Locatie: 
Studio A58, Middelburg
Aanvang: 
19:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Behandelstukken
  1. Brief CvdK van 24 september 2020 met Integriteitsmelding inzake dossier Zanddijk - 20028041
  2. Brief GS van 25 september 2020 met Afschriften correspondentie met advocaat De Jonge inzake dossier Zanddijk - 20028054
   1. Brief GS 25 september 2020 met afschriften correspondentie met advocaat De Jonge inzake dossier Zanddijk - 20028054
   2. Brief GS 25 september 2020 (bijlage) Ingekomen brief advocatenpraktijk de Jonge BV - 16 juni 2020 - 20029857
   3. Brief GS 25 september 2020 (bijlage) GS reactie op brief advocatenpraktijk van 16 juni 2020 - 20029854
   4. Brief GS 25 september 2020 (bijlage) Ingekomen brief advocatenpraktijk de Jonge BV - 25 juni 2020 - 20029859
   5. Brief GS 25 september 2020 (bijlage) GS reactie op brief advocatenpraktijk van 25 juni 2020 - 20029856
   6. Brief GS 25 september 2020 (bijlage) Ingekomen brief advocatenpraktijk de Jonge BV - 22 sept 2020 - zonder KvK en  Kadastale gegevens  - 20029858
   7. Brief GS 25 september 2020 (bijlage) GS reactie op brief advocatenpraktijk van 22 september 2020 - 20029855
  3. Brief GS 28 september 2020 met aanvullende informatie dossier Zanddijk-Molendijk N673 - 20030114
   1. Brief GS 28 september 2020 - Aanvullende informatie dossier Zanddijk-Molendijk N673 - 20030114
   2. Brief GS 28 september 2020 (bijlage) kaartje variant bruin met perceelsaanduiding Zanddijk - 20030109
   3. Brief GS 28 september 2020 (bijlage) kaartje variant bruin met perceelsaanduiding Zanddijk - 20030109 versie 2
   4. Brief GS 28 september 2020 (bijlage) kaartje variant rood met perceelsaanduiding Zanddijk - 20030110
   5. Brief GS 28 september 2020 (bijlage) kaartje variant rood met perceelsaanduiding Zanddijk - 20030110 versie 2
   6. Verslag Overleggroep Kruiningen-Yerseke 15-09-2020 definitief - 20030113
 5. Stemming over moties
 6. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 7. Sluiting


Laatste wijziging 12-10-2020 19:18:10