Vergadering Gedeputeerde Staten van 24 juni 2014

24 juni 2014
09:30

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van 24 juni 2014

Onderzoek naar breedband internet in West Zeeuws-Vlaanderen

Economische ontwikkeling en leefbaarheid worden steeds meer bepaald door de beschikbaarheid van internet. Helaas is niet op elke plaats een goede internetverbinding beschikbaar. Zeker in het buitengebied is de dekking vaak beperkt of van onvoldoende kwaliteit. In de gemeente Sluis onderzoekt de Provincie samen met andere partijen of vraagbundeling kan leiden tot de aanleg van snelle breedbandverbindingen. Op donderdag 26 juni 2014 vinden informatiebijeenkomsten plaats met agrariërs en recreatieondernemers in het gebied, gevolgd door een enquête. Ook particulieren kunnen interesse tonen. De Provincie is een van de partners en opdrachtgever van dit pilotproject.

Knelpunten en oplossingen in kaart gebracht voor N256 Goes-Zierikzee

Er is een studie verricht naar de situatie op de N256 tussen Goes en Zierikzee. Er is gekeken naar de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid, en er is aandacht voor knelpunten op het gebied van openbaar vervoer, vrachtverkeer, landbouwverkeer en fietsverkeer op deze weg. De studie is samen met de betrokken gemeenten en het waterschap tot stand gekomen. In de tweede helft van 2014 wordt duidelijk welke maatregelen er genomen gaan worden.

Geen subsidie voor EK handboogschieten

Gedeputeerde Staten besluiten geen subsidie te verlenen voor het evenement EK Handboogschieten 2014. Handboogschieten is geen Zeeuwse kernsport en past daarom niet binnen de subsidieregeling kernsportevenementen. Zeeuwse kernsporten zijn wieler-, water- en strandsport, waarbij gebruik wordt gemaakt van het Zeeuwse landschap.

Subsidie voor transitiemanager Jeugdzorg

Jeugdzorgtaken worden eind 2014 van de Provincie overgedragen aan de gemeenten. Dit transitieproces is in volle gang en betekent ook voor Bureau Jeugdzorg veel extra werk. Bureau Jeugdzorg houdt op te bestaan in de huidige vorm en wordt een nieuwe organisatie. Om dit proces zo goed mogelijk te laten verlopen, ondersteunt de Provincie Bureau Jeugdzorg met 125.000 euro subsidie voor het aanstellen van een transitiemanager.

Definitieve subsidie voor Zware Plaatwerkerij vanuit Provinciaal Impuls Wonen

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) geeft de Zware Plaatwerkerij een subsidie van 2,3 miljoen euro. Dat geld is bedoeld voor het in stand houden van het complex als industrieel erfgoed. Het wordt nu een woonzorgcomplex. Op 18 december 2013 besloten GS al voorwaardelijk tot deze subsidie.

2.500 euro voor beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland 2014-2019

Waterrecreatie is belangrijk voor Zeeland. Het Rijk geeft hier minder geld aan uit en draagt taken over aan de provincies. Provincie Zeeland is zich bewust van het belang van de watersport. Dat wordt vastgelegd in een nieuwe beleidsvisie, waarin het behoud en de versterking van het landelijke vaarroute netwerk centraal staat. De Provincie draagt hieraan 2.500 euro bij.

Vragen van PS aan GS

Gedeputeerde Staten (GS) geven regelmatig antwoorden op vragen die Provinciale Staten stellen. Dat zijn de zogenaamde artikel 44-vragen. Voor een actueel overzicht van de antwoorden op de vragen verwijzen wij u naar het overzicht van de antwoorden.

Heeft u vragen over de onderwerpen op de openbare besluitenlijst, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van de Provincie Zeeland via het telefoonnummer 0118 - 63 10 50.
De volgende vergadering van Gedeputeerde Staten is op 1 juli 2014

Een greep uit de agenda:

23 juni 2014

Kees van Beveren liep stage bij Fruitteeltbedrijf Slabbekoorn in Kapelle.

George van Heukelom opende de tentoonstelling ‘Vers Zeeuws Beeld’ in de Kloostergangen aan het Abdijplein in Middelburg.

Commissaris van de Koning (CdK) Han Polman ontving ’s middags ambassadeur Schuwer: ambassadeur van Nederland in België.

25 juni 2014

Carla Schönknecht houdt een openingstoespraak tijdens de Care-Lands conferentie in Burgh- Haamstede.

27 juni 2014

Kees van Beveren houdt een openingstoespraak tijdens de tweejaarlijkse Perendag in Krabbendijke.

CdK Han Polman bezoekt Concert@Sea

28 juni 2014

CdK Han Polman opent het Project Dijken van Wijven in het Industrieel Museum in Sas van Gent en hij opent het Challenger tennistoernooi in Middelburg.