Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen gewijzigde agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 9 november 2018
  1. Besluitenlijst (concept) PS 9 november 2018 - 18929120
 5. Ingekomen stukken
  1. Brief burgers van 22 november 2018 over De Landing in Baarland - 18930432
   1. Brief (oplegnotitie) burgers over De Landing in Baarland (18930432) - 18930911
   2. Brief burgers van 22 november 2018 over De Landing in Baarland - 18930432
  2. E-mail burger namens Interjensen B.V. van 26 november 2018 over Mest-(co)-vergister Rilland, met bijlage - 18930562
   1. E-mail burger (oplegnotitie) namens Interjensen B.V. van 26 november 2018 over Mest-(co)-vergister Rilland, met bijlage (18930562) - 18930912
   2. E-mail burger namens Interjensen B.V. van 26 november 2018 over Mest-(co)-vergister Rilland, met bijlage - 18930562
   1. Brief Dierenbescherming van 29 november 2018 over afschot katten - 18931212
    1. Brief (oplegnotitie) Dierenbescherming over afschot katten (18931212) - 18931265
    2. Brief Dierenbescherming van 29 november 2018 over afschot katten - 18931212
   1. Brief Vrijwilligersorganisaties Netwerk Erfgoed en Ruimte van 29 november 2018 over Samenwerking vrijwilligersorganisaties in Erfgoedhuis - 18931268
    1. Brief (oplegnotitie) vrijwilligersorganisaties binnen de Netwerken Erfgoed en Ruimte van 29 november 2018 over Statenvoorstel Samenwerking Erfgoedhuis (18931268) - 18931378
    2. Brief Vrijwilligersorganisaties Netwerk Erfgoed en Ruimte van 29 november 2018 over Samenwerking vrijwilligersorganisaties in Erfgoedhuis - 18931268
    3. Brief Vrijwilligersorganisaties Netwerk Erfgoed en Ruimte over Samenwerking vrijwilligersorganisaties in Erfgoedhuis (briefpapier SCEZ) - 18931268
   1. Brief SCEZ van 3 december 2018 over Samenwerking vrijwilligersorganisaties in Erfgoedhuis - 18931716
    1. Brief SCEZ (oplegnotitie) van 3 december 2018 over Samenwerking vrijwilligersorganisaties in Erfgoedhuis (18931716) - 18931730
    2. Brief SCEZ van 3 december 2018 over Samenwerking vrijwilligersorganisaties in Erfgoedhuis - 18931716
   1. Brief Werkgroep Bankjes terug van 30 november 2018 over verwijdering bankjes en vuilnisbakken bij Jaagpad aan Kanaal door Walcheren - 18930740
    1. Brief (oplegnotitie) Werkgroep Bankjes terug over verwijdering bankjes en vuilnisbakken bij Jaagpad aan Kanaal door Walcheren (18930740) - 18931800
    2. Brief Werkgroep Bankjes terug van 30 november 2018 over verwijdering bankjes en vuilnisbakken bij Jaagpad aan Kanaal door Walcheren - 18930740
   1. Brief Nederlandse Jagersvereniging van 5 december 2018 met reactie op statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving inzake damherten - 18931774
    1. Brief (oplegnotitie) Nederlandse Jagersvereniging met reactie op statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving inzake damherten (18931774) - 18931916
    2. Brief Nederlandse Jagersvereniging van 5 december 2018 met reactie op statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving inzake damherten - 18931774
   1. Brief Platform KSG (kleinschalige schapen- en geitenhouders) over interprovinciaal wolvenplan - 18929926
   1. Brief (afschrift) Koninklijk Besluit Herbenoeming CvdK Polman - 18930731
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
   1. Brief GS van 27 november 2018 over administratief-secretariële ondersteuning van vrijwilligersorganisaties - 18930706
    1. Brief (oplegnotitie) GS van 27 november 2018 over ondersteuning vrijwilligersorganisaties - 18931403
    2. Brief GS over administratief-secretariële ondersteuning vrijwilligersorganisaties - 18930706
   1. Brief GS van 4 december 2018 over Tarieven 2019 Westerschelde Ferry - 18930749
    1. Brief GS (oplegnotitie) van 4 december 2018 over Tarieven 2019 Westerschelde Ferry (18930749) - 18931719
    2. Brief GS van 4 december 2018 over Tarieven 2019 Westerschelde Ferry - 18930749
    3. Brief WSF van 28 november 2018 (bijlage bij brief GS - 18930749) - 18931540
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2018 - 18929345
   1. Statenvoorstel (Oplegnotitie) 3e ronde budgetbewaking 2018 (18929345) - 18930245
   2. Brief GS van 13 november 2018 over Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2018 - 18927746
   3. Statenvoorstel 3e ronde budgetbewaking 2018 - 18929345
   4. Statenvoorstel (Bijlage A) - Recapitulatie 11e BWN 2018 - 18929346
   5. Statenvoorstel (Bijlage B) - Recapitulatie 3e BWN 2019 - 18929347
  2. Brief (concept) van PS aan gemeenteraad Borsele over motie vorming Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) - 18932582
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel samenwerking van de vrijwilligersorganisatie in het cultureel erfgoed (Erfgoedhuis), vernieuwde versie - 18924190
   1. Ingediende amendementen en moties
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Samenwerking vrijwilligersorganisaties in Erfgoedhuis (18924190) - 18928332
   2. Statenvoorstel samenwerking van de vrijwilligersorganisatie in het cultureel erfgoed (Erfgoedhuis), vernieuwde versie - 18924190
  2. Statenvoorstel (gewijzigd) GREX Waterdunen 2019 - 18931118
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie resultaat na commissie) GREX Waterdunen 2019 - 18928544
   2. Brief GS van 27 november 2018 over gewijzigd Statenvoorstel GREX Waterdunen 2019 - 18930705
   3. Statenvoorstel (gewijzigd) GREX Waterdunen 2019 - 18931118
  3. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving meer prioriteit voor Zeeuwse biodiversiteit - 18928132
   1. Ingediende amendementen en moties
    1. Amendement 2.7.4 - GL, D66 - Natuurwetgeving Rapen en snijden, ingetrokken - 19000348
    2. Amendement 4.7.1.3 - CU en CDA - Natuurwetgeving nulstand damherten, ingetrokken - 19000347
    3. Amendement 4.7.2.1.A - CU - Natuurwetgeving schade preventie zonder verstoring, verworpen - 19000346
    4. Amendement 4.7.2.1.B - CU - Natuurwetgeving - Schadeloosstelling, verworpen - 19000345
    5. Amendement 4.9.1 - CU - Natuurwetgeving - beleid trekganzen, verworpen - 19000344
    6. Amendement 6.28 onderdeel C - SGP, VVD, CDA en PvdA - Natuurwetgeving plantafstand herbeplanting rijbeplanting, aangenomen - 19000343
    7. Amendement 6.4. A - GL, 50PLUS en D66 - Natuurwetgeving uitzondering verwilderde kat, verworpen - 19000339
    8. Amendement 6.4.B - PvdA, CDA, VVD en SGP - Natuurwetgeving, verwilderde katten, aangenomen - 19000059
    9. Amendement 7.2 - CU - Natuurwetgeving houtopstanden, verworpen - 19000057
    10. Motie 1 - CDA en CU - loketfunctie faunabeheereenheid, ingetrokken - 19000056
    11. Motie 2 - GL, CU en D66 - compensatie bomenkap, verworpen - 19000055
    12. Motie 3 - CU - nulstand damherten, verworpen - 19000054
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Beleidsnota Natuurwetgeving (18926349) - 18929208
   2. Brief GS van 30 oktober 2018 over Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving, meer prioriteit voor Zeeuwse Biodiversiteit - 18926349
   3. Statenvoorstel Beleidsnota Natuurwetgeving meer prioriteit voor Zeeuwse biodiversiteit - 18928132
   4. Statenvoorstel (bijlage 1) Beleidsnota Natuurwetgeving reacties overlegorganen - 18928133
   5. Statenvoorstel (bijlage 2) Beleidsnota Natuurwetgeving meer prioriteit voor Zeeuwse biodiversiteit - 18928134
   6. Statenvoorstel (bijlage 3) Wijziging omgevingsverordening 2018 - 18928135
   7. Statenvoorstel (diverse bijlagen) Behorend bij de wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018 - 18928136
   8. Statenvoorstel (diverse bijlagen) Reacties consultatie Beleidsnota Natuurwetgeving - 18928144
   9. E-mail over beantwoording technische vragen van het lid Rijksen (CU) , met bijlage - 18929141
  4. Statenvoorstel aanbevelingen rapport Rekenkamer Westerschelde ferry - 18930320
   1. Statenvoorstel aanbevelingen rapport Rekenkamer Westerschelde ferry - 18930320
   2. Publicatie - Onderzoeksrapport Westerschelde Ferry - 18928706
  5. Statenvoorstel (gewijzigd) Toekomstbestendigheid en exploitatie Westerschelde Ferry - 18930861
   1. Ingediende amendementen en moties
   1. Statenvoorstel (gewijzigde oplegnotitie) toekomstbestendigheid en exploitatie WSF (18928524) - 18928684
   2. Brief GS over Gewijzigd Statenvoorstel Toekomstbestendigheid en exploitatie Westerschelde Ferry - 18930685
   3. Statenvoorstel (gewijzigd) Toekomstbestendigheid en exploitatie Westerschelde Ferry - 18930861
   4. Brief (bijlage) - Besluit Provinciale Staten van Zeeland houdende vaststelling algemeen belang voet-fiets-veerverbinding - 18928527
   5. Publicatie - Rapport RHDHV - Advies toekomstbestendigheid en exploitatie Westerschelde Ferry - 18928525
   6. Publicatie - Rapport D66 - Tevredenheid en draagkracht passagiers WSF - 18921816
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 5 - CU - Rookvrij Zeeland, ingetrokken - 19000053
 11. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 12. Sluiting
 13. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 7 december 2018
 14. Ingekomen stukken ter kennisneming
 15. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen VVD over Onderhoudswerkzaamheden Deltaweg en Zeelandbrug - 276
  2. Antwoorden statenvragen van CDA over windmolens Auvergnepolder - 277
  3. Antwoorden statenvragen van SGP over Subsidie dumpingen chemisch afval - 278
  4. Antwoorden statenvragen van CDA over Politieopleiding naar Zeeland - 279
  5. Antwoorden statenvragen SP over opleiding chauffeurs Connexion - 281
 16. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 18-04-2020 10:31:03