Locatie: 
Digitaal: via TEAMS
Aanvang: 
13:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie-uitwisseling
  1. Mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Statenvoorstel achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en MER - 17330
  1. Statenvoorstel achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie - 17330
  2. Brief GS van 2 februari 2021 Achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie - 17330
  3. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) - Zeeland nu en in de toekomst, een inwoneronderzoek in het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie - 17330
  4. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Voorontwerp Omgevingsverordening Zeeland - versie 5 januari 2021 - 17330
  5. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Deel A voorontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 met illustraties - 17330
  6. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Deel B voorontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 17330
  7. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Delegatiebesluit Zeeland (Omgevingsvisie) - 17330
  8. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) MER bij de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 (1) - 17330
  9. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over factsheets bij MER bij de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 17330
  10. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) nota-omgevingsvisie in vogelvlucht-2020 - 17330
  11. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) nota-omgevingsvisie in vogelvlucht-2020-millieueffectrapportage - 17330
  12. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Passende Beoordeling Omgevingsvisie definitief - 17330
  13. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Verordening nautisch beheer (Omgevingsvisie) - 17330
  14. Vragen en antwoorden (GL) agendapunt 5 statenvoorstel achterbanraadpleging Omgevingsvisie vragen naar feitelijke informatie
  15. Vragen en antwoorden (D66) agendapunt 5 statenvoorstel achterbanraadpleging Omgevingsvisie vragen naar feitelijke informatie
  16. Vragen en antwoorden (CU) agendapunt 5 statenvoorstel achterbanraadpleging Omgevingsvisie vragen naar feitelijke informatie
 6. Pauze
 7. Statenvoorstel concept Opgavenvoorstel: concept Klimaatadaptatiestrategie Zeeland (KaSZ) - 14886
  1. Brief GS van 2 maart 2021 over beantwoording vragen KasZ - 14886
   1. Brief GS van 2 maart 2021 over beantwoording vragen KasZ - 14886
   2. Brief GS van 2 maart 2021 (bijlage) over ZTC Memo Quick wins klimaatadaptatie - 14886
   3. Brief GS van 2 maart 2021 (bijlage) ZTC Memo kosten schade klimaatverandering wanneer geen actie wordt genomen - 14886
  1. Statenvoorstel Opgavenvoorstel Concept KaSZ - 14886
  2. Brief GS van 26 januari 2021 over concept Opgavenvoorstel KASZ- 14886
  3. Statenvoorstel (bijlage) Concept Uitvoeringsplan KaSZ - 14886
  4. Statenvoorstel (bijlage) Concept KASZ 14886
  5. Statenvoorstel (bijlage) Aanbiedingsbrief OZO aan algemene besturen over KaSZ - 14886
  6. Vragen en antwoorden (GL) agendapunt 7 statenvoorstel concept KasZ vragen naar feitelijke informatie
  7. Vragen en antwoorden (CU) agendapunt 7 statenvoorstel concept KasZ vragen naar feitelijke informatie
  8. Vragen en antwoorden (PvdA) agendapunt 7 statenvoorstel concept KasZ vragen naar feitelijke informatie
  9. Vraag en antwoorden (D66) agendapunt 7 statenvoorstel concept KasZ vragen naar feitelijke informatie
 8. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven van 22 januari 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven van 22 januari 2021
 9. Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven te behandelen in commissie SO 5 maart 2021
  1. Brief GS van 2 februari 2021 over toezeggingen en moties Commissies SO en Ruimte - 20594
  1. Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven te behandelen in commissie SO 5 maart 2021
 10. Volgende vergadering: 9 april 2021, aanvang 13.30 uur
 11. Sluiting
 12. Stukken ter kennisneming
 13. Brief GS (afschrift) van 19 januari 2021 reactie Euregiotuinen Oostburg - 11889
  1. Brief GS 19 januari 2021 reactie Euregiotuinen Oostburg - 11889
  2. Brief GS 19 januari 2021 (bijlage) aan Euregiotuinen Oostburg met reactie op voorgenomen plannen Euregiotuinen Oostburg - 11889
  3. Vragen (PvdA) agendapunt 101 teruggevraagde brief GS (afschrift) reactie plannen Euregiotuinen - 11889

Laatste wijziging 19-03-2021 23:23:02