Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur
Online uitzending: 
Vergadering Provinciale Staten 26 oktober 2018

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda - 18923825
 3. Herbenoeming commissaris van de Koning drs. J.M.M. Polman
  1. Statenvoorstel Aanbeveling Vertrouwenscommissie Herbenoeming commissaris van de Koning in Zeeland - 18927023
 4. Statenvoorstel Benoeming lid Rekenkamer Zeeland - 18924553
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) benoeming lid Rekenkamer Zeeland - 18926204
  2. Statenvoorstel benoeming lid Rekenkamer Zeeland - 18924553
 5. Statenvoorstel Benoeming Statengriffier - 18924651
  1. Statenvoorstel (oplegnotitie) benoeming Statengriffier - 18926435
  2. Statenvoorstel Benoeming Statengriffier - 18924651
 6. Mededelingen
 7. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 21 september 2018 - 18924389
  1. Besluitenlijst (concept) PS 21 september 2018, met bijlage - 18924389
 8. Ingekomen stukken
  1. E-mail Stichting De Cleene Hooge van 24 september 2018 met standpunt t.a.v. bouwplannen in natuurgebied bij Middelburg - 18922346
   1. E-mail (oplegnotitie) Stichting De Cleene Hooge met standpunt t.a.v. bouwplannen in natuurgebied bij Middelburg (18922346) - 18926210
   2. E-mail Stichting De Cleene Hooge van 24 september 2018 met standpunt t.a.v. bouwplannen in natuurgebied bij Middelburg - 18922346
  2. Brief Dorpsraad 's-Heer Hendrikskinderen van 17 september 2018 over N664 - 18925483
   1. Brief (oplegnotitie) Dorpsraad 's Heer Hendrikskinderen over N664 - 18925739
   2. Brief Dorpsraad 's-Heer Hendrikskinderen van 17 september 2018 over N664 - 18925483
  3. Brief Den Hollander Advocaten van 4 oktober 2018 over intrekken Wob-verzoek namens Kon. Maatschap de Wilhelminapolder - 18924060
   1. Brief (oplegnotitie) Den Hollander Advocaten van 4 oktober 2018 over intrekken WOB-verzoek namens kon. MTS De Wilhelminapolder - 18926211
   2. Brief Den Hollander Advocaten van 4 oktober 2018 over intrekken Wob-verzoek namens Kon. Maatschap de Wilhelminapolder - 18924060
  4. E-mail van Interjensen van 11 oktober 2018 m.b.t. mest (co) vergister Rilland-Reimerswaal, met bijlagen - 18925461 én van 24 oktober 2018 over Green Deal Groene Poort met aanvullende informatie - 18926858
   1. E-mail (oplegnotitie) Interjensen B.V. van 11 oktober 2018 m.b.t. mest (co) vergister Rilland-Reimerswaal (18925461) - 18926212
   2. E-mail van Interjensen B.V. van 11 oktober 2018 m.b.t. mest (co) vergister Rilland-Reimerswaal, met bijlagen - 18925461
   3. E-mail van Interjensen B.V. van 24 oktober 2018 over Green Deal Groene Poort, aanvullende informatie, met bijlagen - 18926858
  5. Brief gemeente Sluis van 11 oktober 2018 over de bushalte haltetaxi Nieuwvliet-Bad - 18925013
   1. Brief (oplegnotitie) afschrift gemeente Sluis over haltetaxi Nieuwvliet-Bad - 18925745
   2. Brief gemeente Sluis van 11 oktober 2018 over de bushalte haltetaxi Nieuwvliet-Bad - 18925013
  6. Brief van de heer R. Schonis van 12 oktober 2018 over beëindigen lidmaatschap PS - 18925589
   1. Brief (oplegnotitie) van de heer R. Schonis van 12 oktober 2018 over beëindigen lidmaatschap PS - 18926206
   2. Brief van de heer R. Schonis van 12 oktober 2018 over beëindigen lidmaatschap PS - 18925589
   1. E-mail Interjensen B.V. van 17 oktober 2018 over mest- (co) -vergistingsinstallatie Rilland - Regels bestemmingsplan, met bijlage - 18926173
    1. E-mail (oplegnotitie) Interjensen B.V. van 17 oktober 2018 over mest- (co) -vergistingsinstallatie Rilland - Regels bestemmingsplan - 18926203
    2. E-mail Interjensen B.V. van 17 oktober 2018 over mest- (co) -vergistingsinstallatie Rilland - Regels bestemmingsplan, met bijlage - 18926173
   1. E-mail burger van 9 oktober 2018 over Trein Gent-Terneuzen + SST- & SSB-verbindingen - 18926200
    1. E-mail (oplegnotitie) van burger van 9 oktober 2018 over treinverbinding tussen Terneuzen en Gent - 18926201
    2. E-mail burger van 9 oktober 2018 over Trein Gent-Terneuzen + SST- & SSB-verbindingen - 18926200
 9. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 18 september 2018 over organisatie Vlaams-Nederlandse top in Middelburg - 18923624
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 september 2018 over organisatie Vlaams-Nederlandse top (18923624) - 18926547
   2. Brief GS van 18 september 2018 over organisatie Vlaams-Nederlandse top in Middelburg - 18923624
   1. Brief GS van 23 oktober 2018 over statenvoorstel ontwerp-Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022, redactionele aanpassingen - 18925090
    1. Brief GS van 23 oktober 2018 over statenvoorstel ontwerp-Milieuprogramma Zeeland 2018-2022, redactionele aanpassingen - 18925090
    2. Brief GS (bijlage) van 23 oktober 2018 met Ontwerp Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022 aangepast redactioneel na Commissie Ruimte 5 oktober 2018 - 18926624
 10. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 8e wijziging begroting provincie Zeeland 2018 - 18923333
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Statenvoorstel 8e begrotingswijziging provincie Zeeland 2018 (18923333) - 18925635
   2. Brief GS van 18 september 2018 met Statenvoorstel 8e wijziging begroting provincie Zeeland 2018 - 18922318
   3. Statenvoorstel 8e begrotingswijziging 2018 - 18923333
   4. Statenvoorstel (bijlage) - Memorie van toelichting 8e begrotingswijziging 2018 - 18923334
   5. Statenvoorstel (bijlage) - Recapitulatie, gewijzigde doelstellingen per programma - 18923550
   6. Statenvoorstel (oplegnotitie) Statenvoorstel 8e begrotingswijziging provincie Zeeland 2018 (18923333) - 18925635.pdf
   7. Statenvoorstel 8e begrotingswijziging 2018 - 18923333.pdf
  2. Statenvoorstel voortgangsrapportages projecten N62 tweede kwartaal 2018 - 18923813
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) voortgang projecten Sloeweg Tractaatweg (18923813) - 19008696
   2. Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding bijlagen 2e kwartaal 2018 - 18923813
  3. Statenvoorstel Aanbevelingen rapport Rekenkamer Zeeland natuurbeheer Zeeland - 18925643 én brief Rekenkamer Zeeland van 27 september 2018 met Bestuurlijke nota 'Natuurbeheer in Zeeland' - 18924295
   1. Statenvoorstel (aangepaste oplegnotitie met resultaat ná commissie) Rapport Rekenkamer Natuurbeheer in Zeeland - 18924550
   2. Statenvoorstel Aanbevelingen rapport Rekenkamer Zeeland natuurbeheer Zeeland - 18925643
   3. Brief Rekenkamer Zeeland van 27 september 2018 over Bestuurlijke nota 'Natuurbeheer in Zeeland' - 18924295
   4. Publicatie - Rekenkamer Zeeland, Bestuurlijke nota 'Natuurbeheer in Zeeland' - 18924296
   5. Publicatie - Persbericht Rekenkamer onderzoek Natuurbeheer - 18924395
  4. Statenvoorstel Rekenkamer Zeeland kritische succesfactoren bij Zuid-West 380 kV
   1. Brief Rekenkamer (oplegnotitie) van 20 augustus 2018 over eindrapport 380 kV (18021872) - 18921763
   2. Brief Rekenkamer (afschrift) van 20 augustus 2018 met Eindrapport 380 kV - 18021922
   3. Statenvoorstel (concept) Aanbevelingen rapport Rekenkamer Zeeland 'Kritische succesfactoren bij Zuid-West 380 kV' - 18924751
   4. Publicatie: Persbericht behorende bij eindrapport Rekenkamer Zeeland 380 kV
 11. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel ontwerp-Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022 - 18922622
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie met resultaat na commissie) ontwerp Milieuprogramma 2018-2022 (18921479) - 18924310
   2. Brief GS van 11 september 2018 over Statenvoorstel voor het Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 - 2022 - 18921479
   3. Statenvoorstel Concept Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022, met aangepast dictum - 18922622
   4. Amendement 1 - PvdA - Milieuprogramma, ingetrokken door indiener - 18927067.pdf
   5. Motie 2 - 50PLUS - Monitoring luchtkwaliteit Zeeland - 18927066
   6. Publicatie - Aangepaste versie ontwerp-milieuprogramma Provincie Zeeland 2018-2022 - 18925091
   7. Statenvoorstel (bijlage 1) - Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 -2022 - Nota van Antwoord - 18922623
   8. Statenvoorstel (bijlage 2) - Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 -2022 - Zienswijze gemeente Tholen - 18922624
   9. Statenvoorstel (bijlage 3) - Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 -2022 - Zienswijze Zeeuws Platform Stralingsrisico - 18922625
   10. Statenvoorstel (bijlage 4) - Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 -2022 - Zienswijze Netbeheerders - 18922626
   11. Statenvoorstel (bijlage 5) - Milieuprogramma Provincie Zeeland 2018 -2022 - Zienswijze Netbeheerders, bijlage - 18922627
  2. Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen van milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18015309
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie met resultaat ná commissie) vaststelling besluit niet opstellen van een MER voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18015641
   2. Brief GS van 29 mei 2018 over Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18014776
   3. Statenvoorstel tot vaststelling van besluit tot het niet opstellen van milieueffectrapportage (MER) voor voorgenomen activiteiten Zeeland Airport b.v. - 18015309
   4. Brief (oplegnotitie met resultaat na commissie) GS van 21 augustus 2018 over besluit tot het niet-opstellen van een mer voor activiteiten Zeeland Airport (18020865) - 18022313
   5. Brief GS van 21 augustus 2018 over besluit tot niet-opstellen MER voorgenomen activiteiten Zeeland Airport - 18020865
   6. Brief GS van 21 augustus 2018 - bijlage 1 - Brief Zeeland Airport b.v. van 20 oktober 2017 - 18022006
   7. Brief GS van 21 augustus 2018 - bijlage 2 - Brief GS van 12 april 2018 aan Zeeland Airport - 18022007
   8. Brief Zeeland Airport b.v. van 15 mei 2018 m.b.t. aanvraag procedure vliegveld midden Zeeland b.v. - 18017490
   9. Publicatie - Beoordelingsnotitie MER Zeeland Airport - 18017232
   10. Publicatie - Bijlage bij Beoordelingsnotitie MER Zeeland Airport - Beschrijving modellering - 18017233
  3. Brief Werkgroep Duaal Functioneren van 12 oktober 2018 met eindrapport "Evaluatie Zeeland 2040" - 18925620
   1. Brief (oplegnotitie) Werkgroep Duaal Functioneren van 12 oktober 2018 over Evaluatie Zeeland 2040 - 18926205
   2. Brief Werkgroep Duaal Functioneren van 12 oktober 2018 over Evaluatie Zeeland 2040 - 18925620
   3. Publicatie (bijlage brief Werkgroep Duaal Functioneren) - Eindrapport WagenaarHoes Evaluatie visie Zeeland 2040 - 18925622
   4. Motie 3 - SGP, CDA, VVD, PVV - Evaluatie Zeeland 2040, aangenomen - 18927064
  4. Statenvoorstel Notities netwerksturing - 18924143
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) notities netwerksturing (18924143) - 18924656
   2. Statenvoorstel notities netwerksturing, met bijlagen - 18924143
 12. Vragensessie
 13. Moties niet behorend bij een agendapunt
 14. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 15. Afscheid Rutger Schonis
 16. Sluiting
 17. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 26 oktober 2018
 18. Ingekomen stukken ter kennisneming
 19. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen van VVD over uitval van bussen door personeelstekort - 270
  2. Antwoorden statenvragen van PvdA over uitval van bussen door personeelstekort - 271
  3. Antwoorden statenvragen van ZL over Vrijwilligerswerk gefrustreerd door regelgeving - 272
  4. Antwoorden statenvragen van CU over Stationsbrug Middelburg - 273
 20. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 11 september 2018 over verdaging beantwoording vragen art.44 vragen Faasse (ZL) over vrijwilligerswerk gefrustreerd door regelgeving - 18921480

Laatste wijziging 18-04-2020 10:30:56