Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
14:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie uitwisseling
  1. Mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel Notitie netwerksturing klimaatadaptatie - 19018632
  1. Brief GS (oplegnotitie) van 9 juli 2019 met Statenvoorstel Notitie netwerksturing Klimaatadaptatie (19018632) -19422906
  2. Brief GS van 9 juli 2019 over Statenvoorstel Notitie netwerksturing Klimaatadaptatie - 19018632
  3. Statenvoorstel Notitie netwerksturing klimaatadaptatie - 19019612
  4. Statenvoorstel (bijlage) - Notitie netwerksturing Klimaatadaptatie - 19019613
 6. Korte pauze
 7. Statenvoorstel Richtingen Notitie en Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) MER Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19421434
  1. Brief GS (oplegnotitie) 13 augustus 2019 met Statenvoorstel Richtingen Notitie en NRD MER Omgevingsvisie 2021 (19422417) - 19422957
  2. Brief GS van 13 augustus 2019 over Richtingen Notitie Omgevingsvisie 2021 en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau - 19421434
  3. Statenvoorstel Richtingen Notitie en de NRD MER Omgevingsvisie 2021 - 19422417
  4. Statenvoorstel (bijlage) - Notitie reikwijdte en detailniveau MER Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19422419
  5. Statenvoorstel (bijlage) - Richtingen Notitie Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 19422420
 8. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven van 10 mei 2019 - 19014859
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven van 10 mei 2019 - 19014859
 9. Toezeggingenlijst - 19422096
  1. Toezeggingenlijst Cie SO per 30 augustus 2019 - 19422096
 10. Volgende vergadering: 27 september 2019, aanvang: 13.30 uur
 11. Sluiting
 12. Stukken ter kennisneming

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:53