Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
13:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 17000509
  1. Agenda vergadering PS 13 januari 2017- 17000509
 4. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Thermphos - DIO-ONTW-116A
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Thermpos - DIO-ONTW-116A
   2. Statenvoorstel Thermphos - 16021069 - DIO-ONTW-116A
   3. Motie 1 - PVV - inventariseren en aan PS voorleggen van lijst onverplichte middelen - verworpen
 5. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 6. Sluiting

Laatste wijziging 20-07-2017 16:33:33