Locatie: 
Statenzaal
Aanvang: 
09:30 uur

Algemene documenten

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen gewijzigde agenda
 4. Concept-besluitenlijst van de Statenvergadering op 6 april 2018
  1. Besluitenlijst (concept) Statenvergadering 6 april 2018 - 18010298
 5. Ingekomen stukken
  1. E-mail burger van 9 april 2018 over houtstook, met bijlage - 18010513
   1. E-mail (oplegnotitie) burger van 9 april 2018 over houtstook - 18014981
   2. E-mail burger van 9 april 2018 over houtstook, met bijlage - 18010513
  2. E-mail burger van 19 april 2018 over houtstook, met bijlagen - 18011364
   1. E-mail (oplegnotitie) burger van 19 april 2018 over houtstook - 18014981
   2. E-mail burger van 19 april 2018 over houtstook, met bijlagen - 18011364
  3. E-mail van Dorpsraad Kruiningen van 17 mei 2018 over ontsluiting Yerseke / veiligheid Zanddijk, met bijlage - 18013695
   1. E-mail (oplegnotitie) Dorpsraad Kruiningen over ontsluiting Yerseke - 18015107
   2. E-mail van Dorpsraad Kruiningen van 17 mei 2018 over ontsluiting Yerseke / veiligheid Zanddijk, met bijlage - 18013695
   1. Brief van mevr. R. de Visser van 1 juni 2018 m.b.t. terugtreding als lid van de Rekenkamer Zeeland - 18015003
    1. Brief (oplegnotitie) van mevr. R. de Visser m.b.t. terugtreding als lid van de Rekenkamer Zeeland - 18015078
    2. Brief van mevr. R. de Visser van 1 juni 2018 m.b.t. terugtreding als lid van de Rekenkamer Zeeland - 18015003
   1. Brief Auditcommissie van 4 juni 2018 over Jaarstukken Provincie Zeeland 2017, Voorjaarsnota 2018 en Kader grote projecten - 18014991
    1. Brief (oplegnotitie) Auditcommissie van 4 juni 2018 over Jaarstukken Provincie Zeeland 2017, Voorjaarsnota 2018 en kader grote projecten - 18015307
    2. Brief Auditcommissie van 4 juni 2018 over Jaarstukken Provincie Zeeland 2017, Voorjaarsnota 2018 en Kader grote projecten - 18014991
 6. Ingekomen stukken GS en CvdK
  1. Brief GS van 22 mei 2018 over Planning totstandkoming regiodeal Zeeland in stroomversnelling 2.0 - 18013382
   1. Brief GS (oplegnotitie) van 22 mei 2018 over Planning totstandkoming regiodeal Zeeland in stroomversnelling 2.0 - 18014553
   2. Brief GS van 22 mei 2018 over Planning totstandkoming regiodeal Zeeland in stroomversnelling 2.0 - 18013382
  2. Brief GS van 8 mei 2018 over ontwerp begroting RUD Zeeland 2019, met bijlage - 18012552
   1. Brief GS (oplegnotitie na commissie) over ontwerp begroting RUD Zeeland 2019 (18012552) - 18013533
   2. Brief GS van 8 mei 2018 over ontwerp begroting RUD Zeeland 2019, met bijlage - 18012552
  3. Brief GS van 15 mei 2018 met jaarrekening 2017 en begroting 2019 GR Zeeland Seaports - 18012588
   1. Brief GS (oplegnotitie na commissie) van 15 mei 2018 met jaarrekening 2017 en begroting 2019 GR Zeeland Seaports (18012588) - 18014243
   2. Brief GS van 15 mei 2018 met jaarrekening 2017 en begroting 2019 GR Zeeland Seaports - 18012588
 7. Hamerstukken
  1. Statenvoorstel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - 18008708
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (18008708) - 18013855
   2. Brief GS met Statenvoorstel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - 18008708
  2. Statenvoorstel Kader grote projecten - 18013244
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Kader grote projecten - 18013664
   2. Brief GS van 8 mei 2018 met Statenvoorstel Kader grote projecten (18013244) - 18012550
   3. Brief GS 28 november 2017 met Evaluatie aansturing grote projecten - 17026305
   1. Statenvoorstel N 62 Tractaatweg en N 62 Sloeweg (fase 2) voortgangsrapportage 1e kwartaal (bekrachtigen geheimhouding)
 8. Behandelstukken
  1. Statenvoorstel Jaarstukken Provincie Zeeland 2017
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie, behandeling PS 08-06-2018) Jaarstukken 2017 Provincie Zeeland - 18012891
   2. Brief GS van 22 mei 2018 over gewijzigde Jaarstukken Provincie Zeeland 2017 - 18013400
   3. Statenvoorstel Jaarstukken Provincie Zeeland 2017, gewijzigd - 18014276
   4. Publicatie - Jaarstukken 2017 Provincie Zeeland, gewijzigd - 18014277
   5. Publicatie - Errata bij jaarstukken Provincie Zeeland - 18014278
   6. Publicatie (bijlage) Jaarstukken 2017 - Beantwoording vragen - 18013850
   7. Statenvoorstel (bijlage) - Begrotingswijziging jaarstukken 16-04-2018 - 18011278
   8. Publicatie (oplegnotitie PS) - EY Accountantsrapport jaarstukken 2017 Provincie Zeeland - 18014261
   9. Brief GS van 25 mei 2018 over Accountantsrapport 2017 - 18013399
   10. Publicatie - EY Accountantsverslag (def) jaarstukken 2017 Provincie Zeeland - 18014257
  2. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018 - 18012600
   1. Statenvoorstel (oplegnotitie) Voorjaarsnota 2018 (18012600) - 18013874
   2. Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018 - 18012600
   3. Publicatie - Voorjaarsnota 2018 - 18013257
   4. Amendement ZL over Windmolenhoogte - 18015527
   5. Motie 1 - CDA over bloktijden Westerscheldetunnel - 18015523
   6. Motie 2 - CDA, PvdA, GL over behoud van biodiversiteit, gewijzigd - 18015522
   7. Motie 3 - PvdA en GL over Klimaatadaptatie, aangenomen - 18015529
   8. Motie 4 - D66, GL en PvdA over CO2 footprint, verworpen - 18015538
   9. Motie 5 - D66, 50PLUS, PVV, CDA, SGP, CU, PvdA, GL, PvZ, VVD, ZL en SP over verhuizing Van Braam Houckgeestkazerne, aangenomen - 18015539
   10. Motie 6 - D66 over Brexit effect in Zeeland - 18015540
   11. Motie 7 - GL en D66 over onderzoek naar duurzame energie uit zeewier, met bijlage - 18015541
 9. Hamerstukken, deel 2
   1. Brief GS van 29 mei 2018 over Voorjaarsnota 2018 en Statenvoorstel 5e begrotingswijziging 2018 en gewijzigd verloop algemene reserve, met bijlagen - 18013428
    1. Brief (oplegnotitie) GS van 29 mei 2018 over Voorjaarsnota 2018 en statenvoorstel 5e wijziging begroting provincie 2018 - 18015310
    2. Brief GS van 29 mei 2018 over Voorjaarsnota 2018 en Statenvoorstel 5e begrotingswijziging 2018 en gewijzigd verloop algemene reserve, met bijlagen - 18013428
 10. Vragensessie
 11. Moties niet behorend bij een agendapunt
  1. Motie 8 - GroenLinks, D66 en PvdA over Zeeland Regenboogprovincie, aangenomen - 18015567
  2. Motie 9 - CU, CDA en SP over Iedereen telt mee, aangenomen - 18015568
  3. Motie 10 - SP, D66, GL, PVV, ZL EN 50PLUS over wilde bijen, aangenomen - 18015569
 12. Resumptie van de besluiten. Statengriffier gemachtigd
 13. Sluiting
 14. Bijlagen bij de agenda voor Provinciale Staten van 8 juni 2018
 15. Ingekomen stukken ter kennisneming
  1. Publicatie - Het Zeeuwse lobbynieuws mei 2018 - 18014320
  2. Brief LHBT netwerk Zeeland van 30 mei 2018 met jaarverslag en -rekening 2017 - 18014598
 16. Antwoorden van Gedeputeerde Staten op schriftelijke (art. 44) statenvragen
  1. Antwoorden statenvragen PvZ over dekking tekort Fietsvoetveer Breskens - Vlissingen - 246
  2. Antwoorden statenvragen PVV over Interbestuurlijk Programma - 247
  3. Antwoorden statenvragen D66 en CDA over het versterken regionale journalistiek - 249
  4. Antwoorden statenvragen GL over GSM-antennes en stralingsgevaar aanleg 5G - 250
  5. Antwoorden statenvragen PVV over vertrouwen Zeeuwse vissers in Nederlandse regering - 252
  6. Antwoorden statenvragen SP over Trekdijk - 253
  7. Antwoorden statenvragen SP over Het verdwijnen van de vlindersoorten in Zeeland - 254
   1. Antwoorden statenvragen PvdA over het havengebied Kats - 255
   1. Antwoorden statenvragen PVV over de Brexit - 256
 17. Verdagingsbrieven beantwoording (art. 44) statenvragen
  1. Brief GS van 22 mei 2018 over verdaging beantwoording art. 44-vragen van De Wit (PVV) over de gevolgen van de Brexit voor Zeeland - 18013401

Laatste wijziging 22-06-2018 18:17:59