Vergadering Provinciale Staten 7 oktober 2022

Datum: 7 oktober 2022
Starttijd: 09:30
Locatie: Statenzaal

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Vaststellen van concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op [datum]
 5. Ingekomen stukken
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
 7. Hamerstukken
 8. Behandelstukken
 9. Vragensessie
 10. Moties niet behorend bij een agendapunt
 11. Stemming over amendementen, voorstellen en moties
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van [datum]
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden Statenvragen - SGP - Restauratie Zeeuwse Kerken - 300 - 170414
  2. Antwoorden Statenvragen - PvdA - mandaat PZEM kernenergie - 304 - 172826
   1. Antwoorden Statenvragen - PvdA - mandaat PZEM kernenergie - 304 - 172826
   2. Antwoorden Statenvragen - PvdA - mandaat PZEM kernenergie - 172826 (bijlage)
  3. Antwoorden Statenvragen - PvdA - Biologische verwijdering van PFAS - 303 - 168368
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen

Laatste wijziging 13-08-2022 22:11:45