Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
19:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie uitwisseling
  1. Mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel over Richtingennotitie Slimme Mobiliteit - 20035450
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) over richtingennotitie Slimme Mobiliteit (20035450) - 20037175
  2. Brief GS van 10 november 2020 over Richtingenotitie Slimme Mobiliteit - 20034225
  3. Statenvoorstel over Richtingennotitie Slimme Mobiliteit - 20035450
  4. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over richtingnotitie Slimme Mobiliteit (notitie) - 20035452
  5. Brief GS van 10 november 2020 (bijlage) over richtingnotitie Slimme Mobiliteit (rapport Mobycon) - 20035451
 6. Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven te behandelen in commissie Strategische Opgaven 26 november 2020 - 20037060
  1. Brief GS 6 oktober 2020 Afdoening toezegging nr. 5.1 inzake Commissie SO beëindiging nertsenhouderij en landelijke stikstofverdeling - 20029992
  1. Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven te behandelen in commissie Strategische Opgaven 26 november 2020 - 20037060
 7. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 3 september 2020 - 20027880
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 3 september 2020 - 20027880
 8. Volgende vergadering: donderdag 26 november 2020
 9. Sluiting
 10. Stukken ter kennisneming
  1. Brief 12 oktober 2020 van Kernteam Klimaatadaptatie Zeeland over Voortgang Klimaatadaptatie Strategie Zeeland - 20032025
 11. Brief GS 8 september 2020 (met bijlage) Aanpassing beleidsregels stikstof - 20027666
  1. Brief GS 8 september 2020 (met bijlage) Aanpassing beleidsregels stikstof - 20027666

Laatste wijziging 10-12-2020 23:20:29