  1. Brief GS van 12 februari 2020 (met bijlage) naar aanleiding van Kamerbrief van 7 februari 2020 over voortgang stikstofproblematiek- 20004978
  2. Brief GS van 17 maart 2020 Inwerkingtreding stikstof registratie systeem (SSRS) - 20008589
  3. Brief GS 24 maart 2020 (met bijlagen) met Afdoening toezegging nr. 4 en 5 inzake toezeggingen Commissie Strategische Opgaven 22-11-2019 - 20009720
   1. Brief GS 24 maart 2020 (met bijlagen) met Afdoening toezegging nr. 4 en 5 inzake toezeggingen Commissie Strategische Opgaven 22-11-2019 - 20009720
   2. Brief GS 24 maart 2020 (bijlage) herkomst emissies stikstofverbindingen NH3-NOx naar sectoren en verloop in de tijd - 20010067
   3. Brief GS 24 maart 2020 (bijlage) Depositieverdeling Zeeuwse N2000 gebieden - 20010068
  4. Brief GS van 24 april 2020 met Kamerbrief Stikstof (BPZ-20120075) - 20013521
  5. Brief GS van 16 juni 2020 (met bijlage) actuele ontwikkeling opgave stikstof - 20013421
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Strategische aanpak stikstof - 20018515 (20008483)
  2. Brief GS van 10 maart 2020 met statenvoorstel Strategische aanpak stikstof - 20007625
  3. Statenvoorstel Strategische aanpak stikstof - 20008483
  4. Statenvoorstel (bijlage) Strategische aanpak stikstof - 20008484
 5. Statenvoorstel Zeeuwse omgevingsvisie en Omgevingsverordening - 20018128
  1. Brief GS van 11 februari 2020 over Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 20005014
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Zeeuwse omgevingsvisie en Omgevingsverordening - 20018640 (20018128)
  2. Brief GS 2 juni 2020 met Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening - 20018124
  3. Statenvoorstel Zeeuwse omgevingsvisie en Omgevingsverordening - 20018128
  1. Besluitenlijst (concept) commissie Strategische Opgaven 14 februari 2020 - 20005973
  2. Besluitenlijst (concept) extra commissie Strategische Opgaven 17 februari 2020 - 20007505
  3. Bijgewerkte toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven - 20019023
 6. Volgende vergadering: 4 september 2020
 7. Sluiting
 8. Stukken ter kennisneming
 9. E-mail burger van 20 januari 2020 inzake zwaarwegende redenen om geen warmtenetten te introduceren in Nederland - 20001928
  1. E-mail burger van 20 januari 2020 inzake zwaarwegende redenen om geen warmtenetten te introduceren in Nederland - 20001928
 10. E-mail Natuurmonumenten over aanpak stikstofcrisis als kans voor natuur en alle Nederlanders, met bijlage - 20000256
  1. E-mail Natuurmonumenten over aanpak stikstofcrisis als kans voor natuur en alle Nederlanders, met bijlage - 20000256
 11. Nieuwsbrief Binnenlands Bestuur - PBL - meer focus op natuur, minder op stikstof - 19435490
  1. Nieuwsbrief Binnenlands Bestuur - PBL - Meer focus op natuur, minder op stikstof - 19435490
 12. Brief FMB van 12 maart 2020 inzake decentralisatie regionale sprinterdiensten, OV-optimalisatie Zeeland en West-Brabant - 20008532
  1. Brief FMB van 12 maart 2020 inzake decentralisatie regionale sprinterdiensten, OV-optimalisatie Zeeland en West-Brabant - 20008532
 13. Brief GS van 17 maart 2020 (met bijlage) inzake Bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele - 20008540
  1. Brief GS van 17 maart 2020 (met bijlage) inzake Bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele - 20008540
 14. Brief WISE Nederland en Stichting LAKA van 2 april 2020 inzake mogelijke bedrijfssluiting kerncentrale Borssele - 20011469
  1. Brief WISE Nederland en Stichting LAKA van 2 april 2020 inzake mogelijke bedrijfssluiting kerncentrale Borssele - 20011469
 15. Brief GS van 24 maart 2020 (met bijlage) inzake rapport Systeemstudie energie-infrastructuur Zeeland 2020-2030-2050 - 20009760
  1. Brief GS 24 maart 2020 (met bijlage) Rapport Systeemstudie energie-infrastructuur Zeeland 2020-2030-2050 - 20009760
 16. Brief GS 19 maart 2020 (met bijlage) Aanbieden Ontwikkelagenda Van openbaar vervoer naar slimme mobiliteit - 20009535 - 20009536
  1. Brief GS (oplegnotitie) 19 maart 2020 Ontwikkelagenda Slimme Mobiliteit - 20011930 (20009535)
  2. Brief GS 19 maart 2020 (met bijlage) Aanbieden Ontwikkelagenda Van openbaar vervoer naar slimme mobiliteit - 20009535 - 20009536
 17. E-mail team Omgevingsvisie van 15 april 2020 Informeren status Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 20012748
  1. E-mail team Omgevingsvisie van 15 april 2020 Informeren status Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 20012748
 18. Brief Biohuis van 14 mei 2020 ihkv Gebiedsgerichte aanpak en biologische landbouw - 20016037
  1. Brief Biohuis van 14 mei 2020 ihkv Gebiedsgerichte aanpak en biologische landbouw - 20016037

Laatste wijziging 10-07-2020 17:26:29