Vergadering Gedeputeerde Staten 5 september 2023

Datum: 5 september 2023
Starttijd: 09:15
Locatie: Admiraliteitszaal

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) vergadert wekelijks op dinsdagmorgen over onderwerpen die gaan over Zeeland. Het nam de volgende besluiten.

Besluitenlijst vergadering Gedeputeerde Staten van 5 september: bijgewerkt 7 september 2023

Opdracht voor exotenbeheer

Gedeputeerde Staten werden in een motie van 21 april 2023 gevraagd om meer aandacht te besteden aan de bestrijding van de Aziatische hoornaar. Om gehoor te geven aan deze motie start er binnenkort een vrijwilligersproject rondom de opsporing van Aziatische hoornaar nesten onder leiding van Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Dinsdag 5 september 2023

Subsidie voor vervolgcampagne bio-diverse groenbemesters

De Provincie Zeeland steunt het toepassen van soortenrijke groenbemesters door Zeeuwse akkerbouwers. Het gaat om mengsels die onder andere vlinderbloemige planten bevatten en bijdragen aan de biodiversiteit boven en onder de grond. Door een korting te geven op de aanschafkosten wordt het toepassen ervan gestimuleerd. Stichting Urgenda en ZLTO werken hiervoor in Zeeland samen. Naast Zeeland steunen ook Limburg, Flevoland en Groningen het toepassen van soortenrijke groenbemesters. De Provincie Zeeland subsidieert Urgenda met een bedrag van € 15.000. Met deze subsidie wordt tussen de 162 en 195 hectare ingezaaid in Zeeland.
 

Voortzetting Straits Comité

Het Straits Comité gaat verder in 2024, 2025 en 2026. Het gaat hier om de samenwerking met de County’s Kent en Essex, provincies Oost- en West-Vlaanderen, de departementen Le Nord en Pas-de-Calais en de provincies Zuid-Holland en Zeeland. Ook het fonds voor kleine subsidieprojecten voor grensoverschrijdende samenwerking door belanghebbenden wordt voortgezet. Het Straits Comité organiseert in 2024 een uitwisselingsproject voor jongeren met het thema ‘Olympische Spelen’ in Noord-Frankrijk.

Provinciale reactie op ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Koegorsstraat Terneuzen’

Op 19 juli 2023 is het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Koegorsstraat Terneuzen
(Symach)’ ontvangen van de gemeente Terneuzen. De Provincie Zeeland heeft een zienswijze bij de gemeente Terneuzen ingediend, omdat het ontwerpbestemmingsplan niet voldoet aan de eisen zoals die zijn gesteld in de Provinciale Omgevingsverordening. Daarnaast is het onvoldoende om te kunnen beoordelen of er overeenstemming bestaat met de hier geldende natuurregelgeving en het natuurbeleid.
 

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten (PS) stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Wij verwijzen u naar het actuele overzicht

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. Besluiten op Woo-verzoeken vindt u in het actuele overzicht.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer +31 118 631050.

De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 12 september 2023.

Een greep uit de agenda van: 

5 september

Dick van der Velde is aanwezig bij de raadsvergadering van de gemeente Hulst waar over PFAS gesproken wordt.

6 september

Jo-Annes de Bat brengt een werkbezoek aan Hefmatic in Borssele en aan ITIS B.V. in Goes.

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan molen de Harmonie in Biervliet.

Wilfried Nielen opent het symposium over vogels en vogeltrek op Neeltje Jans, als onderdeel van de Oosterscheldeweek.

Han Polman brengt een werkbezoek aan de gemeente Borsele. 

Dick van der Velde is aanwezig bij het diner van het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen in Den Haag. 

7 september

Jo-Annes de Bat spreekt bij de opening van de Zero Truck Academy in Vlissingen.

Jo-Annes de Bat en Wilfried Nielen zijn aanwezig bij het Nazomer Haventreffen in Nieuwdorp.

Arno Vael brengt een werkbezoek aan de glastuinbouwsector in Oosterland.

8 september 

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij het diner voorafgaand aan Film by the Sea en bij het Openingsgala in Vlissingen.

Harry van der Maas spreekt tijdens de feestelijke viering van 150 jaar Zeeuwse spoorlijn in Vlissingen.

Arno Vael brengt een werkbezoek aan Melkveehouderij Rouw. 

9 september

Harry van der Maas brengt een werkbezoek aan het Van Dam Orgel in Tholen. Ook reikt hij de Zeeuwse Erftrofee 2023 uit in Kloetinge. 

10 september

Dick van der Velde is aanwezig bij de Filmbrunch Film by the Sea.

11 september

Jo-Annes de Bat is aanwezig bij de bijeenkomst van de Economic Board Zeeland en de Economic Board West-Brabant in Bergen op Zoom.

Harry van der Maas is aanwezig bij de herdenking van de slachtoffers van het bombardement van 11 september 1944 in Breskens.