Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 16015480
  1. Agenda PS 4 november 2016 - 16015480
  2. Agenda (gewijzigd) PS 4 november 2016 - 16015480
 4. Vaststellen notulen
  1. Notulen (concept) Statenvergadering van 30 september 2016 - 16017399
 5. Benoeming en beëdiging nieuw Statenlid
 6. Ingekomen stukken
  1. E-mail Fietsersbond van 28 september 2016 over verkeerslichten op kruising Deltaweg met Nieuwe Rijksweg - 16014595
  2. E-mail van de heer Jonker Roelants van 28 september 2016 inzake afschaffing fiscale aftrek Rijksmonumenten - 16014704
  3. Brief van mevrouw Kooman van 13 oktober 2016 over beëindiging statenlidmaatschap - 16015740
  4. E-mail Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta van 19 oktober 2016 met mededeling over Inspiratiecentrum Grevelingen - 16016151
   1. E-mail Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta (oplegnotitie) van 19 oktober 2016 met mededeling over Inspiratiecentrum Grevelingen - 16016151
   2. E-mail Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta van 19 oktober 2016 met mededeling over Inspiratiecentrum Grevelingen - 16016151
  5. Brief minister EZ aan Tweede Kamer over uitkomsten onderzoek naar Delta NV en kerncentrale Borsele - 16016276
   1. Brief (oplegnotitie) minister EZ aan Tweede Kamer over uitkomsten onderzoek Delta NV en kerncentrale Borsele - 16016276
   2. Brief minister EZ aan Tweede Kamer over uitkomsten onderzoek Delta NV, kerncentrale Borsele
   3. E-mail bij brief minister EZ aan Tweede Kamer over uitkomsten onderzoek Delta kerncentrale Borsele - 16016276
   4. Overige: Rapport Commissie-Holtkamp
   5. Overige: Rapport Roland Berger over DELTA-EPZ
  6. Brief Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging van 27 oktober 2016 aan o.a. PS met rapport 'Vossentelling Zeeland november 2015-februari 2016' - 16016615
   1. Brief (oplegnotitie) Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging van 27 oktober 2016 aan o.a. PS met rapport 'Vossentelling Zeeland november 2015-februari 2016' - 16016615
   2. Brief Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging van 27 oktober 2016 aan o.a. PS met rapport 'Vossentelling Zeeland november 2015-februari 2016' - 16016615
   3. Overige: Rapport Vossentelling Zeeland 2015-2016 - 16016615
 7. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 11 oktober 2016 over aanstelling directeur organisatie voor bepaalde tijd per 1-1-2017 - 16015403
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 11 oktober 2016 over aanstelling directeur organisatie voor bepaalde tijd per 1-1-2017 - 16015403
   2. Brief GS van 11 oktober 2016 over aanstelling directeur organisatie voor bepaalde tijd per 1-1-2017 - 16015403
  2. Brief GS van 18 oktober 2016 met jaarverslag archiefbeheer - 16016198
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 18 oktober 2016 met jaarverslag archiefbeheer - 16016198
   2. Brief GS van 18 oktober 2016 met jaarverslag archiefbeheer - 16016198
  3. Brief GS van 2 november 2016 over sanering Thermphos - 16016009
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 2 november 2016 over sanering Thermphos - 16016009
   2. Brief GS van 2 november 2016 over sanering Thermphos - 16016009
 8. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel financiële verwerking gronden Marinierskazerne - DIO-085
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Financiële verwerking gronden Marinierskazerne - DIO-085
   2. Statenvoorstel financiele verwerking gronden Marinierskazerne - 16013810
  2. Statenvoorstel provinciale deelname aan GVC Zeeland - DIO-090
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) provinciale deelname aan GVC Zeeland - DIO-090
   2. Statenvoorstel provinciale deelname aan GVC Zeeland - DIO-090
  3. Statenvoorstel Verordening kwaliteit VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving) omgevingsrecht Zeeland 2016 - BLD-066
  4. Statenvoorstel Financiële verordening - DIO-084
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Financiële verordening - DIO-084
   2. Statenvoorstel Financiële verordening - DIO-084
 9. Voorstellen
  1. Statenvoorstel Toekomstverkenning fietsvoetveer - DIO-M&S-093
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Toekomstverkenning fietsvoetveer - DIO-M&S-093
   2. Statenvoorstel Toekomstverkenning fietsvoetveer - DIO-M&S-093
   3. Motie 1 D66 Behoud, kwaliteitsversterking en recreatieve arrangementen Fietsvoetveer (ingetrokken)
   4. Amendement 2 PVV Toekomstverkenning fietsvoetveer (verworpen)
   5. Amendement 3 VVD, SGP, CDA, PvdA Toekomstverkenning fiets- voetveer en bijbehorende ontwerpbesluit (aangenomen)
   6. Amendement 4 PvZ, ZL, 50PLUS, GL, SP Fiets-voetveer (verworpen)
  2. Statenvoorstel Waterdunen - ONTW-100
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Waterdunen - ONTW-100
   2. Statenvoorstel Waterdunen - ONTW-100
   3. Brief GS van 21 oktober 2016 met aanvullende info, en SV Waterdunen, DIO-ONTW-098 (VERVALLEN) - 16016303
  3. Statenvoorstel Economische Agenda 2017-2021 - DIO-E&D-092
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Economische Agenda 2017-2021 - DIO-E&D-092
   2. Statenvoorstel Economische Agenda 2017-2021 - DIO-E&D-092
  4. Statenvoorstel Masterplan Campus Zeeland! - DIO-E&D-096
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Masterplan Campus Zeeland! - DIO-E&D-096
   2. Statenvoorstel Masterplan Campus Zeeland - DIO-E&D-096
  5. Statenvoorstel Implementatie Wet natuurbescherming - DIO-WBN-087
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) - Implementatie Wet Natuurbescherming - DIO-WBN-087
   2. Statenvoorstel Implementatie Wet natuurbescherming - DIO-WBN-087
   3. Amendement 5 van D66 over laten vervallen wijziging in legesverordening (verworpen)
   4. Amendement 6 van CU, SGP,CDA, over laten vervallen art. 5.5 (verworpen)
   5. Amendement 7 van CU, SGP, CDA en VVD over toevoegen kwantitatieve gegevens aan begripsbepalingen (aangenomen)
   6. Amendement 8 van CU, SGP, CDA, VVD, wijziging toelichting art. 4.7 (aangenomen)
   7. Motie 9 van CDA en CU over centrale registratie wildschade (aangenomen)
   8. Motie 10 van PvZ over vossentafel (verworpen)
  6. Statenvoorstel sanering Thermphos - DIO-ONTW-097
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) sanering Thermphos - DIO-ONTW-097
   2. Statenvoorstel sanering Thermphos - DIO-ONTW-097
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 4 november 2016
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Brief NRC van 28 september 2016 met Wob-verzoek inzake integriteitsonderzoek provincie Zeeland - 16013978
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) vragen
  1. Antwoorden statenvragen D66 over Beachclub Kon-Tiki - 105
  2. Antwoorden statenvragen GL over Vergunning uitbreiding nertsenfokkerij Stavenisse, met bijlage - 109
  3. Antwoorden statenvragen GL over Intensieve varkenshouderij in Geersdijk - 110
  4. Antwoorden statenvragen GL over Verdieping vaargeul - 111
  5. Antwoorden statenvragen PvZ over Informatiebijeenkomst Waterdunen - 113
  6. Antwoorden statenvragen PvZ over aanvullende vragen Waterdunen - 114
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) Statenvragen

Laatste wijziging 20-05-2020 08:53:25