Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 28 maart 2019
  1. Besluitenlijst (concept) PS 28 maart 2019 - 19010958
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief Rekenkamer Zeeland van 22 maart 2019 over Aanbieding jaarverslag 2018, met bijlage - 19009327
   1. Brief (oplegnotitie) Rekenkamer Zeeland van 22 maart 2019 over Aanbieding jaarverslag 2018 (19009327) - 19011068
   2. Brief Rekenkamer Zeeland van 22 maart 2019 over Aanbieding jaarverslag 2018, met bijlage - 19009327
  2. Brief burger van 21 maart 2019 over behoud Natuur/landschap & Milieu - 19008899
   1. Brief burger (oplegnotitie) van 21 maart 2019 over behoud Natuur, landschap en Milieu (19008899) - 19011533
   2. Brief burger van 21 maart 2019 aan PS over behoud Natuur, landschap en milieu - 19008899
  3. Brief ministerie BZK van 4 maart 2019 met handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders - 19006625
   1. Brief (oplegnotitie) Ministerie BZK over basisscan integriteit kandidaat-bestuurders (19006625) - 19011280
   2. Brief ministerie BZK van 4 maart 2019 met handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders - 19006625
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 19 maart 2019 over Verlenging benoeming directie Westerschelde Ferry B.V. - 19007932
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 19 maart 2019 over verlenging benoeming directie WSF (19007932) - 19011192
   2. Brief GS van 19 maart 2019 over Verlenging benoeming directie Westerschelde Ferry B.V. - 19007932
  2. Brief GS van 22 maart 2019 over wijziging aanwijzing Provinciale Functionaris Gegevensbescherming - 19008884
   1. Brief (oplegnotitie) GS van 22 maart 2019 over wijziging aanwijzing Provinciale Functionaris Gegevensbescherming (19008884) - 19011540
   2. Brief GS van 22 maart 2019 over wijziging aanwijzing Provinciale Functionaris Gegevensbescherming - 19008884
  3. Brief GS van 26 maart 2019 over afdoening toezegging nr. 157 m.b.t. Scheepswerf Reimerswaal - 19008912
   1. Brief (oplegnotitie) GS over toezegging 157 Scheepswerf Reimerswaal (19008912) - 19011772
   2. Brief GS van 26 maart 2019 over afdoening toezegging nr. 157 m.b.t. Scheepswerf Reimerswaal - 19008912
 7. Hamerstukken
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel benoeming Commissievoorzitters 2019 - 2023 - 19011422
  2. Statenvoorstel benoeming leden commissie Integriteit - 19011423
  3. Statenvoorstel benoeming leden Auditcommissie - 19011424
  4. Statenvoorstel benoeming leden Werkgeverscommissie - 19011432
  5. Statenvoorstel benoeming leden Agendacommissie 2019-2023 - 19011433
  6. Statenvoorstel benoeming leden Programmaraad 2019-2023 - 19011435
  7. Statenvoorstel benoeming leden IPO AV 2019-2023 - 19011438
  8. Statenvoorstel benoeming leden Scheldemondraad 2019-2023 - 19011440
  9. Statenvoorstel Wijziging verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) - 19007996
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Wijziging Verordening Subsidies Plattelands-ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) Zeeland (19006672) - 19008646
   2. Brief GS van 12 maart 2019 over Wijziging Verordening subsidies Plattelandsontwikkelings-programma 2014-2020 (POP-3) Zeeland - 19006672
   3. Statenvoorstel Wijziging verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP-3) - 19007996
   4. Statenvoorstel (Bijlage 1) - Wijzigingsbesluit Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 - 19007997
   5. Statenvoorstel (Bijlage 2) - Wijziging verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) 2014-2020 - 19007998
   6. Statenvoorstel (Bijlage 3) - Verordening subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) - 19007999
  10. Verslag van informateur René Verhulst
   1. Eindverslag informateur 2019 - 19011609
   2. Opzet preformatie 2019 - 19011612
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 12 april 2019
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen van 50PLUS over lekken TNT munitie stortplaats voor de kust van Knokke - 303
  2. Antwoorden Statenvragen van PVV over tandartsentekort - 304
  3. Antwoorden Statenvragen van CDA over toekomstbeeld openbaar vervoer 2040 - 305
  4. Antwoorden Statenvragen van CU over statushouders en werk - 306
  5. Antwoorden Statenvragen van PvdA en SGP over behoud cultureel erfgoed in de Provincie Zeeland - 307
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:26