Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergaderingen op 25 en 28 september 2020
  1. Besluitenlijst (concept) PS 25 september 2020 - 20030843
  2. Besluitenlijst (concept) PS 28 september 2020 - 20030210
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief N. Joosse van 21 september 2020 over afscheid en ontslag als statenlid - 20029284
  2. Brief burger van 29 september 2020 met vragen om maatregelen voor meer dierenwelzijn in zomermaanden - 20030188
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
   1. Brief GS van 3 november 2020 over ingekomen brief Reimerswaal - keuze voor Roze-Zwart - 20034159
    1. Brief GS van 3 november 2020 over ingekomen brief Reimerswaal - keuze voor Roze-Zwart - 20034159
    2. Brief GS (bijlage) van 3 november 2020 ingekomen brief Reimerswaal - keuze voor roze-Zwart - 20034512
   1. Brief GS van 3 november 2020 aan FVD inzake het niet verstrekken van informatie door GS aan PS - 20034155
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2021 - 20033504
   1. Ingediende moties en amendementen
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2021 (20033504) - 20033578
   2. Statenvoorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2021 - 20033504
   3. Statenvoorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2021 - bijlage tbv publicatie in Provincieblad - 20033549
   1. Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding PWC rapport: Onderzoek ontvlechting Evides - 20034165
    1. Brief GS van 3 november 2020 over ontvlechting Evides - 20034165
    2. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding PWC rapport Onderzoek ontvlechting Evides - 20034527
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk Yerseke - 20018555
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. Motie 1 - VVD, SGP, CDA, PvZ, 50PLUS - Definitie- en ontwerpfase project N673 Zanddijk - 20034877 - Aangenomen
    2. Motie 2 - SGP VVD CDA 50PLUS CU Fietspad bij Nishoek - 20034862 - Aangenomen
    3. Motie 4 - PvdD - Duurzame Zanddijk - 20034865 - Aangenomen
    4. Motie 3 - SGP VVD CDA 50PLUS CU Fietstunnel Zanddijk - 20034864 - Aangenomen
    5. Motie 6 - PRO - Statenvoorstel startnotitie N673 Zanddijk - 20034868 - Verworpen
    6. Motie 5 - FVD - Alternatieve aanpak Project Zanddijk-Molendijk Yerseke A58 - 20034867 - Verworpen
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie na commissie behandeling) Startnotitie N673 Zanddijk - (20018555) 20026698
   2. Brief GS 9 juni 2020 met Startnotitie N673 Zanddijk - 20018554
   3. Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018555
   4. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018556
   5. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018557
   6. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018558
   7. Brief GS (bijlage) Startnotitie N673 Zanddijk Molendijk - 20018559
  2. Brief PS (concept) 6 november 2020 aan GS met nadere wensen toekomstverkenning samenwerking milieutaken - 20033392
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. A1 (HERZIENE VERSIE 2) - CDA,PvdA, SGP - Brief PS aan GS met nader wensen toekomstverkenning samenwerking milieutaken - 20034857 - Aangenomen
    2. A2 - GL - Brief PS aan GS met nadere wens kloof tussen commissie, staten en raadsleden t.o.v. RUD te verkleinen - 20034858 - Ingetrokken
    3. A3 - GL - Brief PS aan GS met nadere wensen toekomstverkenning samenwerking milieutaken - 20034860 - Verworpen
   1. Brieven GS (oplegnotitie na commissie behandeling) van 22 september en 6 oktober 2020 over toekomstverkenning samenwerking milieutaken (20029541 - 20029986) - 20031384
   2. Brief PS (concept) 6 november 2020 aan GS met nadere wensen toekomstverkenning samenwerking milieutaken - 20033392
   3. Brief GS van 22 september 2020 Toekomstverkenning RUD Zeeland - 20029541
   4. Brief GS van 6 oktober 2020 over wensen en bedenkingen Toekomstverkenning samenwerking milieutaken - 20029986
  3. Brief PS (concept) aan GS met nadere wensen Schone Lucht Akkoord - 20033391
   1. Ingediende moties en amendementen
    1. A4 (HERZIENE VERSIE) - GL, PRO - Schone Luchtakkoord - 20034861 - Aangenomen
    2. Motie 7 - 50PLUS - Monitoring Luchtkwaliteit - 20034869 - Verworpen
   1. Brief GS (oplegnotitie na commissie behandeling) met Concept uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord (SLA) (20028034) -20031031
   2. Brief PS (concept) 6 november 2020 aan GS met nadere wensen Schone Lucht Akkoord - 20033391
   3. Brief GS 22 september 2020 Concept uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord (SLA) - 20028034
   4. Brief GS 22 september 2020 (Bijlage) Brochure Toelichting op het Schone Lucht Akkoord - 20029474
   5. Brief GS 22 september 2020 (Bijlage) - concept decentraal uitvoeringsplan in kader Schone Lucht Akkoord (SLA) - 20029476
   6. Brief GS 22 september 2020 (Bijlage) Steunbetuiging VZG Schone Lucht Akkoord (SLA) - 20029477
   1. Statenvoorstel benoeming plv. voorzitter commissie Bestuur 2019 - 2023 - 20033951
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Ingediende moties
   1. Motie 8 - 50PLUS, FVD, PvdD, GL - Meer toiletten erbij maakt iedereen blij - 20034870 - Ingetrokken
   2. Motie 9 - FVD - Vergaderen doe je samen - 20034871 - Verworpen
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Installatie en beëdiging nieuwe Statenleden
 13. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 14. Sluiting
 15. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 6 november 2020
 16. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. E-mail burger van 27 september 2020 met verzoek aandacht te schenken aan toekomstvisie van P. Blom (artikel. PZC 27-09-2020 ) - 20029904
  2. Brief GS van 13 oktober 2020 met beantwoording vragen PvdD inzake damherten - 20031287
  3. E-mail Stichting Burgerinitiatief zuidelijke dorpen Delfzijl van 19 oktober 2020 over Gezondheidsrisico's door windturbines - 20032876
  4. E-mail Ten Energy Holding B.V. van 21 oktober 2020 over Veilige Kernenergie in Zeeland en voor de wereld - 20032912
  5. E-mail Burger Overleg van 27 oktober 2020 - over Wet Maatregelen Covid-19 - 20033343
  6. Brief diverse burgers van 26 oktober 2020 over Zeeuwse Kustvisie - 20033334
   1. Brief burger van 30 oktober 2020 met verzoek ontsluiting Yerseke nader te bekijken - 20034279
   1. Brief burger van 2 november 2020 over project Zanddijk Yerseke - 20034297
 17. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Beantwoording Statenvragen - PvdA - Gemeentelijke financiën - 094
  2. Beantwoording Statenvragen - CDA - Geopark Schelde Delta - 095
  3. Beantwoording Statenvragen - SGP, PvdA, CDA - PFAS en bodemkwaliteitskaarten in Zeeland - 096
  4. Antwoorden Statenvragen - FVD - propaganda natuurgebied Grenspark Groot Saeftinghe - 097
  5. Antwoorden Statenvragen - FVD - voorgenomen deelname van de Provincie Zeeland Geopark Schelde Delta UNESCO - 098
  6. Antwoorden Statenvragen - PvdA - stages - 099
  7. Antwoorden Statenvragen - FVD - Zeeuwse grondwaterproblematiek en discussie over zoet vs. zout water - 100
  8. Antwoorden Statenvragen - SGP - Oesterkweek op tafels - 101
  9. Antwoorden Statenvragen - FVD - Gebruik onderzoeksresultaten ZB Planbureau - 102
  10. Antwoorden Statenvragen - FVD - project Zanddijk-Molendijk (N673) - 103
  11. Antwoorden Statenvragen - PvZ - Waterdunen - 104
  12. Antwoorden Statenvragen - CU - Zeeland proeftuin voor tegengaan van vogel- en vleermuissterfte door windturbines - 105
  13. Antwoorden Statenvragen - FVD - Wouw Agro te Kruiningen - 106
  14. Antwoorden Statenvragen - FVD - sponsoring door NV Westerscheldetunnel -107
  15. Antwoorden Statenvragen - PRO - zorgen van ondernemingsraden o.a. Yara en Dow over nationale CO2-heffing - 108
  16. Antwoorden Statenvragen - FVD - waardering van de aandelen N.V. Westerscheldetunnel - 109
  17. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Nationaal Groeifonds - 110
  18. Antwoorden Statenvragen - CU - Werkafspraken in en na coronatijd - 112
 18. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 29 september 2020 met verdaging beantwoording Statenvragen ProZeeland over CO2 heffing - 20029930
  2. Brief GS van 6 oktober 2020 met verdaging beantwoording Statenvragen PvdA, SGP, CDA, VVD over Zeeuwse Molens - 20029984
  3. Brief GS van 29 oktober 2020 met verdaging beantwoording Statenvragen GL over 'Jaar van de Wilde Eend, toch worden ze afgeschoten' - 20033006


Laatste wijziging 20-11-2020 23:22:47