Locatie: 
Digitaal: GoToMeeting
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 6 november 2020
  1. Besluitenlijst (concept) PS 6 november 2020 - 20035174
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail Stichting Zeeland Tolvrij 29 oktober 2020 aangaande antwoord GS inzake kosten tolvrije Westerscheldetunnel - 20033803
  2. Brief Auditcommissie van 30 oktober 2020 met advies over statenvoorstellen Begroting 2021 en Najaarsnota 2020
  3. E-mail burger van 4 november 2020 met verzoek reactie op e-mails van 22 en 30 oktober en 3 november over compensatiepakket Zeeland - 20034543
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 27 oktober 2020 over Errata Najaarsnota 2020 en Begroting 2021 - 20033009
  2. Brief GS 6 november 2020 Beantwoording vragen Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 - 20034194
   1. Brief GS 6 november 2020 Beantwoording vragen Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 - 20034194
   2. Brief GS 6 november 2020 (Bijlage) beantwoording vragen begroting 2021 - 20034815
   3. Brief GS 6 november 2020 (Bijlage) beantwoording vragen Najaarsnota 2020 - 20034814
 7. Behandelstukken
  1. Statenvoorstellen Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 - 20030399 - 20030401
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. Amendement 1 - CU, FVD - op paragraaf 2.2.1 Ondernemend Zeeland van de Najaarsnota 2020 - 20035956 - Verworpen
    2. Motie 1 - Herziene versie - CDA, CU, SGP, FVD, D66 - Familiebedrijven - 20035957 - Aangenomen
    3. Motie 2 - CDA, VVD,SGP, PRO, CU, PVV Bosch - Philipsdam - 20035958 - Aangenomen
    4. Motie 4 - 50PLUS - Inzetten marineschepen tegen drugsmokkel - - 20035959 - Verworpen
    5. Motie 5 - 50PLUS - Portefeuille Ouderenbeleid - 20036015 -Verworpen
    6. Motie 6 - PvdA, GL, D66, 50PLUS, SP - Nachtelijke verlichting - 20036017 - Verworpen
    7. Motie 8 - FVD - Sluiskilpont TOLVRIJ door hogere kostendekking leges - 20036019 - Verworpen
    8. Motie 9 - D66 - Coronials en kansengelijkheid - 20036022 - Aangenomen
    9. Motie 10 - CU, GL, PvdA, D66, SP - Slimme Mobiliteit in hogere versnelling - 20036026 - Verworpen
    10. Motie 11 - CU, PvdD, D66, PvdA, GL - Sturen op Brede welvaart - 20036030 - Aangenomen
    11. Motie 12 - CU, PvdA, GL, D66, CDA - Natuurlijk investeren in landbouw - 20036032 - Aangenomen
    12. Motie 13 - PvdD, D66 - Hazen en Konijnen - 20036035 - Verworpen
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 (20030399 - 20030401) - 20032446
   2. Statenvoorstel Begroting 2021 - 20030399
   3. Statenvoorstel (bijlage) Begroting 2021 - 20030400
   4. Statenvoorstel Najaarsnota 2020 - 20030401
   5. Statenvoorstel (bijlage) Najaarsnota 2020 - 20034002
   6. Brief GS van 29 september 2020 inzake Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 - 20029935
 8. Vragensessie
 9. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Ingediende moties
 10. Hamerstukken
   1. Statenvoorstel verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2021 - 20033504
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2021 (20033504) - 20033578
    2. Statenvoorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2021 - 20033504
    3. Statenvoorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2021 - bijlage tbv publicatie in Provincieblad - 20033549
   2. Ingediende moties en amendementen
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Hamerstukken - vervolg
  1. Statenvoorstel Normen- en toetsingskader 2020 en 2021 - 20031299
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Normen en toetsingskader 2020 en 2021 (20032144) - 20032428
   2. Statenvoorstel Normen- en toetsingskader 2020 en 2021 - 20032144
   3. Brief GS 13 oktober 2020 met Statenvoorstel Normen- en toetsingskader 2020 en 2021 - 20031299
  2. Statenvoorstel 10e wijziging begroting 2020 en 2e wijziging begroting 2021 provincie Zeeland
   1. Statenvoorstel 10de wijziging Begroting 2020 en 2de wijziging Begroting 2021 - 20033501
   2. Brief GS van 27 oktober 2020 (bijlage) over Statenvoorstel 10de wijziging Begroting 2020 - 20033502 -
   3. Brief GS van 27 oktober 2020 (bijlage) over Statenvoorstel 2de wijziging Begroting 2021 - 20033503
   4. Brief GS van 27 oktober 2020 over Statenvoorstel 10de wijziging Begroting 2020 en 2de wijziging begroting 2021 - 20033010
  3. Statenvoorstel Begroting Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen 2021 - 20029274
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Begroting 2021 Nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen Zeeland (20029274) - 20031798
   2. Statenvoorstel Begroting 2021 nazorgfonds Gesloten Stortplaatsen - 20029274
   3. Brief GS 22 september 2020 (Bijlage) - Begroting 2021 Nazorgfonds - 20029275
   4. Brief GS 22 september 2020 met Statenvoorstel begroting Nazorgfonds 2021 - 20028028
   1. Statenvoorstel Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage - 20035443
    1. Brief GS van 10 november 2020 over Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding overzicht VCB - 20034223
    2. Statenvoorstel Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage - 20035443
   1. Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding bijlagen GREX Waterdunen 2021 - 20035482
    1. Brief GS van 10 november 2020 over behandeling geheimhouding bijlagen GREX 2021 - 20034227
    2. Statenvoorstel - bekrachtigen geheimhouding bijlagen GREX Waterdunen 2021 - 20035482
 13. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 14. Sluiting
 15. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 12 en 13 november 2020
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - GL - Toezicht en bedrijfsvoering RUD Zeeland - 111
 18. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 27-11-2020 23:17:20