Vergadering Provinciale Staten 21 april 2023

Datum: 21 april 2023
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Vaststellen agenda

 4. Vaststellen van concept-besluitenlijsten van de Statenvergaderingen op 10 en 28, 28 en 29 maart 2023

  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 10 en 28 maart 2023
  2. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 28 maart 2023
  3. Besluitenlijst (concept) Provinciale Staten 29 maart 2023
 5. Ingekomen stukken

 6. Ingekomen stukken GS en CvdK

 7. Hamerstukken

  1. Statenvoorstel spreektijdenregeling 2023-2027 - 312710

 8. Behandelstukken

  1. Statenvoorstel benoeming commissievoorzitters 2023 - 2027 - 311126

  2. Statenvoorstel benoeming leden commissie Integriteit 2023-2027 - 311130

  3. Statenvoorstel benoeming leden Auditcommissie 2023-2027 - 311131

  4. Statenvoorstel benoeming leden Werkgeverscommissie 2023-2027 - 311129

  5. Statenvoorstel benoeming leden Agendacommissie 2023-2027

  6. Statenvoorstel benoeming leden Programmaraad 2023-2027 -311134

  7. Statenvoorstel benoeming leden IPO AV 2023 - 2027 - 311132

  8. Statenvoorstel benoeming leden Scheldemondraad 2023-2027 - 311133

 9. Vragensessie

 10. Moties niet behorend bij een agendapunt

  1. MOTIE 1 - PvZ - Geen gebruik voorkeursrecht agrarische gronden
  2. MOTIE 2 - PvZ - Openbreken Tractaat 1839 (Scheidingsverdrag) INGETROKKEN
  3. MOTIE 3 - PvZ - Verwilderde katten
  4. MOTIE 3 - PvZ - Bijlage bij Motie 3 - Artikel kattenkwaad in huis
  5. MOTIE 4 - PvZ, D66 - Mantelzorgvriendelijke Werkgever
  6. MOTIE 4 - PvZ, D66 - Bijlage bij Motie 4 - Mantelzorgvriendelijke Werkgever
  7. MOTIE 5 - BBB - Aziatische Hoornaar
  8. MOTIE 6 - FvD - Bescherm Zeeuwse Boer tegen Haagse Stikstofproblematiek
  9. MOTIE 7 - D66, PvdA-GL - Hijsen Regenboogvlag
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties

  1. Motie 1 - PvZ - Geen gebruik voorkeursrecht agrarische gronden

  2. INGETROKKEN - Motie 2 - PvZ - Openbreken Tractaat 1839 (Scheidingsverdrag)

  3. Motie 3 - PvZ - Verwilderde katten

   1. M3 - PvZ - Verwilderde katten
   2. M3 bijlage - PvZ - Kattenkwaad_in_huis_poeslief_buiten_een_moordmach-wageningen_university_and_research_442133
  4. Motie 4 - PvZ, D66 - Mantelzorgvriendelijke Werkgever

   1. M4 - PvZ, D66 - 'Mantelzorgvriendelijke Werkgever'
   2. M4 bijlage - PvZ, D66 - WERK & MANTELZORG
  5. Motie 5 - BBB - Aziatische Hoornaar

  6. Motie 6 - FVD - Bescherm Zeeuwse Boer tegen Haagse Stikstofproblematiek

  7. Motie 7 - D66, PvdA-GL - Hijsen Regenboogvlag

 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd

 13. Sluiting

 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 21 april 2023

 15. Ingekomen stukken ter kennisneming

  1. Circulaire BZK van 23 maart 2023 over Verhoging vergoeding voor de werkzaamheden leden Provinciale Staten - 306110

  2. Brief verkenner G. Rabelink van 31 maart 2023 aan fractie BoerBurgerBeweging met advies 'Verder kijken na verkennen' - 307200

   1. Brief verkenner G. Rabelink van 31 maart 2023 aan fractie BoerBurgerBeweging met advies 'Verder kijken na verkennen' - 307200
   2. Eindverslag Verkenner - 307200
  3. Brief GS van 31 maart 2023 met afschrift reactie Brief Bewonersgroep Borssele over Bezwaar tegen de ontwikkeling van Central Gate - 307430

   1. Brief GS van 31 maart 2023 met afschrift reactie Brief Bewonersgroep Borssele over Bezwaar tegen de ontwikkeling van Central Gate - 307430
   2. Brief GS (afschrift) van 31 maart 2023 aan Bewonersgroep Borssele over Bezwaar tegen de ontwikkeling van Central Gate - 307430
  4. Brief Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart 2023 inzake brief Inspectie ILT over zienswijze Woo-verzoek ILT - 306012

   1. Brief Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van 28 maart 2023 inzake brief Inspectie ILT over zienswijze Woo-verzoek ILT - 306012
   2. Brief PS van 4 april 2023 beantwoording aan Min. van Infrastructuur en Waterstaat over Zienswijze Woo verzoek ILT SAR helikopter 2023 - 306012
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen

  1. Antwoorden Statenvragen - CDA - Vertraging (woning)bouw door rugstreeppad - 341 - 288819

 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 05-05-2023 22:50:24