Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
15:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie uitwisseling
  1. Mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 17 september 2019 over Statenvoorstel Klimaatakkoord - 19424729
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Instemming Klimaatakkoord - 19425627
  2. Brief GS van 17 september 2019 over Statenvoorstel Klimaatakkoord - 19424729
  3. Statenvoorstel Instemmen Klimaatakkoord - 19425255
  4. Statenvoorstel (bijlage 1) - IPO Afspraken en maatregelen uit Klimaatakkoord die de bevoegdheden provincie raken - 19425256
  5. Statenvoorstel (bijlage 2) - Brief (afschrift) IPO aan college GS over Appreciatie voorstel voor een Klimaatakkoord - 19425257
  6. Brief GS van 9 juli 2019 over Klimaatakkoord en concept-RES - 19018649
  7. Brief GS van 9 juli 2019 (bijlage) - Concept-RES 28 juni 2019 - 19019766
  8. Brief GS van 9 juli 2019 (bijlage) - Klimaatakkoord 28 juni 2019 - 19019767
 6. Toezeggingenlijst - 19422096
  1. Brief GS van 10 september 2019 over afdoening moties 64 en 65 Provinciale Staten d.d. 21-09-2018 - 19423411
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 10 september 2019 met afdoening moties 64 en 65 over out of the box oplossingen huisvesting arbeidsmigranten en expats (19423411) - 19425080
   2. Brief GS van 10 september 2019 over Afdoening moties 64 en 65 Provinciale Staten d.d. 21-09-2018 - 19423411
  1. Toezeggingenlijst Commissie Strategische Opgaven per 30 augustus 2019 - 19422096
 7. Besluitenlijst Commissie Strategische Opgaven 30 augustus 2019 - 19425313
  1. Besluitenlijst Commissie Strategische Opgaven 30 augustus 2019 - 19425313
 8. Volgende vergadering: 1 november 2019, aanvang: 9.00 uur
 9. Sluiting
 10. Stukken ter kennisneming
 11. Brief GS van 21 mei 2019 over proces Klimaatakkoord en RES - 19014727
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 21 mei 2019 over update proces klimaatakkoord en RES (19014727) - 19016620
  2. Brief GS van 21 mei 2019 over proces Klimaatakkoord en RES - 19014727
 12. Nieuwsbrief Zeeuws Energieakkoord - 19424883
  1. Nieuwsbrief Zeeuws Energieakkoord - 19424883

Laatste wijziging 18-04-2020 10:32:03