Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda - 17013382
  1. Agenda Statenvergadering 7 juli 2017 - 17013382
 4. Vaststellen notulen
  1. Notulen (concept) Statenvergadering 9 juni 2017 - 17014575
 5. Tijdelijke vervanging Statenlid
  1. Brief van de heer R. van Tilborg van 30 mei 2017 met verzoek tijdelijke vervanging als statenlid - 17012990
   1. Brief (oplegnotitie) van de heer R. van Tilborg van 30 mei 2017 met verzoek tijdelijke vervanging als statenlid (17012990) - 17014626
   2. Brief van de heer R. van Tilborg van 30 mei 2017 met verzoek tijdelijke vervanging als statenlid - 17012990
  2. Tijdelijke benoeming en beëdiging nieuw Statenlid
 6. Ingekomen stukken
  1. Brief ProDemos aan Provincie Zeeland van 20 juni 2017 over Dag van de Democratie - 17013777
   1. Brief ProDemos (oplegnotitie) aan Provincie Zeeland van 20 juni 2017 over Dag van de Democratie (17014330) - 17013777
   2. Brief ProDemos aan Provincie Zeeland van 20 juni 2017 over Dag van de Democratie - 17013777
  2. Brief Auditcommissie van 17 mei 2017 met advies over onderzoek op grond van art. 217a Provinciewet inzake grondtransities - 17010865
   1. Brief Auditcommissie (oplegnotitie) van 17 mei 2017 met advies over onderzoek op grond van art. 217a Provinciewet inzake grondtransities (17010865) - 17014085
   2. Brief Auditcommissie van 17 mei 2017 met advies over onderzoek op grond van art. 217a Provinciewet inzake grondtransities - 17010865
  3. E-mail van burger van 22 juni 2017 over een waardig afscheid van abortuskinderen - 17014316
   1. E-mail (oplegnotitie) van burger over waardig afscheid van abortuskinderen (17014316) - 17014646
   2. E-mail van burger van 22 juni 2017 over een waardig afscheid van abortuskinderen, zonder persoonsgegevens - 17014316
   3. Brief (afschrift) GS van 21 juni 2017 over project Een waardig afscheid van abortuskinderen, zonder persoonsgegevens - 17013015
  4. Brief Auditcommissie van 28 juni 2017 met advies over Statenvoorstellen Jaarstukken 2016 en Zomernota 2017 - 17014440
  5. E-mail van Nederlandse Melkveehouders Vakbond van 28 juni 2017 met afschrift brief aan IPO m.b.t. behandelbedrag faunaschade - 17014461
   1. E-mail (oplegnotitie) van Nederlandse Melkveehouders Vakbond van 28 juni 2017 met afschrift brief IPO mbt behandelbedrag faunaschade (17014461) - 17014844
   2. E-mail van Nederlandse Melkveehouders Vakbond met afschrift brief aan IPO m.b.t. behandelbedrag faunaschade - 17014461
   1. Brief Rekenkamer van 29 juni 2017 over Netwerksturing - 17014178
    1. Brief Rekenkamer (oplegnotitie) van 29 juni 2017 over Netwerksturing (17014178) - 17014707
    2. Brief Rekenkamer van 29 juni 2017 over Netwerksturing - 17014178
 7. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 13 juni 2017 met financiële stukken van het Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta en van De Grevelingen - 17012391
   1. Brief GS (oplegnotitie) jaarstukken 2016 NR-schap ZWD jaarstukken 2017 en begroting 2018 (17012391) - 17013392
   2. Brief GS van 13 juni 2017 met jaarstukken 2016 van het NR-schap Zuidwestelijke Delta en van De Grevelingen - 17012391
   3. Brief GS: Bijlage 1 - Jaarstukken 2016 NR Zuidwestelijke Delta - 17012391
   4. Brief GS: Bijlage 2 - Accountantsverslag 2016 GR Zuidwestelijke Delta - 17012391
   5. Brief GS: Bijlage 3 - Jaarverslag 2016 NR Grevelingen - 17012391
   6. Brief GS: Bijlage 4 - Accountantsverklaring NR Grevelingen met reactie DB op verslag 2016 - 17012391
   7. Brief GS: Bijlage 5 - Programmabegroting 2018 NR Zuidwestelijke Delta - 17012391
  2. Brief GS van 27 juni 2017 over ontwikkeling inpassing recreatie Waterdunen - 17013341
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 27 juni 2017 over ontwikkeling inpassing recreatie Waterdunen (17013341) - 17014640
   2. Brief GS van 27 juni 2017 over ontwikkeling inpassing recreatie Waterdunen - 17013341
   1. Brief CvdK van 28 juni 2017 over neveninkomsten voorzitter Raad voor het openbaar bestuur (Rob) - 17014203
    1. Brief CvdK (oplegnotitie) van 28 juni 2017 over neveninkomsten (17014203) - 17014749
    2. Brief CvdK van 28 juni 2017 over neveninkomsten voorzitter Raad voor het openbaar bestuur (Rob) - 17014203
   1. Brief GS van 27 juni 2017 met afschrift brief aan Zeeland Seaports inzake Thermphos - 17014197
   1. Brief GS van 4 juli 2017 met beantwoording vragen bij jaarstukken 2016 - 17014217
    1. Brief GS (oplegnotitie) met beantwoording van vragen bij Jaarstukken 2016 (17014217) - 17014860
    2. Brief GS van 4 juli 2017 met beantwoording vragen bij jaarstukken 2016 - 17014217
   1. Brief GS van 4 juli 2017 m.b.t. afdoeningtoezegging 77 commissie Bestuur en motie 41 PS inzake commissariaat VCB - 17014235
    1. Brief GS (oplegnotitie) met afdoening toezegging nr 77 commissie Bestuur en motie 41 PS inzake Commissariaat VCB (17014235) - 17014961
    2. Brief GS van 4 juli 2017 m.b.t. afdoeningtoezegging 77 commissie Bestuur en motie 41 PS inzake commissariaat VCB - 17014235
 8. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Agenda Zeeuwse Omgevingsvisie - DIO-145
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Agenda Zeeuwse Omgevingsvisie (DIO-145) - 17012994
   2. Statenvoorstel Agenda Zeeuwse Omgevingsvisie - DIO-145
   3. Statenvoorstel: Bijlage Omgevingsvisie (DIO-145) MOJdesign, agenda totaal - 17012970
  2. Statenvoorstel over breedbandfonds snel internet buitengebied - DIO-147
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) over breedbandfonds snel internet buitengebied - 17012810
   2. Statenvoorstel over breedbandfonds snel internet buitengebied - DIO-147
  3. Statenvoorstel Aandeelhoudersbesluit Statutenwijziging Tractaatweg BV - DIO-136
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Aandeelhoudersbesluit Statutenwijziging Tractaatweg BV (DIO-136) - 17013378
   2. Statenvoorstel Aandeelhoudersbesluit Statutenwijziging Tractaatweg BV, zonder persoonsgegevens - DIO-136
  4. Statenvoorstel wijziging Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 - DIO-140
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) wijziging Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 (DIO-140) - 17013048
   2. Statenvoorstel wijziging Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 - DIO-140
  5. Statenvoorstel over Thermphos - Fakton rapport (bekrachtiging geheimhouding) - DIO-149
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Thermphos - Fakton-rapport (bekrachtiging geheimhouding) (DIO-149) - 17014453
   2. Statenvoorstel over Thermphos - Fakton rapport (bekrachtiging geheimhouding) - DIO-149
   1. Statenvoorstel Geheimhouding brief GS over Perkpolder - DIO-151
   1. Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding Notitie De Brauw van 2 juli 2017 - ONTW-153
    1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Geheimhouding Notitie De Brauw van 2 juli 2017 (ONTW-153) - 17014962
    2. Statenvoorstel Bekrachtigen geheimhouding Notitie De Brauw van 2 juli 2017 - ONTW-153
 9. Voorstellen
  1. Statenvoorstellen Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland (DIO-142) en Nazorgfonds (DIO-141)
   1. Brief GS van 27 juni 2017 over Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland en Nazorgfonds - 17013337
   2. Statenvoorstel (oplegnotitie) Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland (DIO-142) - 17014500
   3. Statenvoorstel Jaarstukken Provincie Zeeland 2016 - DIO-142
   4. Statenvoorstel Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland (bijlage): antwoorden op technische vragen - 19015810
   5. Statenvoorstel Jaarstukken 2016 Provincie Zeeland (bijlage): met accountantsverklaring, versie 30 juni 2017 definitief - 17014012
   6. Publicatie: Accountantsverslag bij Jaarstukken Provincie Zeeland 2016 (definitief) - 17014786
   7. Statenvoorstel (oplegnotitie) Jaarstukken 2016 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen (DIO-141) - 17014501
   8. Statenvoorstel Jaarstukken 2016 Nazorgfonds gesloten stortplaatsen - DIO-141
   9. Motie 01 Gewijzigd - CDA, VVD, SGP, 50PLUS Lobby ter preventie catastrofale gevolgen Brexit voor Zeeuwse visserijsector - AANGENOMEN - 17015024
   10. Motie 02 - D66 over Actieplan elektrisch laden - VERWORPEN - 17015039
   11. Motie 03 - D66 over Drenkelingendetectie - INGETROKKEN - 17015041
  2. Statenvoorstel Zomernota 2017 - DIO-150
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) ontwerp Zomernota (DIO-150) - 17014570
   2. Statenvoorstel Zomernota 2017 - DIO-150
   3. Statenvoorstel bijlage: Zomernota 2017 en meerjarenperspectief 2018-2021 - 17011525
  3. Statenvoorstel Deelherziening Omgevingsplan Zeeland en tweede wijziging verordening ruimte - DIO-139
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie ) deelherziening Omgevingsplan Zeeland en tweede wijziging verordening ruimte (DIO-139) - 17012446
   2. Statenvoorstel deelherziening Omgevingsplan Zeeland en tweede wijziging verordening ruimte - DIO-139
   1. Statenvoorstel Perkpolder, met bijlage - DIO-152
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 7 juli 2017
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen D66 over Evaluatie ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland - 179
  2. Antwoorden statenvragen PVV over het feit dat de politie het Zeeuwse platteland links laat liggen - 180
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 6 juni 2017 met Verdaging beantwoording art. 44-vragen PvdA over regio-arrangementen cultuur - 17012332

Laatste wijziging 20-05-2020 08:54:03