Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
19:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie uitwisseling
  1. Mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS 16 juni 2020 Aanpassing beleidsregels intern- en extern salderen - 20019521
  1. Brief GS 14 juli 2020 met communicatiebericht naar aanleiding Bestuurlijk Overleg Stikstof - 20020768
  1. Brief GS 16 juni 2020 Aanpassing beleidsregels intern- en extern salderen - 20019521
 6. Brief FMB van 12 maart 2020 inzake decentralisatie regionale sprinterdiensten, OV-optimalisatie Zeeland en West-Brabant - 20008532
  1. Brief FMB van 12 maart 2020 inzake decentralisatie regionale sprinterdiensten, OV-optimalisatie Zeeland en West-Brabant - 20008532
  2. Brief FMB inzake decentralisatie regionale sprinterdiensten OV-optimalisatie Zeeland en West-Brabant - Vragen van GL naar feitelijke informatie en beantwoording- 20026306
 7. Brief GS van 24 maart 2020 (met bijlage) inzake rapport Systeemstudie energie-infrastructuur Zeeland 2020-2030-2050 - 20009760
  1. Brief GS 24 maart 2020 (met bijlage) Rapport Systeemstudie energie-infrastructuur Zeeland 2020-2030-2050 - 20009760
 8. Brief GS 19 maart 2020 (met bijlage) Aanbieden Ontwikkelagenda Van openbaar vervoer naar slimme mobiliteit - 20009535 - 20009536
  1. Brief GS (oplegnotitie) 19 maart 2020 Ontwikkelagenda Slimme Mobiliteit - 20011930 (20009535)
  2. Brief GS 19 maart 2020 (met bijlage) Aanbieden Ontwikkelagenda Van openbaar vervoer naar slimme mobiliteit - 20009535 - 20009536
  3. Brief GS 19 maart 2020 aanbieden ontwikkelagenda Van openbaar vervoer naar slimme mobiliteit - 20009536 - Vragen PvdA naar feitelijke informatie en beantwoording -20025866.pdf
 9. Toezeggingenlijst Strategische Opgaven te behandelen in commissie SO d.d. 3 september 2020 - 20025919
  1. Brief GS 14 juli 2020 met afdoening en voortgang inzake diverse moties (Provinciale Staten) - 20021333
  2. Brief GS 14 juli 2020 met afdoening toezegging nr. 5 (Provinciale Staten), inzake Slimme Mobiliteit - 20021334
  3. Brief GS van 18 augustus 2020 met afdoening commissietoezegging nr. 7 inzake Zeeuwse Omgevingsvisie - 20024144
   1. Brief GS 18 augustus 2020 afdoening toezegging n 7 (Cie SO 26-6-2020) inzake Zeeuwse Omgevingsvisie - 20024144
   2. Brief GS 18 augustus 2020 (Bijlage) overzicht participatiemomenten - 20025504
  1. Toezeggingenlijst Strategische Opgaven te behandelen in commissie SO d.d. 3 september 2020 - 20025919
 10. Besluitenlijst commissie Strategische Opgaven van 18 en 26 juni 2020 - 20021340
  1. Besluitenlijst commissie Strategische Opgaven van 18 en 26 juni 2020 - 20021340
 11. Volgende vergadering: 9 oktober 2020
 12. Sluiting
 13. Stukken ter kennisneming
 14. Brief GS 7 juli 2020 Planning Opgave Slimme Mobiliteit - 20020704
  1. Brief GS 7 juli 2020 Planning Opgave Slimme Mobiliteit - 20020704

Laatste wijziging 17-09-2020 19:21:05