Locatie: 
Digitaal
Aanvang: 
19:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Informatie uitwisseling
  1. Mededelingen van de gedeputeerden
  2. Vragen over het nieuws van de dag
  3. Vragen over onderwerpen die niet op de agenda staan
 4. Gelegenheid om in te spreken
 5. Brief GS van 9 maart 2021 over Regeling gerichte opkoop veehouderijen - 37226
  1. Brief GS van 9 maart 2021 over Regeling gerichte opkoop veehouderijen - 37226
  2. Brief GS (bijlage) van 9 maart 2021 over Regeling gerichte opkoop veehouderijen - publicatie Staatscourant - 37226
  3. Vragen met beantwoording inzake brief GS van 9 maart 2021 over Regeling gerichte opkoop veehouderijen - 37226
 6. Schorsing tot 9 april 13:30 uur
 7. Statenvoorstel achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en MER - 17330
  1. Statenvoorstel achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie - 17330
  2. Brief GS van 2 februari 2021 Achterbanraadpleging Zeeuwse Omgevingsvisie - 17330
  3. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) - Zeeland nu en in de toekomst, een inwoneronderzoek in het kader van de Zeeuwse Omgevingsvisie - 17330
  4. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Voorontwerp Omgevingsverordening Zeeland - versie 5 januari 2021 - 17330
  5. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Deel A voorontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 met illustraties - 17330
  6. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Deel B voorontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 17330
  7. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Delegatiebesluit Zeeland (Omgevingsvisie) - 17330
  8. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) MER bij de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 (1) - 17330
  9. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over factsheets bij MER bij de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 - 17330
  10. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) nota-omgevingsvisie in vogelvlucht-2020 - 17330
  11. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) nota-omgevingsvisie in vogelvlucht-2020-millieueffectrapportage - 17330
  12. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) Passende Beoordeling Omgevingsvisie definitief - 17330
  13. Brief GS van 2 februari 2021 (bijlage) over Verordening nautisch beheer (Omgevingsvisie) - 17330
  14. Vragen en antwoorden (GL) agendapunt 5 statenvoorstel achterbanraadpleging Omgevingsvisie vragen naar feitelijke informatie
  15. Vragen en antwoorden (D66) agendapunt 5 statenvoorstel achterbanraadpleging Omgevingsvisie vragen naar feitelijke informatie
  16. Vragen en antwoorden (CU) agendapunt 5 statenvoorstel achterbanraadpleging Omgevingsvisie vragen naar feitelijke informatie
 8. Besluitenlijsten (concept) Commissie Strategische Opgaven van 22 januari, 5 maart en 19 maart 2021
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven van 22 januari 2021
  2. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 5 maart 2021
  3. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 19 maart 2021
 9. Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven te behandelen in commissie SO 5 maart 2021
  1. Brief GS van 2 februari 2021 over toezeggingen en moties Commissies SO en Ruimte - 20594
  1. Toezeggingenlijst commissie Strategische Opgaven te behandelen in commissie SO 5 maart 2021
 10. Volgende vergadering: 28 mei 2021, aanvang 13.30 uur
 11. Sluiting uiterlijk op 9 april 18:00 uur
 12. Stukken ter kennisneming
 13. Brief GS van 3 maart 2021 Bekendmaking buiten toepassing laten bepalingen over intern salderen uit de Beleidsregels nav uitspraak RvS - 33332
  1. Brief GS van 3 maart 2021 Bekendmaking buiten toepassing laten bepalingen over intern salderen uit de Beleidsregels nav uitspraak RvS - 33332
 14. Brief GS van 23 februari 2021 over Landelijk eindresultaat van de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV - 27998
  1. Brief GS van 23 februari 2021 over Landelijk eindresultaat van de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV - 27998.pdf
  2. Brief GS (bijlage 1) van 23 februari 2021 gezamenlijke-duiding-ontwikkelagenda-toekomstbeeld-ov - 27998.pdf
  3. Brief GS (bijlage) van 23 februari 2021 over Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV - januari 2021 - 27998.pdf
  4. Brief GS (bijlage) 23 februari 2021 Kamerbrief ontwikkelagenda-toekomstbeeld-ov-nu-instappen-naar-2040 - 27998.pdf
  5. Brief GS (bijlage) van 23 februari 2021 (bijlage) Factsheet BTM-Toekomstbeeld - 27998.pdf

Laatste wijziging 22-04-2021 23:20:59