Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
14:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 19014254
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 12 april 2019
  1. Besluitenlijst (concept) Provinciale Statenvergadering 12 april 2019 - 19011751
 5. Ingekomen stukken
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage - 19012124
   1. Brief GS van 16 april 2019 over Statenvoorstel bekrachtigen geheimhouding overzicht VCB - 19011649
   2. Statenvoorstel (oplegnotitie) Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage (19012124) - 19015209
   3. Statenvoorstel Financieel overzicht Thermphos onder geheimhouding ter inzage - 19012124
  2. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding Voortgangsrapportage project N62 Sloeweg (fase 2) en Tractaatweg - 19014911
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Q1-2019 projecten N62 Tractaatweg en N62 Sloeweg fase 2 (19014911) - 19015038
   2. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding Voortgangsrapportage project N62 Sloeweg (fase 2) en Tractaatweg - 19014911
  3. Statenvoorstel Implementatie P&C Software - 19006508
   1. Brief GS van 26 februari 2019 over Implementatie P&C software - 19005509
   2. Statenvoorstel (oplegnotitie) Implementatie P&C software - 19014357
   3. Statenvoorstel Implementatie P&C Software - 19006508
  4. Statenvoorstel Rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Provincie Zeeland 2019 - 19014767
   1. Brief GS van 14 mei 2019 over Rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers - 19013286
   2. Statenvoorstel (oplegnotitie) Rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers Provincie Zeeland 2019 (19014767) - 19015207
   3. Statenvoorstel Rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers - 19014767
   4. Statenvoorstel (bijlage) Verordening rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers - 19014768
 8. Behandelstukken
 9. Verkiezingen Eerste Kamer om 15.00 uur
  1. Publicatie: Kandidatenlijst PROVINCIE ZEELAND Eerste Kamer-verkiezingen 2019 - 19018116
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
 12. Stemmingen over amendementen, voorstellen en moties
 13. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 14. Sluiting
 15. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 27 mei 2019
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail van het Groot REUVENS overleg van 30 april 2019 met felicitatie namens de Nederlandse archeologen - 19013030
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen van CDA over het Langetermijnperspectief Natuur Schelde estuarium - 298
  2. Antwoorden Statenvragen van PvdA over de uitvoering van het VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - 300
  3. Antwoorden Statenvragen van GL over jeugdzorg in Zeeland - 301
  4. Antwoorden Statenvragen van PVV over de Panoramaheuvel en hergebruik grond klasse industriegrond - 302
 18. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:37