Vergadering Provinciale Staten 23 juli 2021

23 juli 2021
18:00
Digitaal via videoconferentie (Teams)

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
   1. 4.1.1 - Brief (concept) aan GS met wensen en bedenkingen Concept Regionale Mobiliteitsstrategie - 67962
   2. 4.1.2 - Amendement 1 - 50PLUS – Statenvoorstel Concept Regionale Mobiliteitsstrategie
   3. 4.1.3 - Statenvoorstel Concept Regionale Mobiliteitsstrategie - 67962
   4. 4.1.4 - Motie 1 - 50PLUS - Brandbrief Investeren Zeeuws Openbaar Vervoer
   5. 4.1.5 - Motie 2 - PvdD, GL, SP, CU, PvdA - Watertappunten
   1. 4.2.1 - Amendement 2 - SGP, VVD, CDA, PvdA, 50PLUS, SP, D66 - Statenvoorstel Nota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021
   2. 4.2.2 - Statenvoorstel Nota verbonden partijen Provincie Zeeland 2021 - 69339
   1. 4.3.1 - Amendement 3 - SGP, VVD, CDA, PvdA, SP, GL, CU, D66, 50PLUS - mbt Statenvoorstel ontvlechting Evides - Fiche 1K 'Wind in de zeilen'
   2. 4.3.2 - Statenvoorstel ontvlechting Evides – Fiche 1K ‘Wind in de Zeilen - 73668
   1. 4.4.1 - Motie 3 - PvZ, PRO - Stop Ontpoldering Hertogin Hedwigepolder
   2. 4.4.2 - Motie 4 - PvdD, GL, CU - Zeeland Promotie
   3. INGETROKKEN - 4.4.3 - Motie 5 - GL, 50PLUS, PvdD, FVD - Geen vervuild water in Hedwigepolder
   4. 4.4.4 - Motie 6 - FVD, PRO - Samen dus niet apart
   5. 4.4.5 - Motie 7 - FVD, PRO - Zeeland mondmaskerafval vrij
   6. INGETROKKEN - 4.4.6 - Motie 8 - FVD - Zonnepanelen; Die kunnen het dak op
   7. 4.4.7 - Motie 9 - FVD - Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen
   8. INGETROKKEN - 4.4.8 - Motie 10 - CU, PvdD - Verontreiniging Westerschelde
   9. 4.4.9 - Motie 11 - PRO - bijdrage bedrijfsleven N673 Zanddijk
 5. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 6. Sluiting

Laatste wijziging 06-08-2021 23:23:50