Vergadering Provinciale Staten 28 maart 2023

Datum: 28 maart 2023
Starttijd: 16:00
Locatie: Statenzaal

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Ingekomen stukken
 5. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 1 maart 2023 over End-Term 2023 - 290852
 6. Hamerstukken
 7. Behandelstukken
  1. Onderzoek geloofsbrieven
 8. Vragensessie
 9. Moties niet behorend bij een agendapunt
 10. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 11. Afscheid Statenleden die niet terugkeren na verkiezingen
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 28 maart 2023
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - CDA - Sluiting buurtsupers - 336 -270437
  2. Antwoorden Statenvragen - VVD, PvdA, GL - Bereikbaar Zeeland in de zomer 2023 - 337 - 276872
  3. Antwoorden Statenvragen - PvdA, GL, SP - Haven Walsoorden - 338 - 297827
  4. Antwoorden Statenvragen - Lijst Bosch - Beroepsprocedure EPZ - 339 - 277895
   1. Antwoorden Statenvragen - FVD - oversterfte en de bijwerkingen van de mRNA-vaccins - 340 - 284627
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 11-04-2023 23:21:55