Vergadering Provinciale Staten 11 november 2022

Datum: 11 november 2022
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 7 oktober 2022
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 7 oktober 2022
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Auditcommissie van 20 oktober 2022 met Advies inzake Begroting 2023 en Najaarsnota 2022 - 213084
   1. E-mail van Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders van 3 november 2022 over Vogelgriep - 228364
    1. E-mail van Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders van 3 november 2022 over vogelgriep - 228364
    2. E-mail van Nederlandse Vakbond voor Pluimveehoudersvan 3 november 2022 over vogelgriep - Bijlage 1 - factsheet-vogelgriep-wilde-vogels - 228364
    3. E-mail van Nederlandse Vakbond voor Pluimveehoudersvan 3 november 2022 over vogelgriep - Bijlage 2 - Checklist-aanleg-nieuwe-natte-natuur-29sep2022 - 228364
    4. E-mail van Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders van 3 november 2022 over vogelgriep - Bijlage 3 -Rapport_2022-26_vogelgriep-Gramsbergen - 228364
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 27 september 2022 over begroting 2023 nazorgfonds gesloten stortplaatsen - 209526
   1. Brief GS van 27 september 2022 over begroting 2023 nazorgfonds gesloten stortplaatsen - 209526
   2. Brief GS (bijlage) - begroting 2023 nazorgfonds gesloten stortplaatsen - 209526
  2. Brief GS van 18 oktober 2022 over uitstel Omgevingswet - 220376
   1. Brief GS van 18 oktober 2022 over uitstel Omgevingswet - 220376
   2. Brief GS (bijlage) - kamerbrief over omgevingswet - 220376
  3. Brief GS van 1 november 2022 over beantwoording vragen begroting 2023 en najaarsnota 2022 - 226155
   1. Brief GS van 1 november 2022 over beantwoording vragen begroting 2023 en najaarsnota 2022 inclusief erratum - 226155
   2. Brief GS (bijlage) Vragen en Antwoorden Najaarsnota 2022 - 226155
   3. Brief GS (bijlage) Erratum begroting 2023 en NJN 2022 -226155
   4. Brief GS (bijlage) Vragen en Antwoorden Begroting 2023 - 226155
 7. Behandelstukken
  1. Statenvoorstellen Begroting 2023 en Najaarsnota 2022 - 213084
   1. Moties en amendementen - INGEDIEND
    1. Motie 1 - 50PLUS - Proef Gratis Bus Terneuzen-Goes
    2. Motie 2 - PvdA, GroenLinks, PvdD, D66 - Behoud bomen langs wegen - INGETROKKEN
    3. Motie 3 - PvdA, GroenLinks, PvdD, SP, D66 - Fair Practice
    4. Motie 4 - PvdA, GroenLinks, PvdD, SP - Openbaar vervoer
    5. Motie 5 - PvdA - Leefbaarheid Zeelanddag - INGETROKKEN
    6. Motie 6 - PvdD, GL - Wildopvang
    7. Motie 7 - D66, GL, PvdD, SP - Steun voor Themamusea
    8. Motie 8 - D66, GL, PvdA, SP - Cultuur in Ontwikkeling
    9. Motie 9 - D66, PvdD - Wonen in Erfgoed
    10. Motie 9 herzien - D66, PvdD, GL, PvdA - Wonen in Erfgoed
    11. Motie 10 - D66, PvdD, GL - Hub voor Rijksambtenaren
    12. Motie 11 - D66, GL - Informatiebijeenkomst Stikstof
    13. Motie 12 - CDA, GL, CU, PvdA - Hamsterhuren
    14. Motie 12 herzien - CDA, GL, CU, Lijst Bosch, PvdA, SP - Hamsterhuren
    15. Motie 13 - CDA, CU, SGP, GL - Op de bres voor het MKB en maatschappelijke organisaties
    16. Motie 13 herzien - CDA, CU, SGP, GL, PvdA, Lijst Bosch, ProZeeland - op de bres voor het MKB en maatschappelijke organisaties
    17. Motie 14 - CDA, VVD - De wolf in Zeeland
    18. Motie 14 herzien - CDA, VVD, Lijst Bosch, PvZ - De wolf in Zeeland
    19. Motie 15 - GroenLinks, PvdD, D66, 50PLUS - subsidie NPLG en stikstof
   1. Statenvoorstel Begroting 2023 - 213084
   2. Begroting 2023 - 213084
   3. Statenvoorstel Najaarsnota 2022 - 213084
   4. Najaarsnota 2022 - 213084
   5. Brief GS van 4 oktober 2022 over Begroting 2023 en Najaarsnota 2022 - 213084
 8. Vragensessie
  1. 2022-10-21 - PRO - Delta Kennis Centrum (WidZ)
 9. Moties niet behorend bij een agendapunt
 10. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
  1. 10.1 - Statenvoorstel Begroting 2023 - 213084
   1. Statenvoorstel Begroting 2023 - 213084
   2. Begroting 2023 - 213084
   3. Brief GS van 4 oktober 2022 over Begroting 2023 en Najaarsnota 2022 - 213084
  2. 10.2 - Statenvoorstel Najaarsnota 2022 - 213084
   1. Statenvoorstel Najaarsnota 2022 - 213084
   2. Najaarsnota 2022 - 213084
  3. 10.3 - Motie 1 - 50PLUS, GL, PvdA - Proef Gratis Bus Terneuzen-Goes
  4. INGETROKKEN 10.4 - Motie 2 - PvdA, GroenLinks, PvdD, D66 - Behoud bomen langs wegen
  5. 10.5 - Motie 3 - PvdA, GroenLinks, PvdD, SP, D66 - Fair Practice
  6. 10.6 - Motie 4 - PvdA, GroenLinks, PvdD, SP - openbaar vervoer
  7. INGETROKKEN 10.7 - Motie 5 - PvdA - leefbaarheid Zeelanddag
  8. 10.8 - Motie 6 - PvdD, GL, SP - Wildopvang
  9. INGETROKKEN - 10.9 - Motie 7 - D66, GL, PvdD, SP - Steun voor Themamusea
  10. INGETROKKEN - 10.10 - Motie 8 - D66, GL, PvdA, SP - Cultuur in Ontwikkeling
  11. 10.11 - Motie 9 herzien - D66, PvdD, GL, PvdA - Wonen in Erfgoed
  12. INGETROKKEN - 10.12 - Motie 10 - D66, PvdD, GL - Hub voor Rijksambtenaren
  13. INGETROKKEN - 10.13 - Motie 11 - D66, GL - Informatiebijeenkomst Stikstof
  14. 10.14 - Motie 12 2e herziening - CDA, GL, CU, Lijst Bosch, PvdA, SP - Hamsterhuren
  15. 10.15 - Motie 13 herzien - CDA, CU, SGP, GL, PvdA, Lijst Bosch, ProZeeland, VVD - Op de bres voor het MKB en maatschappelijke organisaties
   1. Motie 13 - 2e herziening - CDA, CU, SGP, GL, PvdA, Lijst Bosch, Prozeeland, VVD - op de bres voor het MKB en maatschappelijke organisaties
   2. Motie 13 - 2e herziening - CDA, CU, SGP, GL, PvdA, Lijst Bosch, Prozeeland, VVD - op de bres voor het MKB en maatschappelijke organisaties.pdf
  16. 10.16 - Motie 14 2e herziening - CDA, VVD, Lijst Bosch, PvZ, SGP - De wolf in Zeeland
  17. INGETROKKEN - 10.17 - Motie 15 - GroenLinks, PvdD, D66, 50Plus - subsidie NPLG en stikstof
 11. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Tegemoetkoming Coronaschade cultuur 2020 - tweede tranche - 210113
   1. Statenvoorstel tegemoetkoming Coronaschade cultuur 2020 - tweede tranche - 210113
   2. Brief GS van 27 september 2022 over tegemoetkoming coronaschade cultuur (SPUK) 2020 2e tranche - 210113
  2. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding op bijlagen 2 en 4 (verkoop wholesale PZEM NV) - 220377
  3. Statenvoorstel Aanwijzing accountantsdiensten 2023 tot en met 2026 - 220475
  4. Statenvoorstel Financieringsstatuut Provincie Zeeland 2022 - 173721
   1. Statenvoorstel Financieringsstatuut Provincie Zeeland 2022 - 173721
   2. Besluit Financieringsstatuut Provincie Zeeland 2022 - 229823
   3. Brief GS van 5 juli 2022 over Besluit Financieringsstatuut Provincie Zeeland 2022 - 173721
   4. Brief GS van 9 november 2022 over wijziging financieringsstatuut - 229823
  5. Statenvoorstel 10e wijziging begroting 2022 en 1e wijziging begroting 2023 Provincie Zeeland - 220640
   1. Statenvoorstel - 10e wijziging begroting 2022 en 1e wijziging begroting 2023 Provincie Zeeland - 220640
   2. Statenvoorstel (bijlage) Recapitulatie 1e wijziging begroting 2023 Provincie Zeeland - 220640
   3. Statenvoorstel (bijlage) Recapitulatie 10e wijziging begroting 2022 Provincie Zeeland - 220640
   4. Brief GS van 18 oktober 2022 over statenvoorstel - 10e wijziging begroting 2022 en 1e wijziging begroting 2023 Provincie Zeeland - 220640
   1. Statenvoorstel 1ste wijziging vergaderschema 2023 - 229715
    1. Statenvoorstel 1ste wijziging vergaderschema 2023 - 229715
    2. Statenvoorstel (bijlage) -1e wijziging Vergaderschema Provinciale Staten en Statencommissies 2023 - 229715
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 11 november 2022
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief burger van 26 september 2022 over bevolkingsomvang - 209552
  2. E-mail Raadsgriffie Zaanstad van 4 oktober 2022 over Motie vreemd - geef de Regenbooggemeentes zekerheid over de regenbooggelden - 212390
   1. E-mail Raadsgriffie Zaanstad van 4 oktober 2022 over Motie vreemd - geef de Regenbooggemeentes zekerheid over de regenbooggelden - 212390
   2. E-mail Raadsgriffie Zaanstad (bijlage) Motie vreemd_ geef de Regenbooggemeentes zekerheid over de regenbooggelden - 212390
  3. Brief (afschrift) stichting Scoren doe je samen van 3 oktober 2022 over Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid - 216812
  4. Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL) - publicatie Toekomstagenda Vitale buitenplaatsen hebben de toekomst! -
  5. Brief Stichting Freedom of mobility van provincies van 11 oktober 2022 met Brochure Luchthavenlijn - 218462
   1. Brief Stichting Freedom of mobility van provincies van 11 oktober 2022 met Brochure Luchthavenlijn - 218462
   2. Brief (bijlage) Stichting Freedom of mobility van provincies van 11 oktober 2022 met Brochure Luchthavenlijn - 218462
  6. Brief (afschrift) Rover Zeeland van 13 oktober 2022 over mobiliteitshub Burgh-Haamstede en Westenschouwen - 218825
   1. E-mail gemeente Reimerswaal van 8 november 2022 over Motie vreemd - toename lozing PFAS in de Westerschelde - 229517
    1. E-mail gemeente Reimerswaal van 8 november 2022 over Motie vreemd - toename lozing PFas in de Westerschelde - 229517
    2. Bijlage 1 van 8 november 2022 over Toename lozing PFAS Westerschelde - vergunning Lantis - 229517
    3. Bijlage 2.van 8 november 2022 over Toename lozing PFAS Westerschelde - vergunning Lantis - 229517
   1. Brief Het Zeeuws Orkest van 7 november 2022 over fair practice - fair pay - 230315
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - FVD, FK - Uitbannen contant geld - 314 - 198167
  2. Antwoorden Statenvragen - FvD - Food Innovation Hubs en World Economic Fund - 315 - 206021
  3. Antwoorden Statenvragen - 50PLUS - lozingen PFAS door Belgische bedrijven op Westerschelde - 316 - 203976
  4. Antwoorden Statenvragen - PvZ- aangekondigde verkoop onderdelen PZEM - 318 - 211203
  5. Antwoorden Statenvragen - SP - Samenstelling wegdek - 319 - 210080
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 25-11-2022 22:55:24