Vergadering Commissie Strategische Opgaven 8 juli 2022

Datum: 8 juli 2022
Starttijd: 14:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Gelegenheid om in te spreken
 4. Brief GS van 15 juni 2022 over Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied - 166157
  1. Brief GS van 7 juni 2022 over Toezenden tweetal rapportages naar aanleiding van gedane toezeggingen in PS - 165670
  1. Brief GS van 15 juni 2022 over Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied - 166157
  2. Brief GS (bijlage - Startnotitie NPLG) van 15 juni 2022 over Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied - 166157
  3. Brief GS (bijlage - Kamerbrief Startnotitie NPLG) van 15 juni 2022 over Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied - 166157
  4. Brief GS (bijlage - Kamerbrief Perspectieven agrarische ondernemers) van 15 juni 2022 over Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied - 166157
 5. Toezeggingenlijst
  1. Brief GS van 17 mei 2022 over Samenwerkingsgremia milieu onderwerpen - 154647
   1. Brief GS van 17 mei 2022 over Samenwerkingsgremia milieu onderwerpen - 154647
   2. Brief GS (brief GS van 1 december 2020) van 17 mei 2022 over Grensoverschrijdende samenwerking - 154647
  2. Brief GS van 16 juni 2022 met afdoening toezegging SO 22 en PS 133 inzake Vekabo minicampings - 166523
   1. Brief GS van 16 juni 2022 met afdoening toezegging SO 22 en PS 133 inzake Vekabo minicampings - 166523
   2. Brief GS (bijlage - Notitie vergroten aantal eenheden minicampings) van 16 juni 2022 met afdoening toezegging SO 22 en PS 133 inzake Vekabo minicampings - 166523
  1. Toezeggingenlijst cie SO (behandelen 8 juli 2022)
 6. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 18 maart 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Commissie Strategische Opgaven 18 maart 2022
 7. Volgende vergadering: 23 september 2022 om 13.30 uur
 8. Sluiting
 9. Stukken ter kennisneming
 10. Brief GS van 5 april 2022 met uitnodiging evaluatie proces Zeeuwse Omgevingsvisie - 138701
  1. Brief GS van 5 april 2022 met uitnodiging evaluatie proces Zeeuwse Omgevingsvisie - 138701
 11. Brief GS van 14 juni 2022 over Nota van Antwoord Omgevingsverordening Zeeland - 165301
  1. Brief GS van 14 juni 2022 over Nota van Antwoord Omgevingsverordening Zeeland - 165301
  2. Brief GS (bijlage - Nota van antwoord) van 14 juni 2022 over Nota van Antwoord Omgevingsverordening Zeeland - 165301
 12. Brief burger van 13 juni 2022 over stikstofdebacle - 164375
  1. Brief burger van 13 juni 2022 over stikstofdebacle - 164375
  2. Brief burger (bijlage - email) van 13 juni 2022 over stikstofdebacle - 164375
 13. Brief burger van 14 juni 2022 over Kronkels zure regen en klimaat - 165563
   1. E-mail burger van 29 juni 2022 over Frikandeldieet voor Eik - 165563
  1. Brief burger van 14 juni 2022 over Kronkels zure regen en klimaat - 165563
  2. Brief burger (bijlage - email) van 14 juni 2022 over Kronkels zure regen en klimaat - 165563
 14. E-mail burger van 27 juni 2022 over Stikstof - 169889
  1. E-mail burger van 27 juni 2022 over Stikstof - 169889
  2. E-mail burger (bijlage - Brief) van 27 juni 2022 over Stikstof - 169889
  3. E-mail burger (bijlage origineel - Brief) van 27 juni 2022 over Stikstof - 169889
  1. Brief burgers van 4 juli 2022 over stikstofreductie - 173715

Laatste wijziging 06-07-2022 21:08:30