Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
16:00 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept besluitenlijst van de Statenvergadering van 1 maart 2019 - 19006771
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail van burger van 27 februari 2019 over tankstations en Provinciaal beleid energietransitie - 19006470
   1. E-mail (oplegnotitie) van burger van 27 februari 2019 over tankstations en Provinciaal beleid energietransitie (19006470) - 19007503
   2. E-mail van burger van 27 februari 2019 over tankstations en Provinciaal beleid energietransitie - 19006470
  2. Brief van Let's Talk About Tech van 20 februari 2019 over 5G Space Appeal - 19007531
   1. Brief (oplegnotitie) van Let's talk about tech van 20 februari 2019 over 5G Space Appeal (19018340) - 19007534
   2. Brief van Let's talk about tech van 20 februari 2019 over 5G Space Appeal - 19018340
  3. Brief Actiegroep Noodklok Hedwige van 7 maart 2019 over schending auteursrecht festival Hedwigepolder - 19007713
   1. Brief (oplegnotitie) van Actiegroep Noodklok Hedwige van 7 maart 2019 over auteursrecht festival (19007713) - 19009005
   2. Brief Actiegroep Noodklok Hedwige van 7 maart 2019 over schending auteursrecht festival Hedwigepolder - 19007713
  4. E-mail burger van 19 maart 2019 over OV Zeeland - Rotterdam-Zuid - 19009037
   1. E-mail (oplegnotitie) van burger van 19 maart 2019 over OV Zeeland - Rotterdam Zuid (19009037) - 19009066
   2. E-mail burger van 19 maart 2019 over OV Zeeland - Rotterdam-Zuid - 19009037
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 26 februari 2019 met Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 - 19005492
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 26 februari 2019 over Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (19005492) - 19007519
   2. Brief GS van 26 februari 2019 met Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030, met bijlagen - 19005492
  2. Brief GS van 26 februari 2019 over jaarverslag 2018 en werkplan 2019 ROVZ, met bijlagen - 19005493
   1. Brief GS (oplegnotitie) over jaarverslag 2018 en werkplan 2019 ROVZ - 19007531
   2. Brief GS van 26 februari 2019 over jaarverslag 2018 en werkplan 2019 ROVZ, met bijlagen - 19005493
  3. Brief GS van 26 februari 2019 over Toezegging 170 en Rapport Ganzen in Zeeland - 19005523
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 26 februari 2019 over Toezegging 170 en toezending Rapport Ganzen in Zeeland (19005523) - 19008464
   2. Brief GS van 26 februari 2019 over Toezegging 170 en toezending Rapport Ganzen in Zeeland - 19005523
   3. Publicatie - Rapport Ganzen in Zeeland - 19006686
  4. Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening toezeggingen inzake NV Westerscheldetunnel - 19006674
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 12 maart 2019 met afdoening toezeggingen inzake NV Westerscheldetunnel (19006674) - 19009114
   2. Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening toezeggingen inzake NV Westerscheldetunnel - 19006674
  5. Brief GS van 12 maart 2019 over afdoening toezegging 124 m.b.t. pilot energie uit zeewier - 19006679
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 12 maart 2019 over afdoening toezegging 124 m.b.t. pilot energie uit zeewier - 19008355
   2. Brief GS van 12 maart 2019 over afdoening toezegging 124 m.b.t pilot energie uit zeewier - 19006679
  6. Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening diverse toezeggingen over de Westerschelde Ferry B.V. - 19006673
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 12 maart 2019 met afdoening diverse toezeggingen over de Westerschelde Ferry B.V. - 19008353
   2. Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening diverse toezeggingen over de Westerschelde Ferry B.V. - 19006673
  7. Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening toezegging 94 inzake vergister Rilland - 19006675
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 12 maart 2019 met afdoening toezegging 94 inzake vergister Rilland (19006675) - 19008470
   2. Brief GS van 12 maart 2019 met afdoening toezegging 94 inzake vergister Rilland - 19006675
  8. Brief GS van 15 maart 2019 over toezegging 53 inzake contouren Toekomstbeeld OV 2040 - 19007877
   1. Brief GS (oplegnotitie) 15 maart 2019 toezegging 53 contouren Toekomstbeeld OV 2040 - 19008657
   2. Brief GS van 15 maart 2019 over toezegging 53 contouren Toekomstbeeld OV 2040 - 19007877
  9. Brief GS van 12 maart 2019 over toezegging 43 inzake rapportage toegankelijkheid bushaltes - 19007878
   1. Brief GS (oplegnotitie) 12 maart 2019 toezegging 43 rapportage toegankelijkheid bushaltes - 19008664
   2. Brief GS van 12 maart 2019 over toezegging 43 rapportage toegankelijkheid bushaltes - 19007878
  10. Brief GS (afschrift) van 19 maart 2019 met reactie op open brief Actiegroep "Noodklok Hedwige" - 19007918
   1. Brief GS afschrift (oplegnotitie) van 19 maart 2019 met reactie op open brief Actiegroep Noodklok Hedwige (19007718) - 19009164
   2. Brief GS (afschrift) van 19 maart 2019 met reactie op open brief Actiegroep "Noodklok Hedwige" - 19007918
 7. Hamerstukken
 8. Behandelstukken
  1. Onderzoek geloofsbrieven
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Afscheid Statenleden die niet terugkeren na verkiezingen
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 27 maart 2019
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden van Statenvragen van 50PLUS over uitspraken Vlaamse diplomaat Axel Buyse bij Omroep Zeeland - 299
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 19 maart 2019 met verdaging beantwoording Statenvragen PVV over problemen met af te graven kleilaag in Hedwigepolder - 19008840

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:23