Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 17006364
  1. Agenda Statenvergadering 21 april 2017 - 17006364
 4. Vaststellen notulen
  1. Notulen (concept) Statenvergadering 18 november 2016 - 17008634
  2. Notulen (concept) Statenvergadering 17 maart 2017 - 17008062
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail van Dorpsraad Nieuwvliet aan PS van 22 maart 2017 met zienswijze Kustvisie - 17006511
   1. E-mail (oplegnotitie) van Dorpsraad Nieuwvliet aan PS van 22 maart 2017 met zienswijze Kustvisie - 17006511
   2. E-mail van Dorpsraad Nieuwvliet aan PS van 22 maart 2017 met zienswijze Kustvisie, zonder persoonsgegevens - 17006511
  2. Brief bestuur Rekenkamer Zeeland van 31 maart 2017 met jaarverslag 2016 - 17007158
  3. Brief PvZ van 7 april 2017 over Toekomst middelbaar onderwijs Zeeuws-Vlaanderen en Bèta-college - 17007987
   1. Brief (oplegnotitie) ) m.b.t. toekomst middelbaar onderwijs Zeeuws-Vlaanderen Bèta-college - 17008290
   2. Brief PvZ van 7 april 2017 overToekomst middelbaar onderwijs Zeeuws-Vlaanderen en Bèta-college - 17007987
  4. Brief IPO van 5 april 2017 met gezamenlijke investeringsagenda UvW, IPO en VNG - 17007743
  5. Brief gemeente Terneuzen aan Tweede Kamer van 12 april 2017 met Motie oplossen problematiek bestaande kerncentrale Borsele - 17008438
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 4 april 2017 met wijziging tekst Natuurvisie Zeeland 2017-2022 - 17007178
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding ter inzage gelegde GS-notulen en onderliggende stukken - CST-127
  2. Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding brief nr. 17006027dg stand van zaken Thermphos - ONTW-129
  3. Statenvoorstel Natuurvisie Zeeland 2017-2022 - DIO-124
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissie) Natuurvisie 2017-2022 (DIO-124) 17004621
   2. Statenvoorstel Natuurvisie Zeeland 2017-2022_Geredigeerd - DIO-124
   3. Publicatie: Nota van antwoord Natuurvisie (geanonimiseerd) en voorstel tot wijzigingen
   4. Memo beantwoording technische vragen SV Natuurvisie CU
   5. Brief GS van 4 april 2017 met wijziging tekst Natuurvisie Zeeland - 17007178
  4. Statenvoorstel Startnota Omgevingsvisie en -verordening - DIO-125
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na cie) Startnota Omgevingsvisie en -verordening - DIO-125
   2. Statenvoorstel Startnota Omgevingsvisie en -verordening - DIO-125
   3. Memo beantwoording technische vragen SV Omgevingsvisie CU
   1. Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding op presentaties 19 april 2017 stand van zaken project Perkpolder - DIO-133
 8. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Plan van Aanpak Thermphos - DIP-130
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Plan van Aanpak Thermphos - DIP-130
   2. Statenvoorstel Plan van Aanpak Thermphos - DIP-130
   3. Statenvoorstel (doorzoekbaar) Plan van Aanpak Thermphos - DIP-130
   4. Motie SGP, D66, VVD, CDA over afbakening Thermphosdeal, gewijzigd, aangenomen - 17008935
  2. Statenvoorstel Verbod varend ontgassen opnemen in de Provinciale milieuverordening (PMV) - DIO-123
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na cie) Verbod varend ontgassen opnemen in de Provinciale milieuverordening (PMV) - DIO-123
   2. Statenvoorstel Verbod varend ontgassen opnemen in de Provinciale milieuverordening (PMV) - DIO-123
   3. Memo beantwoording technische vragen SV Ontgassen, GL
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 21 april 2017
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen PVV over aanlandplicht visserij - 159
  2. Antwoorden statenvragen SGP over voorgenomen compensatie opspuiten Roggenplaat - 161
  3. Antwoorden statenvragen PvZ over DELTA NV - PZEM - 162
  4. Antwoorden statenvragen SGP over Risico op forse tariefstijgingen energieprijzen - 163
  5. Antwoorden statenvragen D66 over verplichte verhuur in Cadzand-Bad - 164
  6. Antwoorden statenvragen PVV over vertalen informatie haltetaxi op website - 165
  7. Antwoorden statenvragen PVV over Voorstel Geul van de Walvischstaart als alternatief voor ontpoldering van de Hedwigepolder - 166
  8. Antwoorden statenvragen PVV over windenergie - 167
  9. Antwoorden statenvragen 50PLUS over waterpolitite Zeeland - 168
  10. Antwoorden statenvragen PVV over droneverbod in Zeeland - 169
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:51