Vergadering Commissie Strategische Opgaven 3 december 2021

Datum: 3 december 2021
Starttijd: 09:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
  1. Brief (inspraak) namens FNV inzake Regionale Mobiliteitsstrategie
 4. Statenvoorstel Regionale Mobiliteitsstrategie - 103445
  1. Statenvoorstel Regionale Mobiliteitsstrategie - 103445
  2. Brief GS van 2 november 2021 Aanbieden Regionale Mobiliteitsstrategie - 103445
  3. Brief GS (bijlage) Regionale Mobiliteitsstrategie - 103445
  4. Brief GS (bijlage) Verwerking reacties op concept RMS - Antwoordnota wensen en bedenkingen - 103445
  5. Vragen en antwoorden - SP - over BDU naar aanleiding van Statenvoorstel Regionale Mobiliteitsstrategie -103445
  6. Vragen en antwoorden - SP - Statenvoorstel Regionale Mobiliteitsstrategie - 103445 - met bijlage notitie SP
  7. Vragen en antwoorden - VVD - Statenvoorstel Regionale Mobiliteitsstrategie - 103445
  8. Vragen en antwoorden - FVD - Statenvoorstel Regionale Mobiliteitsstrategie - 103445
  9. Vragen en antwoorden - PvdD - Statenvoorstel Regionale Mobiliteitsstrategie - 103445
 5. Toezeggingenlijst
  1. Toezeggingenlijst SO 3 december 2021
 6. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven van 22 oktober 2021
  1. Besluitenlijst (concept) commissie SO 22 oktober 2021.pdf
 7. Volgende vergadering: 28 januari 2022, 13.30 uur
 8. Sluiting
 9. Stukken ter kennisneming
 10. E-mail FNV Streekvervoer van 13 oktober 2021 Verschraling openbaar vervoer Zeeland - 99553
  1. E-mail FNV Streekvervoer van 13 oktober 2021 Verschraling openbaar vervoer Zeeland - 99553
 11. Brief Stichting Dorpsraad Ellemeet van 11 november Toezenden afschrift van brief over beeindiging Openbaar Vervoer voor Ellemeet (lijn 134) - 105734
  1. Brief Stichting Dorpsraad Ellemeet van 11 november Toezenden afschrift van brief over beeindiging Openbaar Vervoer voor Ellemeet (lijn 134) - 105734
  1. E-mail van burger van 30 november 2021 Dienstregeling NS 2022 Zeeland - 107780

Laatste wijziging 17-02-2022 17:39:37